Menu

Nowotwory – przywracanie zdrowia na podstawie badań naukowych

2 lipca, 2021 - Nowotwór
Nowotwory – przywracanie zdrowia na podstawie badań naukowych

Berberyna wywierała działanie przeciwnowotworowe w różnych nowotworach in vivo

Tytuł: Działanie przeciwnowotworowe berberyny na podstawie eksperymentalnych modeli zwierzęcych różnych nowotworów: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31208348/

Wniosek: Berberyna wywierała działanie przeciwnowotworowe w różnych nowotworach in vivo, zwłaszcza piersi i płuc, a dowody były wciąż niewystarczające w przypadku nowotworu jelita grubego i raka żołądka.

Wyższe stężenie 25(OH)D wiąże się z lepszymi wynikami leczenia raka

Tytuł: Wpływ zmienności genetycznej szlaku witaminy D i krążącej 25-hydroksywitaminy D na wynik raka: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28301870/

Wniosek: Wyższe stężenie 25OHD wiąże się z lepszymi wynikami leczenia raka, a obserwowany związek wariantów funkcjonalnych w genach szlaku witaminy D z wynikiem potwierdza związek przyczynowy. Analiza ta dostarcza silnych podstaw do rozpoczęcia badań klinicznych w celu zbadania potencjalnego korzystnego wpływu witaminy D w kontekście stratyfikacji według genotypu.

Melatonina zmniejsza ryzyko śmierci z powodu raka

Tytuł: Melatonina w leczeniu raka: przegląd systematyczny randomizowanych badań kontrolowanych i metaanalizy.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16207291/

Wniosek: Znaczne zmniejszenie ryzyka zgonu, niewielka liczba zgłaszanych zdarzeń niepożądanych i niskie koszty związane z interwencją sugerują ogromny potencjał melatoniny w leczeniu raka. Potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa melatoniny w leczeniu raka będzie wymagało zakończenia niezależnie przeprowadzonych badań.

Stosowanie suplementów witaminowych podczas leczenia raka piersi i przeżycia zmniejsza śmiertelność i nawroty raka

Tytuł: Stosowanie suplementów witaminowych podczas leczenia raka piersi i przeżycia: prospektywne badanie kohortowe.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21177425/

Wniosek: Stosowanie suplementów witaminowych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od rozpoznania raka piersi może być związane ze zmniejszonym ryzykiem śmiertelności i nawrotu choroby.

Połączenie koenzymu Q10, ryboflawiny i niacyny może poprawić rokowanie u kobiet z rakiem piersi poddawanych terapii tamoksyfenem

Tytuł: Wpływ koenzymu Q10, ryboflawiny i niacyny na poziom antygenu rakowo-płodowego i antygenu węglowodanowego 15-3 w surowicy u chorych na raka piersi poddawanych terapii tamoksyfenem.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17268082/

Wniosek: Badanie to sugeruje, że suplementacja koenzymu Q10, ryboflawiny i niacyny u pacjentów z rakiem piersi wraz z tamoksyfenem zmniejsza poziom markera nowotworowego w surowicy, a tym samym zmniejsza ryzyko nawrotu raka i przerzutów.

Połączenie hydroksytyrozolu, kwasów tłuszczowych omega-3 i kurkuminy łagodzi ból i stan zapalny u pacjentów z rakiem piersi we wczesnym stadium

Tytuł: Połączenie hydroksytyrozolu, kwasów tłuszczowych omega-3 i kurkuminy łagodzi ból i stan zapalny u pacjentek z rakiem piersi we wczesnym stadium otrzymujących uzupełniającą terapię hormonalną: wyniki badania pilotażowego.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30293230/

Wniosek: Połączenie hydroksytyrozolu, kwasów tłuszczowych omega-3 i kurkuminy zmniejszyło stan zapalny, na co wskazuje zmniejszenie CRP i zmniejszenie bólu u pacjentów z objawami mięśniowo-szkieletowymi wywołanymi aromatazą. Uzasadnione są dłuższe badania porównujące to połączenie z innymi lekami przeciwzapalnymi w większych grupach pacjentów z punktami końcowymi wyników klinicznych.

Wysoki poziom witaminy D może korzystnie wpływać na rokowanie u pacjentów z rozpoznaniem czerniaka pierwotnego

Tytuł: Wysoki poziom witaminy D w surowicy koreluje z lepszymi wskaźnikami prognostycznymi w pierwotnym czerniaku: badanie pilotażowe.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28332194/

Wniosek: Wysoki poziom witaminy D może korzystnie wpływać na rokowanie u pacjentów z rozpoznaniem czerniaka pierwotnego. Prospektywna analiza kohortowa z dużą próbką i kontrolowana pod kątem innych czynników zakłócających witaminę D potwierdziła te wyniki.

Preparat witaminy K2 hamuje rozwój raka wątroby u pacjentów z marskością typu C

Tytuł: Wpływ witaminy K2 na rozwój raka wątrobowokomórkowego w marskości wątroby typu C.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21410069/

Wniosek: Obecne wyniki sugerują, że menatetrenon ma pewien hamujący wpływ na rozwój raka wątrobowokomórkowego u pacjentów z marskością wątroby typu C. W związku z tym, w celu dalszego potwierdzenia korzyści wynikających z jego stosowania, menatetrenon powinien być aktywnie podawany pacjentom z nieuleczalną (oporną na interferon) marskością wątroby.

Alfa liponowy może odgrywać głęboką rolę terapeutyczną w leczeniu raka trzustki

Tytuł: Długoterminowe przeżycie chorego na raka trzustki z przerzutami do wątroby po leczeniu protokołem dożylnym kwas alfa-liponowy/niska dawka naltreksonu.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16484716/

Wniosek: Autorzy badania opisują długoletnie przeżycie chorego na raka trzustki bez toksycznych działań niepożądanych. Schemat leczenia obejmuje protokół dożylnego podawania kwasu alfa-liponowego i małej dawki naltreksonu oraz program zdrowego stylu życia.

Beta glukan jest skuteczny w przedłużaniu przeżycia pacjentów z rakiem wątroby

Tytuł: Skuteczność kliniczna superdrobno rozproszonego lentinanu (beta-1,3-glukan) u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19579616/

Wniosek: Suplement diety zawierający bardzo drobno mielony lentinan jest skuteczny dla przeżycia pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym. Preferowane jest przyjmowanie przez dłuższy czas.

Koci pazur może być korzystny u pacjentów z zaawansowanym nowotworem, poprawiając jakość ich życia i zmniejszając zmęczenie

Tytuł: Uncaria tomentosa (koci pazur) poprawia jakość życia pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25495394/

Wniosek: Użycie kociego pazura może być korzystne u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową poprzez poprawę jakości życia i zmniejszenie zmęczenia. Mechanizm działania nie wydaje się być związany z właściwościami przeciwzapalnymi tej rośliny.

Suplementacja koenzymem Q10 może być skuteczna w łagodzeniu poziomu cytokin zapalnych wywołanych rakiem piersi

Tytuł: Wpływ suplementacji koenzymem Q10 na czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego i poziom interleukiny 6 i 8 w surowicy u kobiet z rakiem piersi: podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, randomizowane badanie kliniczne.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31824163/

Wniosek: Suplementacja koenzymem Q10 może być skuteczna w łagodzeniu poziomu cytokin zapalnych, zmniejszając w ten sposób konsekwencje stanu zapalnego spowodowanego nowotworem piersi. Aby uogólnić wyniki, potrzebne są większe i dłuższe badania interwencyjne z wyższymi bezpiecznymi dawkami, które powinny uwzględniać możliwe koszty, szkody oraz korzyści.

Kurkumina ma istotne działanie terapeutyczne u pacjentów z rakiem trzustki

Tytuł: Badanie II fazy z zastosowaniem kurkuminy u pacjentów z zaawansowanym rakiem trzustki

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18628464/

Wniosek: Kurkumina doustna jest dobrze tolerowana i pomimo ograniczonego wchłaniania wykazuje aktywność biologiczną u niektórych pacjentów z rakiem trzustki.

EPA (kwas eikozapentaenowy) indukuje zaprogramowaną śmierć komórek w ludzkich komórkach raka trzustki

Tytuł: Apoptoza w ludzkich komórkach raka trzustki indukowana przez kwas eikozapentaenowy.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16157238/

Wniosek: Badania kliniczne wykazały, że podawanie kwasu eikozapentaenowego (EPA) pacjentom z nieoperacyjnym rakiem trzustki powoduje znaczne zmniejszenie wyniszczenia organizmu. Jednak dokładne mechanizmy korzystnego wpływu EPA na raka trzustki nie są znane.

Terapia Gersona może mieć skuteczność terapeutyczną w leczeniu pacjentów z czerniakiem

Tytuł: Pięcioletnie przeżycie chorych na czerniaka leczonych dietą na sposób Gersona: przegląd retrospektywny.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9359807/

Wniosek: Podane tutaj wskaźniki 5-letniego przeżycia są znacznie wyższe niż te podane gdzie indziej. Mężczyźni w stadium 3A i 3B mieli wyjątkowo wysokie wskaźniki przeżycia w porównaniu z tymi zgłaszanymi przez inne ośrodki.

Stosowanie żeń-szenia po zdiagnozowaniu raka, szczególnie obecne, było pozytywnie powiązane z wynikami jakości życia i zmniejszonym ryzykiem zgonu

Tytuł: Związek stosowania żeń-szenia z przeżywalnością i jakością życia wśród chorych na raka piersi.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16484447/

Wniosek: Stosowanie żeń-szenia po zdiagnozowaniu raka, było pozytywnie powiązane z przeżywalnością i jakością życia. Ponadto jakość życia poprawiała się wraz ze wzrostem skumulowanego stosowania żeń-szenia.

Wysoka dawka dożylnego askorbinianu hamowała wzrost i przerzuty raka trzustki

Tytuł: Parenteralne podawanie dużych dawek askorbinianu hamowało wzrost i przerzuty raka trzustki: Mechanizmy i badanie I i II fazowe.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29215048/

Wniosek: Badania te ujawniły wielokierunkowy mechanizm działania przeciwnowotworowego farmakologicznego askorbinianu, przy minimalnej toksyczności, i dostarczyły wskazówek do zaprojektowania większych, ostatecznych badań testujących skuteczność zastosowania dożylnego askorbinianu w leczeniu zaawansowanego raka trzustki.

Wyższy poziom witaminy E zwiększa długość przeżycia w przypadku raka prostaty

Tytuł: Powiązania między alfa-tokoferolem, beta-karotenem i retinolem a przeżywalnością w raku prostaty.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19383902/

Wniosek: Wyniki te sugerują, że wyższy poziom alfa-tokoferolu (a nie beta-karotenu lub retinolu) zwiększa długość przeżycia w przypadku raka prostaty. Aby potwierdzić tę obserwację, konieczne są dalsze badania, w tym być może badania randomizowane.

Kwas l-askorbinowy może przynosić korzyści kliniczne w ostrej białaczce szpikowej i zespołach mielodysplastycznych

Tytuł: Ubytek kwasu L-askorbinowego na przemian z jego suplementacją w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołami mielodysplastycznymi.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19284416/

Wniosek: Korzyść kliniczna, wraz z wyraźnym brakiem istotnych zdarzeń niepożądanych sugeruje, że uzasadnione jest badanie ubytku kwasu L-askorbinowego na przemian z dożylną suplementacją dawki farmakologicznej u pacjentów z tymi i innymi nowotworami złośliwymi.

Suplementacja L-karnityną zmniejsza niedożywienie, zwiększa masę ciała i długość przeżycia

Tytuł: Suplementacja L-karnityną w zaawansowanym raku trzustki – randomizowane, wieloośrodkowe badanie.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22824168/

Wniosek: Chociaż dane te są wstępne i wymagają potwierdzenia, wskazują one, że pacjenci z rakiem trzustki mogą odnieść klinicznie istotną korzyść z niedrogiej i dobrze tolerowanej doustnej suplementacji L-karnityną.

Diety niskowęglowodanowe i ketogeniczne poprawiają jakość życia, sprawność fizyczną i zdrowie metaboliczne kobiet z rakiem piersi

Tytuł: Diety niskowęglowodanowe i ketogeniczne poprawiają jakość życia, sprawność fizyczną i zdrowie metaboliczne kobiet z rakiem piersi.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33806775/

Wniosek: Zarówno dobrze zdefiniowana dieta ketogeniczna, jak i dieta niskowęglowodanowa są bezpieczne i korzystne dla pacjentów z nowotworem piersi i mogą być zalecane w fazie rehabilitacji.

Spożycie magnezu może być korzystne z punktu widzenia pierwotnej prewencji raka trzustki

Tytuł: Spożycie magnezu i zachorowalność na raka trzustki: badanie witaminy i styl życia.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26554653/

Wniosek: Wyniki tego prospektywnego badania kohortowego wskazują, że spożycie magnezu może być korzystne w zakresie pierwotnej prewencji raka trzustki.

Jemioła może wydłużyć całkowity czas przeżycia chorych na raka jajnika

Tytuł: Prospektywne, kontrolowane badania kohortowe dotyczące długoterminowej terapii pacjentów z rakiem jajnika ekstraktami z jemioły.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18074761/

Wniosek: Ekstrakty z jemioły Iscador mogą mieć wpływ na wydłużenie całkowitego przeżycia pacjentów z rakiem jajnika. W krótkim okresie samoregulacja psychosomatyczna wzrasta wyraźniej pod wpływem terapii Iscadorem niż pod wpływem samej terapii konwencjonalnej.

Muzykoterapia obniża poziom kortyzolu i poprawia funkcje odpornościowe u pacjentów z rakiem

Tytuł: Pilotażowe badanie efektów terapeutycznych muzykoterapii w centrum pomocy onkologicznej.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11191042/

Wniosek: Odkrycia te, łączące słuchanie muzyki w stanie zrelaksowanym i aktywnym udziałem improwizacji muzycznej (gra na strojonych i niestrojonych instrumentach perkusyjnych) ze zmianami parametrów psychologicznych i fizjologicznych, mogą pomóc w lepszym zrozumieniu skuteczności muzykoterapii u pacjentów onkologicznych.

Spożywanie chleba z otrębów żytnich zwiększa zaprogramowaną śmierć komórek w guzach prostaty

Tytuł: Randomizowane kontrolowane krótkoterminowe badanie pilotażowe dotyczące otrębów żytnich w raku prostaty.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14512806/

Wniosek: Sugeruje się, że wysokie spożycie chleba z otrębów żytnich zwiększa apoptozę w guzach prostaty.

Suplementacja selenem i witaminą E działa normalizująco na wzorce białek surowicy u mężczyzn z rakiem prostaty

Tytuł: Zmiany we wzorcach proteomicznych surowicy przez przedoperacyjną suplementację alfa-tokoferolem i L-selenometioniną w raku prostaty.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16030104/

Wniosek: W surowicach pacjentów z rakiem prostaty, selen i witamina E łącznie indukowały statystycznie istotne zmiany wzoru proteomicznego związane ze statusem wolnym od raka prostaty.

Suplementacja selenem, witaminą E i beta-karotenem zmniejsza śmiertelność u ludzi, nawet po zaprzestaniu suplementacji

Tytuł: Śmiertelność całkowita i z powodu raka po suplementacji witaminami i minerałami: kontynuacja Badania Interwencji Żywienia Ludności Ogólnej Linxian.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19318634/

Wniosek: Korzystny wpływ selenu, witaminy E i beta-karotenu na śmiertelność był nadal widoczny do 10 lat po zaprzestaniu suplementacji i był stale większy u młodszych uczestników. Zaobserwowano również późne efekty innych schematów suplementacji.

Efekt imbiru u pacjentów z zaawansowanym nowotworem

Tytuł: Wpływ imbiru u pacjentów z zaawansowanym nowotworem.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31745695/

Wniosek: Te odkrycia sugerują, że imbir może poprawić aktywność mioelektrycznej żołądka (GMA) mierzony przez badanie EGG i może mieć znaczący wpływ na poprawę objawów.

Podawanie witaminy C we wlewie dożylnym Zwiększa zawartość askorbinianu w guzie u pacjentów z rakiem okrężnicy

Tytuł: Podawanie witaminy C przez wlew dożylny zwiększa zawartość askorbinianu w guzie u pacjentów z rakiem okrężnicy: badanie interwencji klinicznej.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33505915/

Wniosek: Jest to pierwsze badanie kliniczne, w którym wykazano, że poziom askorbinianu w nowotworze wzrasta po wlewie, nawet w regionach o słabej dyfuzji, i że może to modyfikować biologię nowotworu. Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia niepożądane, a infuzja askorbinianu nie miała wpływu na jakość życia.

Berberyna może znacząco hamować aktywność N-acetylotransferazy w linii komórkowej ludzkiego raka płuc A549

Tytuł: Wpływ berberyny na aktywność i ekspresję mRNA N-acetylotransferazy w linii komórkowej ludzkiego raka płuc A549.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24992757/

Wniosek: Berberyna może hamować aktywność N-acetylotransferazy w linii komórek ludzkiego raka płuc A549 i wykazuje w pewnym stopniu ujemną korelację dawki i czasu. Zahamowana ekspresja genu N-acetylotransferazy w komórce A549 ludzkiego raka płuca może prawdopodobnie stanowić jeden z mechanizmów jej działania przeciwnowotworowego.

Ekstrakty Graviola hamowały proliferację komórek HL-60 w sposób zależny od stężenia i indukowały apoptozę

Tytuł: Aktywność antyproliferacyjna i indukcja apoptozy przez ekstrakt z Annona muricata na ludzkich komórkach nowotworowych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25539720/

Wniosek: Te odkrycia sugerują, że ekstrakty z Annona muricata mają silny potencjał antyproliferacyjny i mogą indukować apoptozę poprzez utratę przepuszczalności błony mitochondrialnej (MMP) i zatrzymanie komórek w fazie G0/G1.

Terapia mitomycyną-C wzmocniona piperyną w ludzkich komórkach raka szyjki macicy

Tytuł: Terapia ludzkiego raka szyjki macicy wzmocniona piperyną (PP) mitomycyną-C (MMC) poprzez tłumienie szlaku sygnałowego Bcl-2 poprzez inaktywację STAT3/NF-κB.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29169726/

Wniosek: Dane wskazują na nową strategię terapeutyczną piperyną (PP) w celu nasilenia działania przeciwnowotworowego indukowanego przez mitomycynę-C (MMC) na komórki raka szyjki macicy z lekoopornością poprzez blokowanie aktywacji p-STAT3/p65 i Bcl-2.

Probiotyczne lactobacillus miały hamujący wpływ na wzrost ludzkiej linii komórkowej HT-29 raka jelita grubego

Tytuł: Hamujący wpływ probiotycznych Lactobacillus na wzrost linii komórkowej ludzkiego HT-29 raka jelita grubego.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28075415/

Wniosek: Niektóre szczepy bakterii kwasu mlekowego mają zdolność hamowania wzrostu linii komórkowej raka jelita grubego HT-29 Bax/Bcl-2 lub wytwarzania tlenku azotu. Szczep BCRC17010 o dobrych zdolnościach adhezji i zwiększonym uwalnianiu aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH), był najlepszym probiotycznym potencjałem hamowania wzrostu ludzkiej linii komórkowej HT-29 raka jelita grubego spośród siedmiu testowanych in vitro szczepów bakterii kwasu mlekowego.

Sok z buraków i marchwi może być stosowany jako skuteczny lek na przewlekłą białaczkę limfocytową lub w połączeniu z chlorambucylem

Tytuł: Spożycie soku z buraków i marchwi lub w połączeniu z lekiem przeciwbiałaczkowym „Chlorambucil” jako potencjalne leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27275246/

Wniosek: Sok buraczkowo-marchwiowy zastosowany jako adiuwant do chlorambucylu skutkował znacznym zmniejszeniem liczby leukocytów i limfocytów we krwi obwodowej oraz poprawą odpowiednich parametrów biochemicznych. Sok z buraków i marchwi może być stosowany jako skuteczny lek na przewlekłą białaczkę limfocytową lub w połączeniu z chlorambucylem, gdy jest przyjmowany doustnie w codziennej diecie.

Ten przypadek podkreśla pozytywne efekty leczenia glejaka NF1 dożylnie witaminą C

Tytuł: Leczenie dużymi dawkami witaminy C dożylnie u dziecka z neurofibromatozą typu 1 i glejakiem drogi wzrokowej: Opis przypadku

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27773919/

Wniosek: Przypadek ten podkreśla pozytywne efekty leczenia glejaka NF1 za pomocą dożylnej dużej dawki witaminy C. Konieczne są dodatkowe badania, aby ocenić rolę wysokodawkowej dożylnej witaminy C w leczeniu glejaka.

Mieszanka zawierająca kwas askorbinowy, lizynę, prolinę i ekstrakt z zielonej herbaty hamuje raka piersi

Tytuł: Aktywność przeciwnowotworowa in vitro i in vivo mieszaniny lizyny, proliny, kwasu askorbinowego i ekstraktu z zielonej herbaty na ludzkie linie raka piersi MDA-MB-231 i MCF-7.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15965275/

Wniosek: Wyniki tego badania wykazały, że testowana mieszanka składników odżywczych znacząco hamowała wzrost guza komórek raka piersi u samic myszy i znacząco hamowała ekspresję przepuszczalności błony mitochondrialnej (MMP), angiogenezę i inwazję w komórkach raka piersi in vitro, co daje nadzieję na zastosowanie terapeutyczne w leczeniu raka piersi.

Aloezyna może być nowym sposobem leczenia raka jajnika

Tytuł: Aloezyna hamuje wzrost komórek i przerzuty w komórkach raka jajnika SKOV3 poprzez hamowanie szlaku sygnałowego kinazy białkowej aktywowanej przez mitogen (MAPK).

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28702312/

Wniosek: Badanie to sugeruje, że aloezyna wywiera działanie przeciwnowotworowe poprzez szlak sygnałowy kinazy białkowej aktywowanej przez mitogen (MAPK).

Amigdalina indukuje zaprogramowaną śmierć komórek w komórkach raka prostaty

Tytuł: Amigdalina indukuje apoptozę poprzez regulację ekspresji Bax i Bcl-2 w ludzkich komórkach raka prostaty DU145 i LNCaP.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16880611/

Wniosek: Amigdalina indukuje apoptotyczną śmierć komórek w ludzkich komórkach raka prostaty DU145 i LNCaP poprzez aktywację kaspazy-3 poprzez regulację w dół Bcl-2 i regulację w górę Bax. Niniejsze badanie ujawnia, że ​​amigdalina może stanowić cenną opcję leczenia raka prostaty.

Suplementacja askorbinianem hamuje przerzuty, wzrost guza i wydzielanie cytokin zapalnych, a także wzmożoną otoczkowanie guzów wywoływanych przez czerniaka i raka piersi

Tytuł: Suplementacja askorbinianem hamuje wzrost i przerzuty komórek czerniaka B16FO i raka piersi 4T1 u myszy z niedoborem witaminy C.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23175106/

Wniosek: Suplementacja askorbinianem hamuje powstawanie przerzutów, wzrost guza i wydzielanie cytokin zapalnych, jak również zwiększa enkapsulację guzów wywołanych przez komórki czerniaka i raka piersi u myszy.

CBD może być stosowane jako nowa opcja terapeutyczna do hamowania wzrostu i przerzutów bardzo agresywnych podtypów raka piersi, w tym TNBC

Tytuł: Modulacja mikrośrodowiska guza i hamowanie szlaku EGF/EGFR: Nowe mechanizmy przeciwnowotworowe kannabidiolu w raku piersi.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25660577/

Wniosek: Badanie pokazuje, że CBD hamuje wzrost i przerzuty raka piersi poprzez nowe mechanizmy poprzez hamowanie sygnalizacji EGF/EGFR i modulowanie mikrośrodowiska guza.

Polecam również artykuł: “Zwycięstwo nad rakiem!” – internetowy dostęp do książki

Źródło: https://www.greenmedinfo.com/disease/cancers-all

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestr
acja do niczego nie zobowiązuje!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x