Menu

Mikroskładniki hamują kluczowe enzymy w mięsakach

9 listopada, 2019 - Nowotwór, Rak
Mikroskładniki hamują kluczowe enzymy w mięsakach

Nowa publikacja naukowa, dostępna w “International Journal of Oncology”, przedstawia wyniki badań Instytutu Badawczego dr Ratha, w mięsakach. Jest to wysoce agresywny typ nowotworu pochodzący z tkanek miękkich.

Najczęstszymi mięsakami są:

Nowotwory te łatwo rozprzestrzeniają się na inne narządy. Obecnie mięsaki leczy się chirurgicznie i konwencjonalnymi terapiami (chemioterapią i radioterapią), które są nieskuteczne.

Wszystkie mięsaki charakteryzują się wysokim poziomem metaloproteinaz macierzy MMP-2 i MMP-9. Są to enzymy, które ułatwiają rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych do narządów poprzez degradację błon zewnątrzkomórkowych. Aktywność tych enzymów w tkankach może zależeć od różnych cytokin. Wiele badań wykazało, że wielkość i stopień złośliwości guza często korelują z poziomami cytokin w surowicy. Co sugeruje, że cytokiny mogą być bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w postęp mięsaków tkanek miękkich.

Badania przeprowadzone na mięsakach przez Instytut Badawczy dr Ratha

Celem badań Instytutu dr Ratha była ocena wpływu różnych czynników naturalnych (cytokin, mitogenów), związków chemicznych oraz związków naturalnych stosowanych w terapii mięsaka.

Wyniki pokazały, że w komórkach chrzęstniakomięsaka czynnik martwicy nowotworów (TNF-α) wywierał stymulujący wpływ na MMP-9 i nieznaczny wpływ na MMP-2. W komórkach włókniakomięsaka i mięsaka tłuszczowego czynnik TNF-α wywierał głęboki efekt stymulujący na MMP-9, ale nie miał wpływu na MMP-2. Natomiast w mięsaku maziówkowym wywierał działanie hamujące na MMP-2, ale nie miał wpływu na MMP-9. Lipopolisacharyd (LPS) stymulował ekspresję MMP-2 w włókniakomięsaku i chrzęstniakomięsaku, hamując go w tłuszczakomięsaku.

Doksycyklina, galusan epigalokatechiny i mieszanina składników odżywczych, hamowały MMP-2 i MMP-9 we wszystkich liniach komórkowych. Aktynomycyna-D, cykloheksamid, kwas retinowy i deksametazon hamowały MMP-2 i MMP-9 w komórkach chrzęstniakomięsaka i włókniakomięsaka.

Wyniki pokazują, że cytokiny, mitogeny, induktory i inhibitory mają działanie regulujące w górę lub w dół metaloproteinaz macierzy MMP-2 i MMP-9 w liniach komórkowych mięsaka, co sugeruje, że środki te mogą być skutecznymi strategiami leczenia tych nowotworów. Ponadto wyniki potwierdzają skuteczność mieszaniny składników odżywczych w porównaniu z innymi badanymi związkami. Mieszanina składników odżywczych hamowała wydzielanie MMP-2 i MMP-9 we wszystkich badanych komórkach mięsaka i nie powodowała żadnych efektów toksycznych.

Więcej informacji o zwalczaniu nowotworów znajdziesz tutaj.

Źródło: https://www.dr-rath-foundation.org/2013/10/micronutrients-inhibit-specific-enzymes-crucial-to-tumor-invasion-and-metastasis-in-adult-sarcomas

Zapisz się do naszego newslettera

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. Rejestracja do niczego nie zobowiązuje!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x