Menu

Badanie wykazało, że w mózgach pacjentów autystycznych odnotowano “jedne z najwyższych wartości aluminium w ludzkiej tkance mózgowej”.

4 kwietnia, 2023 - Autyzm
Badanie wykazało, że w mózgach pacjentów autystycznych odnotowano “jedne z najwyższych wartości aluminium w ludzkiej tkance mózgowej”.

Naukowcy donoszą, że przeprowadzono pierwsze tego typu badanie, w którym stwierdzono, że mózgi pięciu zmarłych osób, u których zdiagnozowano zaburzenie ze spektrum autyzmu, zawierają jedne z najwyższych poziomów toksycznego aluminium, jakie kiedykolwiek odnotowano.

Każdy dawca miał co najmniej jedną próbkę tkanki mózgowej o wyjątkowo wysokiej zawartości aluminium, poinformował zespół naukowców z Uniwersytetu Keele w Staffordshire i Wydziału Neuropatologii Klinicznej w Kings College Hospital w Londynie. Naukowcy zbadali próbki tkanek z czterech różnych obszarów mózgów autystycznych dawców, dostarczone przez Oxford Brain Bank.

W porównaniu z wcześniejszymi pomiarami zawartości aluminium w ludzkim mózgu, które określały pomiary poniżej 1,00 mikrograma/gram suchej masy jako “patologicznie łagodne” (w przeciwieństwie do “normalnych”), około 67% badanych tkanek miało zawartość aluminium uznaną za “patologicznie znaczące” z pomiarami powyżej 3,00 mikrogramów/gram.

Najwyższe odczyty w historii

“Mózgi wszystkich pięciu osób miały co najmniej jedną tkankę z patologicznie znaczącą zawartością aluminium” – donosi badanie. Cztery z pięciu osób (czterech mężczyzn i kobieta) miały co najmniej jedną tkankę z zawartością aluminium większą niż 5,00 mikrogramów suchej masy. Czterech mężczyzn miało znacząco wyższe stężenie aluminium w mózgu niż jedyna kobieta, z wartościami tak wysokimi jak 17,10, 18,57 i 22,11 mikrogramów/gram. Najwyższy pomiar 22,11 został dokonany w jednej z trzech próbek z płata potylicznego 15-letniego chłopca.

“Są to jedne z najwyższych wartości aluminium w ludzkiej tkance mózgowej, jakie kiedykolwiek odnotowano, więc należy zadać pytanie, dlaczego przykładowo “średnia” zawartość aluminium w płacie potylicznym 15-letniego chłopca wynosi ąż 8,74 mikrogramów na gram suchej masy” – czytamy w badaniu.

Wykazana neurotoksyczność

Toksyczność aluminium dla mózgu i układu nerwowego została dobrze udokumentowana przez ponad sto lat. Chociaż jest to powszechny składnik skorupy ziemskiej, związany jest głównie z krzemionką w przyrodzie i nie jest dostępny w wolnej formie, która nie ma wykazanych korzyści u ludzi, ale ma szeroko udokumentowaną toksyczność. Aluminium uszkadza barierę krew-mózg, aktywuje stany zapalne w mózgu i osłabia funkcję mitochondriów, które generują energię dla komórek i regulują metabolizm komórkowy.

W latach siedemdziesiątych XX wieku naukowcy zdali sobie sprawę, że aluminium w roztworach do dializy było przyczyną zaburzenia zwanego encefalopatią dializacyjnej (DAE), u których u pacjentów z chorobami nerek poddawanych dializom wystąpiły drżenia, utrata pamięci, dezorientacja, osłabienie koncentracji i demencja. Wielu z nich zapadło w śpiączkę i zmarło, ale kiedy usunięto aluminiowe źródło toksyczności z roztworów do dializ u innych osób, szybko powrócili oni do zdrowia. W rezultacie, roztwory do dializy są dziś starannie monitorowane, aby wykluczyć wszelkie ślady tego metalu.

Związek z chorobą Alzheimera

Od czasu odkrycia encefalopatii dializacyjnej, wiele badań wskazuje na aluminium jako kluczowy czynnik w tworzeniu charakterystycznych “blaszek” amyloidowych i splotów występujących w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera. Na początku tego roku zespół pracujący pod kierunkiem profesora chemii bioorganicznej Christophera Exleya z Uniwersytetu Keele opublikował swoje odkrycia, że mózgi pacjentów z wczesnym stadium Alzheimera zawierały niezwykle wysokie poziomy aluminium – najwyższe poziomy odnotowane w ludzkiej tkance do czasu obecnego badania mózgów osób autystycznych.

“Średnia zawartość aluminium dla każdego z płatów u wszystkich 5 osób ze spektrum autyzmu była wyższa od wszystkich poprzednich historycznych pomiarów zawartości aluminium w mózgu, w tym jatrogennych zaburzeń, takich jak encefalopatia dializacyjna” – zauważają badacze.

“To, co odróżnia te dane od innych analiz aluminium w mózgu w innych chorobach, to wiek osób dawców chorych na autyzm” – dodają badacze. “Dlaczego 15-letni chłopiec ma tak wysoką zawartość aluminium w swoich tkankach mózgowych? Nie ma danych porównawczych w literaturze naukowej. Te najbliższe dotyczą podobnie wysokich danych dla 42-letniego mężczyzny z rodzinną chorobą Alzheimera.”

Obrazowanie fluorescencyjne

Badacze wykorzystali również ustalone techniki obrazowania, aby szukać dowodów na obecność aluminium w próbkach mózgów 10 pacjentów autystycznych (trzech kobiet i siedmiu mężczyzn) i znaleźli złogi toksycznego metalu w co najmniej jednej próbce tkanki od każdego pacjenta.

Złogi te występowały istotnie częściej w mózgach mężczyzn (129 na 7 osób) niż kobiet (21 na 3 osoby).

Obrazy pokazują aluminium zdeponowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz komórek tkanki mózgowej, ale w proporcjach różniących się w zależności od płci. W mózgach kobiet większość złogów aluminium (15/21 złogów) znajdowała się na zewnątrz komórek mózgu, podczas gdy większość złogów mężczyzn (80 ze 129) znajdowała się w komórkach tkanki mózgowej.

Zdjęcia z badań pokazują aluminium wyraźnie widoczne wewnątrz komórek jako wyraźne złogi lub jako jasna żółta fluorescencja. Obrazy pokazują jednokomórkowe białe krwinki obciążone aluminium w błonach mózgowych, naczyniach krwionośnych i “być może w procesie wchodzenia do tkanki mózgowej z układu limfatycznego”, donoszą naukowcy.

Komórki glejowe, które otaczają neurony i zapewniają wsparcie i izolację między nimi, wykazały pozytywną fluorescencję aluminium w badanych próbkach, a duże, wyraźne złogi aluminium o średnicy około 1 mikrometra (mm) były wyraźnie widoczne w ciałach tych komórek i w ich pobliżu.

Niespotykane dotąd narażenie

Poprzednie badania wskazywały na związek aluminium z autyzmem, zaburzeniem neurologicznym, które obecnie dotyka jedno na 50 amerykańskich dzieci z wyniszczającymi objawami uszkodzenia mózgu, w tym zaburzeniami mowy i uczenia się, tikami, napadami, niepokojem i zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi. Stan ten nigdy nie był odnotowany w literaturze medycznej przed 1943 rokiem .

Autorzy obecnego brytyjskiego badania powołują się na artykuł przeglądowy z 2014 roku autorstwa kanadyjskich badaczy, łączący zwiększone użycie aluminium jako adiuwantu w szczepionkach pediatrycznych jako pośrednią miarę rosnącego rozpowszechnienia autyzmu. Ta praktyka adiuwantów rozpoczęła się w 1926 roku, aby sprowokować układ odpornościowy do energicznej odpowiedzi na antygeny szczepionkowe (fragmenty wirusa lub bakterii, w które celuje szczepionka).

Obecnie dzieci otrzymują bezprecedensowo wiele dawek szczepionek z dodatkiem aluminium. Na przykład szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, podawana rutynowo dzieciom w ciągu kilku godzin od narodzin, zawiera 250 mikrogramów nanocząsteczek tego metalu, a dawkę tę powtarza się w wieku dwóch i sześciu miesięcy. Każda dawka szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi podawana dzieciom w wieku dwóch, czterech, sześciu i 15 miesięcy zawiera dodatkowo 625 mikrogramów toksycznego metalu. Każda dawka szczepionki Hib podana w wieku dwóch, czterech i 12 miesięcy zawiera kolejne 225 mikrogramów aluminium, i tak dalej. “W ten sposób niemowlęta, które stosują się do harmonogramu szczepień CDC, otrzymują do 18 miesiąca życia zastrzyki z zawartością prawie 5000 mikrogramów (5 milligramów) aluminium” – pisze Neil Z. Miller w szczegółowym raporcie w zależności od harmonogramu szczepień, dzieci mogą otrzymać do 1,475 mikrogramów aluminium podczas wizyty w 12 lub 15 miesiącu życia, co akurat wypada w okolicach zgłaszanego wieku, w którym większość rodziców i lekarzy zauważa pierwsze objawy autyzmu.

Centrum Kontroli Chorób potwierdza te liczby i cytuje badanie FDA, które wykazało, że niemowlę może być narażone na więcej niż cztery miligramy aluminium ze szczepionek w pierwszym roku życia. Agencja próbuje uspokoić rodziców stwierdzając, że ta ilość jest “niska”, ale nie może jednak stwierdzić, że aluminium nie jest toksyczne. Zamiast tego twierdzi, że dawka jest bezpieczna w oparciu o historię stosowania. Jednak w ostatnich latach autyzm (i inne choroby przewlekłe u dzieci) gwałtownie wzrosły.

Uszkodzone układy odpornościowe

Dopiero w ciągu ostatnich 10 lat naukowcy zaczęli badać mechanizmy działania adiuwantów aluminiowych w szczepionkach i odkryli, że nie są one obojętną i nieruchomą kotwicą utrzymującą antygen w miejscu wstrzyknięcia przed jego wydaleniem, jak uważano w przeszłości i jak nadal utrzymuje służba zdrowia publicznego, ale adiuwanty aluminiowe wywołują immunologiczną burzę zdarzeń i wiele reakcji immunologicznych daleko od miejsca wstrzyknięcia. W ciągu kilku godzin od wstrzyknięcia myszom tego samego wodorotlenku glinu w szczepionkach, na przykład, mobilizowane są armie wyspecjalizowanych komórek odpornościowych, a w ciągu jednego dnia cały szereg przedstawicieli układu odpornościowego jest w akcji – rekrutując innych uczestników, wysyłając sygnały zapalne i wydzielając cytokiny. Te cytokiny – białka zapalne, które uruchamiają do działania inne podmioty o nazwach takich jak interleukina-1beta i interleukina -6, zostały znalezione na znacznie wyższym u pacjentów z autyzmem niż u zdrowych osób kontrolnych i stanowią dodatek do coraz większej, obecnej grupy badań, że autyzm to przede wszystkim choroba dysfunkcyjnego i nadmiernie stymulowanego układu odpornościowego.

Bardzo niebezpieczny

Ponadto, badania na myszach wykazały, że po wstrzyknięciu adiuwantu szczepionki, jakim jest wodorotlenek glinu, cząsteczki aluminium mogą zostać połknięte przez białe krwinki i przeniesione do odległych miejsc w organizmie, a w szczególności przeniesione do tkanki mózgowej, gdzie pozostają uwięzione, przez lata. Te odkrycia doprowadziły francuskiego lekarza Romaina Gerhardiego do ogłoszenia alarmu w swoim przeglądzie z 2015 roku i stwierdzenia, żże reakcja układu odpornościowego na aluminium “stanowi poważne wyzwanie dla zdrowia.” Dodał, że “nie podjęto prób poważnego zbadania obaw związanych z bezpieczeństwem, spowodowanych nagromadzeniem w mózgu cząsteczek aluminium” i że “należy zrobić bardzo wiele, aby zrozumieć, w jaki sposób, u niektórych osób, szczepionki zawierające aluminium mogą stać się podstępnie niebezpieczne.”

CDC, przedstawiciele zdrowia publicznego i lekarze głównego nurtu nie oferują obecnie żadnego wyjaśnienia dla alarmującego wzrostu liczby uszkodzonych mózgów dzieci autystycznych będących pod ich opieką w Ameryce i na całym świecie. Twierdzą jedynie z całą stanowczością, że ani ich szczepionki, ani toksyczne aluminiowe adiuwanty, które one zawierają, nie mogą być tego przyczyną i że odpowiedzią na więcej chorób jest większa ilość szczepionek.

Możemy się spodziewać, że to badanie wraz z zalewem innych dowodów wskazujących na toksyczne składniki odpowiedzialne za wzrost zachorowań dzieci będzie ignorowane i ukrywane przed opinią publiczną.

Inna badania potwierdzające związek szczepień z autyzmem

Szczepionki zawierające tiomersol są związane z występowaniem autyzmu, a szczepionki zawierające odrę są związane z poważnymi zaburzeniami neurologicznymi.

Geier DA, Geier MR. A comparative evaluation of the effects of MMR immunization and mercury doses from thimerosal-containing childhood vaccines on the population prevalence of autism. Med Sci Monit. 2004 Mar;10(3):PI33-9. Epub 2004 Mar 1.

Ekspozycja na tiomersol u niemowląt znacznie nasila zaburzenia neurorozwojowe u niemowląt, np. autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu, tiki, zespół deficytu uwagi i zaburzenia emocjonalne.

Young HA, Geier DA, Geier MR. Thimerosal exposure in infants and neurodevelopmental disorders: an assessment of computerized medical records in the Vaccine Safety Datalink. J Neurol Sci. 2008 Aug 15;271(1-2):110-8.

Metaanaliza ujawnia, że ​​szczepionki zawierające tiomersal znacznie zwiększają ryzyko zaburzeń neurorozwojowych.

Geier DA, Geier MR. A meta-analysis epidemiological assessment of neurodevelopmental disorders following vaccines administered from 1994 through 2000 in the United States. Neuro Endocrinol Lett. 2006 Aug;27(4):401-13.

Podawanie szczepionek zawierających tiomersal w Stanach Zjednoczonych spowodowało, że u znacznej liczby dzieci rozwinęły się zaburzenia neurorozwojowe.

Geier D, Geier MR. Neurodevelopmental disorders following thimerosal-containing childhood immunizations: a follow-up analysis. Int J Toxicol. 2004 Nov-Dec;23(6):369-76.

Aluminiowe adiuwanty szczepionek przyczyniają się do wzrostu częstości występowania autyzmu.

Tomljenovic L, Shaw CA. Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? J Inorg Biochem. 2011 Nov;105(11):1489-99.

Dzieci z autyzmem mają podwyższony poziom przeciwciał przeciwko odrze, co wskazuje, że szczepienie przeciwko odrze może powodować autoimmunizację u tych dzieci.

Singh VK, Jensen RL. Elevated levels of measles antibodies in children with autism. Pediatr Neurol. 2003 Apr;28(4):292-4. doi: 10.1016/s0887-8994(02)00627-6.

Poziomy rtęci są 1,9 razy wyższe u osób, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Geier DA, Audhya T, Kern JK, Geier MR. Blood mercury levels in autism spectrum disorder: Is there a threshold level? Acta Neurobiol Exp (Wars). 2010;70(2):177-86.

Istnieje pozytywna zależność między występowaniem autyzmu a liczbą szczepień wśród dzieci w całej populacji USA.

Delong G. A positive association found between autism prevalence and childhood vaccination uptake across the U.S. population. J Toxicol Environ Health A. 2011;74(14):903-16.

Istnieją dowody potwierdzające związek między zwiększoną ekspozycją na rtęć organiczną ze szczepionek dziecięcych zawierających tiomersal a późniejszym ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Geier DA, Hooker BS, Kern JK, King PG, Sykes LK, Geier MR. A two-phase study evaluating the relationship between Thimerosal-containing vaccine administration and the risk for an autism spectrum disorder diagnosis in the United States. Transl Neurodegener. 2013 Dec 19;2(1):25.

Badanie to ujawnia, że ​​ryzyko autyzmu znacznie spadło wraz ze zmniejszeniem ekspozycji na rtęć ze szczepionek dziecięcych zawierających tiomersal.

Geier DA, Kern JK, Geier MR. A Two-Phase Case-Control Study of Autism Risk Among Children Born From the Late 1990s Through the Early 2000s in the United States. Med Sci Monit. 2016 Dec 29;22:5196-5202.

Szczepienie noworodków przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B może mieć niekorzystny wpływ na rozwój mózgu i funkcje poznawcze.

Wang X, Yang J, Xing Z, Zhang H, Wen Y, Qi F, Zuo Z, Xu J, Yao Z. IL-4 mediates the delayed neurobehavioral impairments induced by neonatal hepatitis B vaccination that involves the down-regulation of the IL-4 receptor in the hippocampus. Cytokine. 2018 Oct;110:137-149.

Szczepionki skoniugowane mogą predysponować dzieci do zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Richmand BJ. Hypothesis: conjugate vaccines may predispose children to autism spectrum disorders. Med Hypotheses. 2011 Dec;77(6):940-7.

Szczepionka MMR może indukować powstawanie autoprzeciwciał przeciwko jelitom (sekretynie lub jej receptorowi) i/lub mózgowi, przyczyniając się do patogenezy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Mehta BK, Munir KM. Does the MMR vaccine and secretin or its receptor share an antigenic epitope? Med Hypotheses. 2003 May;60(5):650-3.

Zapisz się do naszego newslettera

Źródło: https://greenmedinfo.com/blog/study-finds-some-highest-values-aluminium-human-brain-tissue-yet-recorded-brains-

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x