Menu

Czynniki ryzyka chorób przewlekłych potwierdzone badaniami naukowymi

8 sierpnia, 2021 - Profilaktyka
Czynniki ryzyka chorób przewlekłych potwierdzone badaniami naukowymi

Wysokie spożycie napojów energetycznych zawierających kofeinę znacznie podnosi skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi.

Tytuł: Wpływ wysokiego spożycia napojów energetycznych na parametry ciśnienia krwi: metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27340146/

Wniosek: Wyniki wskazują, że wysokie spożycie napojów energetycznych zawierających kofeinę znacząco podnosi skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi. Uzasadnione są dalsze badania składników napojów energetyzujących i wpływu nagminnego spożywania napojów energetyzujących.

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera i demencji

Tytuł: Związek stosowania leków przeciwdepresyjnych z zaburzeniami poznawczymi lub demencją, w tym chorobą Alzheimera: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28029715/

Wniosek: Stosowanie leków przeciwdepresyjnych wiąże się z chorobą Alzheimera / demencją i jest to szczególnie widoczne, jeśli zażywanie leków rozpoczyna się przed 65 rokiem życia. Związek ten może wynikać z wpływu depresji lub nasilenia depresji. Opisano jednak mechanizmy biologiczne potencjalnie łączące ekspozycję na leki przeciwdepresyjne z demencją, więc etiologiczne działanie leków przeciwdepresyjnych jest możliwe. W związku z potwierdzeniem istnienia związku, pilnej uwagi wymaga wyjaśnienie czynników etiologicznych leżących u podstaw tego zjawiska.

Spożywanie napojów słodzonych cukrem może zwiększać ryzyko choroby wieńcowej serca

Tytuł: Spożywanie napojów słodzonych cukrem a ryzyko choroby wieńcowej: metaanaliza badań prospektywnych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24583500/

Wniosek: Metaanaliza czterech badań sugeruje, że spożywanie napojów słodzonych cukrem może zwiększać ryzyko choroby niedokrwiennej serca, szczególnie wśród mężczyzn i w populacji amerykańskiej. Wyniki te opierają się jednak na ograniczonej liczbie badań. Uzasadnione są dalsze badania w celu krytycznej oceny tego związku.

Podwyższone wyjściowe poziomy białka C-reaktywnego o wysokiej wrażliwości są niezależnie związane z nadmiernym ryzykiem udaru niedokrwiennego

Tytuł: Badania nad białkiem C-reaktywnym o wysokiej czułości w udarze: metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26633855/

Wniosek: Podwyższone wyjściowe poziomy białka C-reaktywnego o wysokiej czułości (hs-CRP) są niezależnie związane z nadmiernym ryzykiem udaru niedokrwiennego, ale nie wykazują wyraźnego wpływu na udar krwotoczny.

Wysokie spożycie napojów gazowanych miało umiarkowany wpływ na gęstość mineralną kości

Tytuł: Spożycie napojów słodzonych cukrem a zdrowie kości: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952276/

Wniosek: Metaanaliza wykazała, że ​​konsumpcja napojów słodzonych cukrem, takich jak napoje gazowane, związana była z mniejszą gęstością mineralną kości u osób dorosłych. Przegląd jakościowy potwierdził wyniki metaanalizy.

Praca na nocnej zmianie zwiększa ryzyko wielu nowotworów pierwotnych u kobiet

Tytuł: Praca na nocnej zmianie zwiększa ryzyko wielu pierwotnych nowotworów u kobiet: systematyczny przegląd i metaanaliza 61 artykułów.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29311165/

Wniosek: Niniejszy przegląd systematyczny potwierdził pozytywny związek pomiędzy pracą na nocnej zmianie a ryzykiem wystąpienia kilku powszechnie występujących nowotworów u kobiet. Stwierdzono, że ryzyko zachorowania na nowotwory u kobiet wzrasta wraz z liczbą lat pracy na nocnej zmianie, co może pomóc w ustanowieniu i wdrożeniu skutecznych środków ochrony kobiet pracujących na nocnej zmianie.

Wyniki obecnej metaanalizy wykazały, że rtęć jest ważnym czynnikiem przyczynowym w etiologii zaburzeń ze spektrum autyzmu

Tytuł: Związek między poziomem rtęci a zaburzeniami ze spektrum autyzmu: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28965590/

Wniosek: Wyniki obecnej metaanalizy wykazały, że rtęć jest ważnym czynnikiem przyczynowym w etiologii zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wydaje się, że mechanizmy detoksykacji i wydalania są upośledzone u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, co prowadzi do gromadzenia się rtęci w organizmie.

Metaanaliza wykazała istotne zmniejszenie stężenia koenzymu Q10 w osoczu po leczeniu statynami

Tytuł: Terapia statynami i stężenie koenzymu Q10 w osoczu — przegląd systematyczny i metaanaliza badań kontrolowanych placebo.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26192349/

Wniosek: Metaanaliza wykazała istotne zmniejszenie stężenia koenzymu Q10 w osoczu po leczeniu statynami. Potrzebne są dalsze dobrze zaprojektowane badania, aby potwierdzić odkrycia i wyjaśnić ich znaczenie kliniczne.

Ta metaanaliza wykazała istotny związek między niedoborem witaminy D a zwiększonym ryzykiem infekcji dróg moczowych

Tytuł: Witamina D i infekcja dróg moczowych: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30814089/

Wniosek: Ta metaanaliza wykazała istotny związek między niedoborem witaminy D a zwiększonym ryzykiem infekcji dróg moczowych, zwłaszcza u dzieci.

Niedobór witaminy D jako czynnik ryzyka demencji i choroby Alzheimera: zaktualizowana metaanaliza

Tytuł: Niedobór witaminy D jako czynnik ryzyka demencji i choroby Alzheimera: zaktualizowana metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31722673/

Wniosek: Istnieją istotne powiązania między niedoborem witaminy D a demencją i chorobą Alzheimera. Istnieją silniejsze powiązania między ciężkim niedoborem witaminy D (< 10 ng/ml) a demencją i chorobą Alzheimera w porównaniu z umiarkowanym niedoborem witaminy D (10-20 ng/ml).

Związek pomiędzy używaniem elektronicznych papierosów a zawałem serca

Tytuł: Związek między używaniem elektronicznych papierosów a zawałem serca.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30166079/

Wniosek: Codzienne używanie e-papierosów, po uwzględnieniu palenia papierosów konwencjonalnych oraz innych czynników ryzyka, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału serca.

Dzieci mieszkające w promieniu 500 metrów od terenów opryskiwanych pestycydami wykazywały więcej dowodów na uszkodzenia genetyczne w porównaniu z dziećmi mieszkającymi w odległości większej niż 3 kilometry

Tytuł: Ocena stopnia uszkodzenia materiału genetycznego dzieci narażonych na pestycydy w prowincji Kordoba.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25727816/

Wniosek: Zaobserwowano znaczącą różnicę pomiędzy dziećmi narażonymi na kontakt z pestycydami, mieszkającymi w odległości mniejszej niż 500 m od terenów objętych opryskami a dziećmi, które nie były narażone. Czterdzieści procent narażonych dzieci cierpi na jakiś rodzaj uporczywych dolegliwości, które mogą być związane z przewlekłą ekspozycją na pestycydy.

Arsen w wodzie pitnej wiązał się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców narażonych na umiarkowane poziomy arsenu

Tytuł: Choroba sercowo-naczyniowa i ekspozycja na arsen w Mongolii Wewnętrznej w Chinach: badanie kontrolne przypadków.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25889926/

Wniosek: Wyniki dostarczają dalszych dowodów na związek między chorobami sercowo-naczyniowymi a arsenem przy umiarkowanej ekspozycji.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na występowanie chorób grypopodobnych oraz grypy potwierdzonej laboratoryjnie w Hefei w Chinach

Tytuł: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na występowanie chorób grypopodobnych i grypy potwierdzonej laboratoryjnie w Hefei w Chinach.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30382350/

Wniosek: Niniejsze badanie dostarcza nowych dowodów na zrozumienie wpływu różnych zanieczyszczeń powietrza na aktywność grypy, a odkrycia te mogą być przydatne i ważne dla rozwoju nadzoru nad grypą i systemów wczesnego ostrzegania.

Aerozol z papierosów elektronicznych moduluje mikrobiom jamy ustnej i zwiększa ryzyko infekcji

Tytuł: Aerozol z papierosów elektronicznych moduluje mikrobiom jamy ustnej i zwiększa ryzyko infekcji.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32105635/

Wniosek: Te odkrycia po raz pierwszy pokazują, że użytkownicy e-papierosów są bardziej podatni na infekcje.

Wydłużony czas siedzenia w pracy wiązał się ze zwiększonym ryzykiem raka trzustki u mężczyzn i raka płuc u kobiet

Tytuł: Tryb pracy siedzącej i późniejsze ryzyko zachorowania na raka: Prospektywne badanie japońskiego ośrodka zdrowia publicznego (JPHC).

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31925977/

Wniosek: Wydłużony czas siedzenia w pracy wiązał się ze zwiększonym ryzykiem raka trzustki u mężczyzn i raka płuc u kobiet.

Spożywanie pokarmów w nocy może przyczyniać się do innych problemów zdrowotnych związanych z krótkim czasem trwania snu

Tytuł: Poranne zaburzenie rytmu okołodobowego podczas krótkiego czasu trwania snu wpływa na wrażliwość na insulinę.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26549253/

Wniosek: Wyniki te wskazują, że zaburzenie rytmu okołodobowego i spożywanie pokarmów w nocy przyczynia się do dysregulacji metabolicznej i sugerują, że spożycie żywności w nocy może przyczynić się do innych problemów zdrowotnych związanych z krótkim czasem trwania snu.

Niskie spożycie kwasów Omega-3 wiąże się z wysokimi wskaźnikami depresji i przedwczesnych porodów

Tytuł: Niskie spożycie kwasów Omega-3 wiąże się z wysokimi wskaźnikami depresji i przedwczesnych porodów

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33184396/

Wniosek: Odkrycia te wskazują, że niskie spożycie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i ich prekursorów może zwiększać wskaźniki zaburzeń depresyjnych i przedwczesnych porodów w 85% badanych krajów.

Niska ekspozycja na słońce wiąże się z zależnym od dawki zwiększonym ryzykiem nadciśnienia

Tytuł: Niska ekspozycja na słońce wiąże się z zależnym od dawki zwiększonym ryzykiem nadciśnienia: raport z dużej kohorty MISS.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33721253/

Wniosek: W projekcie obserwacyjnym ekspozycja na słońce związana była z zależnym od dawki zmniejszonym ryzykiem nadciśnienia tętniczego, co może częściowo tłumaczyć mniejszą liczbę zgonów z powodu chorób układu krążenia wraz ze wzrostem ekspozycji na słońce.

Niska ekspozycja na słońce zwiększa ryzyko stwardnienia rozsianego zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio

Tytuł: Niska ekspozycja na słońce zwiększa ryzyko stwardnienia rozsianego zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31844981/

Wniosek: Te odkrycia wskazują, że niska ekspozycja na słońce ma wpływ zarówno bezpośredni na ryzyko stwardnienia rozsianego, jak i pośredni, prowadząc do niskich poziomów witaminy D. Efekt ochronny ekspozycji na słońce wydaje się zatem obejmować zarówno witaminę D, jak i szlaki niewitaminowe D, co ma znaczenie w profilaktyce, w szczególności u osób z genetyczną podatnością na stwardnienie rozsiane.

Niski poziom witaminy C związany był z wyższym stadium choroby przyzębia

Tytuł: Badanie pilotażowe badające poziom witaminy C u pacjentów z chorobami przyzębia.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32731485/

Wniosek: Niski poziom witaminy C wiązał się z wyższym stopniem zaawansowania choroby przyzębia. Podwyższone CRP stwierdzono u 2/3 osób z niską zawartością witaminy C.

Niższe spożycie EPA i DHA było związane z większą częstotliwością występowania ataków migreny

Tytuł: Związek pomiędzy spożyciem różnych kwasów tłuszczowych a częstością występowania napadów migreny.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26120333/

Wniosek: Częstość napadów migreny była ujemnie związana z dietetycznym spożyciem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Nie stwierdzono istotnego związku między spożyciem nasyconych kwasów tłuszczowych a częstotliwością migreny. Konieczne są dalsze badan.

Niższy poziom magnezu w surowicy może sprzyjać rozwojowi całkowitego niedoboru testosteronu, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy a tym samym zespołu metabolicznego

Tytuł: Związek między stężeniem magnezu w surowicy a zaburzeniami metabolicznymi i hormonalnymi u mężczyzn w średnim i starszym wieku.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26507751/

Wniosek: Niższy poziom magnezu w surowicy może sprzyjać rozwojowi całkowitego niedoboru testosteronu, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy a tym samym zespołu metabolicznego.

Choroby przyzębia wiązały się z niskim spożyciem produktów pełnoziarnistych

Tytuł: Spożycie błonnika pokarmowego jest odwrotnie proporcjonalne do chorób przyzębia u dorosłych w USA.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27798338/

Wniosek: Stwierdzono odwrotną zależność między spożyciem błonnika pokarmowego a chorobami przyzębia u dorosłych w USA w wieku ≥30 lat. Choroby przyzębia związane były z niskim spożyciem produktów pełnoziarnistych, ale nie z niskim spożyciem owoców i warzyw.

Zapalenie przyzębia może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem nowotworu

Tytuł: Zwiększone ryzyko nowotworu u pacjentów z paradontozą.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28699803/

Wniosek: Wyniki potwierdzają, że zapalenie przyzębia może być związane ze zwiększonym ryzykiem nowotworów, głównie hematologicznych, piersi i prostaty.

Dłuższe oglądanie telewizji i brak aktywności fizycznej wiążą się z większym ryzykiem śmiertelności

Tytuł: Wpływ zmian czasu oglądania telewizji i aktywności fizycznej na długowieczność: prospektywne badanie kohortowe.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26678502/

Wniosek: Wydłużony czas oglądania telewizji związany był z większą śmiertelnością u starszych dorosłych. Wyniki dostarczają nowych dowodów na poparcie interwencji behawioralnych mających na celu ograniczenie siedzącego trybu oglądania telewizji na rzecz bardziej aktywnych fizycznie działań, najlepiej intensywnej aktywności fizycznej. Biorąc pod uwagę wysokie rozpowszechnienie braku aktywności fizycznej i długotrwałego oglądania telewizji u starszych osób dorosłych, korzystne zmiany w tych dwóch zachowaniach mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie publiczne.

Codzienne używanie e-papierosów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego

Tytuł: Używanie elektronicznych papierosów i zawał mięśnia sercowego wśród osób dorosłych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31165662/

Wniosek: Działanie e-papierosów jest podobne do działania papierosów konwencjonalnych, a jednoczesne używanie e-papierosów i papierosów konwencjonalnych jest bardziej ryzykowne niż używanie jednego z tych produktów osobno.

Spędzanie ponad 4 godzin dziennie na oglądaniu telewizji i filmów w wieku 16 lat wiązało się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2

Tytuł: Czy poziomy siedzących zachowań u nastolatków pozwala przewidzieć ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 w wieku dorosłym?

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34022833/

Wniosek: Spędzanie ponad 4 godzin dziennie na oglądaniu telewizji i filmów w wieku 16 lat wiązało się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2. Z kolei korzystanie z komputera nie było związane z ryzykiem cukrzycy typu 2.

Osoby urodzone zimą miały całkowite stężenie witaminy D w wieku dorosłym znacznie niższe, niż osoby urodzone w sezonach z dłuższymi okresami światła dziennego

Tytuł: Pora urodzenia i stężenie witaminy D w wieku dorosłym.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26539448/

Wniosek: Wyniki tego dużego, przekrojowego badania retrospektywnego potwierdzają, że osoby urodzone zimą mają w wieku dorosłym całkowite stężenie witaminy D znacznie niższe, niż osoby urodzone w sezonach z dłuższymi okresami światła dziennego.

Spożycie cukru może zaostrzyć późniejszy etap rozwoju cukrzycy typu 1

Tytuł: Spożycie cukru jest związane z progresją od autoimmunizacji wysp do cukrzycy typu 1: Badanie Autoimmunologiczne Cukrzycy u osób Młodych

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26048237/

Wniosek: Spożycie cukru może zaostrzyć późniejszy etap rozwoju cukrzycy typu 1. Napoje słodzone cukrem mogą być szczególnie szkodliwe dla dzieci z najwyższym genetycznym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 1.

Związek między uzależnieniem od Facebooka a depresją

Tytuł: Związek między uzależnieniem od Facebooka a depresją: pilotażowe badanie ankietowe wśród studentów z Bangladeszu.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30791335/

Wniosek: Na podstawie próby badanej można stwierdzić, że ryzyko uzależnienia od Facebooka (oceniane za pomocą BFAS) wydaje się być istotnym problemem wśród studentów z Bangladeszu, a depresja jest jednym z głównych czynników współwystępujących.

Związek między niskim poziomem witaminy D a próbami samobójczymi u nastolatków

Tytuł: Związek między niskim poziomem witaminy D a próbami samobójczymi u nastolatków.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32384132/

Wniosek: Niedobór witaminy D, który jest stanem uleczalnym, może być jedną z przyczyn zachowań samobójczych u nastolatków. Dlatego lekarze leczący młodzież powinni brać pod uwagę poziom witaminy D podczas rutynowych badań.

Odkrycia sugerują, że napoje bezalkoholowe słodzone sacharozą mogą wpływać na ryzyko wrodzonej wady serca u potomstwa

Tytuł: Spożycie napojów bezalkoholowych słodzonych sacharozą podczas ciąży i ryzyko wrodzonych wad serca u potomstwa: norweskie badanie kohortowe dotyczące ciąży.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30661159/

Wniosek: Odkrycia sugerują, że napoje bezalkoholowe słodzone sacharozą mogą wpływać na ryzyko wrodzonych wad serca u potomstwa. Soki owocowe, napoje sycące i sztuczne słodziki nie wykazywały związku z ryzykiem wrodzonych wad serca.

Niedobór cynku jest niezależnym czynnikiem ryzyka stanu przednadciśnieniowego u zdrowych osób

Tytuł: Niedobór cynku jest niezależnym czynnikiem ryzyka stanu przednadciśnieniowego u zdrowych osób.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31262235/

Wniosek: Wyniki sugerują, że niedobór cynku jest związany z obecnością stanu przednadciśnieniowego u pozornie zdrowych osób.

Wpływ preparatu Roundup i jego głównego składnika – glifosatu, na funkcję i przeżywalność plemników ssaków

Tytuł: Wpływ Roundupu i jego głównego składnika – glifosatu, na funkcję i przeżywalność plemników ssaków.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32620848/

Wniosek: Zarówno glifosat, jak i Roundup wywierają negatywny wpływ na gamety męskie. Roundup jednak jest bardziej toksyczny niż jego główny składnik – glifosat.

Niedobór kwasu foliowego może wywoływać otyłość, zaburzenia metabolizmu glukozy i lipidów, a następnie dysfunkcję poznawczą

Tytuł: Przewlekły niedobór kwasu foliowego wywołuje u myszy zaburzenia metabolizmu glukozy i lipidów, a następnie zaburzenia funkcji poznawczych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30153273/

Wniosek: Badanie to pokazuje, że niedobór kwasu foliowego może wywoływać otyłość, zaburzenia metabolizmu glukozy i lipidów, a następnie dysfunkcję poznawczą.

Stężenia glifosatu i kwasu aminometylofosfonowego w pyle respirabilnym PM10 były wyższe niż w glebie

Tytuł: Pierwsze dowody obecności glifosatu i kwasu aminometylofosfonowego (AMPA) w pyle respirabilnym (PM10) emitowanym z nieutwardzonych dróg wiejskich Argentyny.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33592477/

Wniosek: Stężenia glifosatu i kwasu aminometylofosfonowego w pyle respirabilnym PM10 były wyższe niż w glebie, co stanowi dodatkowe ryzyko, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie wpływu PM10 emitowanego przez gleby rolnicze i drogi nieutwardzone na zdrowie człowieka.

Ekspozycja na bisfenol A i ftalany może niekorzystnie wpływać na czynność tarczycy

Tytuł: Związek między stężeniem ftalanu w moczu i bisfenolu A a pomiarami w surowicy u osób dorosłych i młodzieży w USA na podstawie badania NHANES 2007-08.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21749963/

Wniosek: Wyniki te potwierdzają wcześniejsze doniesienia o związkach między ftalanami, a być może także bisfenolu A, i zmienionymi hormonami tarczycy.

Ekspozycja na bisfenol A została powiązana ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy

Tytuł: Związek między poziomem bisfenolu A w moczu a cukrzycą.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21956417/

Wniosek: Stwierdzono, że poziomy bisfenolu A w moczu związane są z cukrzycą niezależnie od tradycyjnych czynników ryzyka cukrzycy. Potrzebne są przyszłe badania prospektywne, aby potwierdzić lub obalić to odkrycie.

Opryski pestycydów z powietrza powodują uszkodzenie DNA u pilotów

Tytuł: Opryski pestycydów z powietrza powodują uszkodzenie DNA u pilotów z Sinaloa w Meksyku.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27815855/

Wniosek: Narażenie na pestycydy było głównym czynnikiem powodującym powstawanie nieprawidłowości jądrowych i uszkodzeń DNA. Wyraźne uszkodzenia genotoksyczne występowały nawet u młodszych pilotów z 2-letnim krótkim stażem pracy, co było spowodowane ich codzienną ekspozycją zawodową na pestycydy.

Przewlekłe narażenie na aluminium jest związane z podwyższonym ryzykiem choroby Alzheimera

Tytuł: Przewlekła ekspozycja na aluminium i ryzyko choroby Alzheimera: metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26592479/

Wniosek: Odkrycie sugeruje, że przewlekła ekspozycja na aluminium wiąże się ze zwiększonym ryzykiem choroby Alzheimera.

Dowody z badań epidemiologicznych sugerują istotny związek między ekspozycją na herbicyd na bazie glifosatu a zwiększonym ryzykiem wystąpienia chłoniaka nieziarniczego

Tytuł: Ekspozycja na herbicydy na bazie glifosatu i ryzyko chłoniaka nieziarniczego: metaanaliza i dowody potwierdzające.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31342895/

Wniosek: Zgodnie z wynikami badań eksperymentalnych na zwierzętach i badań mechanistycznych, obecna metaanaliza badań epidemiologicznych u ludzi sugeruje istotny związek między narażeniem na glifosat a zwiększonym ryzykiem wystąpienia chłoniaka nieziarniczego.

Ekspozycja na timersol u niemowląt znacząco nasila zaburzenia neurorozwojowe u niemowląt, np. autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu, tiki, zespół deficytu uwagi i zaburzenia emocjonalne

Tytuł: Narażenie na tiomersal u niemowląt i zaburzenia neurorozwojowe: ocena skomputeryzowanej dokumentacji medycznej bezpieczeństwa szczepionek.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18482737/

Wniosek: Należy kontynuować rutynowe szczepienia dzieci, aby zmniejszyć zachorowalność i śmiertelność związaną z chorobami zakaźnymi, ale należy podjąć wysiłki w celu usunięcia timersolu ze szczepionek.

Aspiryna powoduje znaczne uszkodzenie żołądka i dwunastnicy nawet przy niskich dawkach stosowanych do ochrony układu krążenia

Tytuł: Toksyczność żołądkowo-dwunastnicza małej dawki kwasu acetylosalicylowego: porównanie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19788350/

Wniosek: Dane wskazują, że aspiryna powoduje znaczne uszkodzenie żołądka i dwunastnicy nawet przy niskich dawkach stosowanych w celu ochrony układu sercowo-naczyniowego.

Pacjenci przyjmujący aspirynę i ibuprofen mają zwiększone ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny

Tytuł: Wpływ ibuprofenu na kardioprotekcyjne działanie aspiryny.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12598144/

Wniosek: Wyniki potwierdzają hipotezę, że ibuprofen może oddziaływać na kardioprotekcyjne działanie aspiryny, przynajmniej u pacjentów z utrwaloną chorobą sercowo-naczyniową.

Narażenie na wysoki poziom fluoru może niekorzystnie wpływać na rozwój inteligencji dzieci

Tytuł: Wpływ endemicznej fluorozy na rozwój inteligencji dzieci: metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19102839/

Wniosek: Narażenie na wysoki poziom fluoru może niekorzystnie wpływać na rozwój inteligencji dzieci.

Spożycie w diecie kwasów tłuszczowych trans wiąże się ze wzrostem ryzyka choroby wieńcowej

Tytuł: Kwasy tłuszczowe trans w tkance tłuszczowej i ryzyko choroby wieńcowej: badanie kliniczno-kontrolne.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18230967/

Wniosek: Wyniki wskazują, że spożycie kwasów tłuszczowych trans w diecie wiąże się ze wzrostem ryzyka choroby wieńcowej. Ponadto wyniki pokazują, że wysoki procent kwasów tłuszczowych trans w tkance tłuszczowej populacji irańskiej jest alarmujący i że należy wprowadzić politykę zdrowotną dotyczącą zawartości kwasów tłuszczowych trans olejach uwodornionych stosowanych w Iranie.

Wysokie spożycie kwasów tłuszczowych trans wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka jelita grubego

Tytuł: Spożycie kwasów tłuszczowych trans i jego związek z gruczolakami jelita grubego.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18587137/

Wniosek: Wyniki wskazują, że spożywanie dużych ilości kwasów tłuszczowych trans może zwiększać ryzyko neoplazji jelita grubego i stanowią dodatkowe wsparcie dla zaleceń ograniczających spożycie kwasów tłuszczowych trans.

Niskie spożycie w diecie beta-karotenu, alfa-tokoferolu i kwasu askorbinowego wiąże się ze zwiększonym stanem stresu zapalnego i oksydacyjnego

Tytuł: Niskie spożycie w diecie beta-karotenu, alfa-tokoferolu i kwasu askorbinowego jest związane ze zwiększonym stanem stresu zapalnego i oksydacyjnego w szwedzkiej kohorcie.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19079838/

Wniosek: Niniejsze badanie jest pierwszym, które wskazuje, że spożywanie pokarmów bogatych w przeciwutleniacze związane jest ze zmniejszonym stanem zapalnym, w którym pośredniczą cyklooksygenazy i cytokiny, oraz stresem oksydacyjnym po 7 latach obserwacji.

Polecam również artykuł: “Redukcja ryzyka chorób na podstawie badań naukowych.”

Źródło: https://www.greenmedinfo.com/keyword/risk-factors

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestracja do niczego nie zobowiązu
je!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x