Menu

Operacja “COVID”: niszczenie społeczeństwa

27 listopada, 2020 - Ograniczanie wolności
Operacja “COVID”: niszczenie społeczeństwa

Czerwone strefy, maska ​​na twarzy, dystans społeczny, zamykanie szkół i uniwersytetów, zakaz rodzinnych spotkań, zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych, zawieszenie imprez sportowych – to niszczenie społeczeństwa.

Kłamstwa są podtrzymywane przez masową kampanię dezinformacyjną w mediach. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nieustanne i powtarzające się „alerty COVID” przez ostatnie dziesięć miesięcy. … To proces inżynierii społecznej. 

Manipulowanie szacunkami. Testy RT-PCR są mylące.

Według  dr Pascala Sacré  w artykule zatytułowanym:  Test RT-PCR na COVID-19: Jak wprowadzić w błąd całą ludzkość. Użycie „testu” w celu zablokowania społeczeństwaTo nadużycie techniki RT-PCR jest wykorzystywane przez niektóre rządy jako nieustępliwa i celowa strategia, wspierana przez naukowe rady ds. bezpieczeństwa i dominujące media, w celu uzasadnienia wprowadzania nadmiernych środków, takich jak naruszenie dużej liczby praw konstytucyjnych, zniszczenie gospodarki z bankructwem firm, degradacją warunków życia dużej liczby zwykłych obywateli, pod pretekstem pandemii wywołanej szeregiem pozytywnych wyników testów RT-PCR, a nie rzeczywistą liczbą zakażonych pacjentów.

COVID-19 jest przedstawiany jako „wirus zabójca”.

Niszczenie społeczeństwa

Ludzie są przestraszeni i zdziwieni. Puste szkoły, puste lotniska, cała gospodarka usług miejskich jest w kryzysie. Sklepy, bary i restauracje są bliskie upadłości. Podróże międzynarodowe i wakacje zostały zawieszone. W kilku krajach bary i restauracje są zobowiązane do podawania nazwisk i danych kontaktowych „w celu wsparcia skutecznego śledzenia kontaktów, jeśli to konieczne”.

Narrację o blokadzie wspierają dezinformacja medialna, cenzura internetowa, inżynieria społeczna i kampania strachu.

Zagrożeni są lekarze, którzy kwestionują oficjalną narrację. Tracą pracę. Ich kariery są zniszczone. Ci, którzy sprzeciwiają się blokadzie rządu, są klasyfikowani jako „antyspołeczni psychopaci”: 

 Zaakceptuj „wielkie kłamstwo”, a zostaniesz oznaczony jako „dobry człowiek”, który rozumie uczucia innych.

… wyrażaj zastrzeżenia dotyczące… dystansu społecznego i noszenia maski, a zostaniesz oznaczony (zgodnie z „opinią naukową”) jako „bezduszny i kłamliwy psychopata”.

Na uniwersytetach kadra nauczycielska jest zmuszana do dostosowania się i poparcia oficjalnej ukrytej narracji. Kwestionowanie zasadności blokady na „salach lekcyjnych” online może prowadzić do zwolnienia.

Google sprzedaje Wielkie Kłamstwo. Opinie wybitnych naukowców, którzy kwestionują zamknięcie, maskę na twarzy lub dystans społeczny, są „odrzucane”:

„YouTube nie zezwala na treści rozpowszechniające dezinformację medyczną, która jest sprzeczna z informacjami medycznymi  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub lokalnych organów ds. Zdrowia na temat COVID-19, w tym na temat metod zapobiegania, leczenia lub diagnozowania COVID-19 oraz sposobów przenoszenia COVID-19.”

Scenariusze globalnego zarządzania

Ogłoszenie przez WHO epidemii z dnia 11 marca 2020 roku, które skutkowało wprowadzenie blokady, wykorzystuje kłamstwa i oszustwo, aby ostatecznie narzucić światowy reżim totalitarny, zatytułowany „Globalne zarządzanie” (przez niewybieralnych urzędników). Jak powiedział  David Rockefeller:

… Świat jest teraz bardziej wyrafinowany i przygotowany do marszu w kierunku  rządu światowego. Ponadnarodowa suwerenność elity intelektualnej i światowych bankierów  jest z pewnością lepsza niż narodowe samostanowienie praktykowane w minionych stuleciach”. 

(cytat z:  Aspen Times , 15 sierpnia 2011)

Scenariusz Globalnego Zarządzania narzuca program inżynierii społecznej i zgodności ekonomicznej.

Stanowi rozszerzenie neoliberalnych ram politycznych narzuconych zarówno krajom rozwijającym się, jak i rozwiniętym. Polega na odrzuceniu „narodowego samostanowienia” i zbudowaniu ogólnoświatowego powiązania  proamerykańskich zastępczych reżimów kontrolowanych przez „ponadnarodową suwerenność”  (rząd światowy) składający się z wiodących instytucji finansowych, miliarderów i ich filantropijnych fundacji.

(Zobacz Michel Chossudovsky,  Global Capitalism,„ World Government ”and the Corona Crisis , 1 maja 2020).

Symulowanie pandemii

Fundacja Rockefellera proponuje wykorzystanie planowania scenariuszy jako środka do „globalnego zarządzania”. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Michel Chossudovsky, 1 maja 2020). W raporcie Rockefellera z 2010 r. zatytułowanym  „Scenariusze dla przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego”  rozważane są scenariusze globalnego zarządzania i działania, jakie należy podjąć w przypadku światowej pandemii. Dokładniej, raport przewidywał  (str. 18) symulację scenariusza Stopniowej Blokady, w  tym  globalnego zjadliwego szczepu grypy. Raport Rockefellera z 2010 roku został opublikowany bezpośrednio po pandemii świńskiej grypy H1N1 w 2009 roku.

Kryzys covidowy to wyrafinowany instrument elit władzy. Posiada wszystkie cechy starannie zaplanowanej operacji wywiadowczej. używając „oszustwa i przeciwdziałania oszustwom”. Leo Strauss:  „postrzegał inteligencję jako środek dla decydentów do osiągnięcia i uzasadnienia celów politycznych, a nie do opisywania realiów świata”. I to jest dokładnie to, co robią w odniesieniu do COVID-19.

Wideo:  Ćwiczenie pandemiczne Event 201 z dnia 18 października 2019 r. dotyczy rozmiaru pandemii. Również w ramach symulacji porusza się, jak radzić sobie z mediami społecznościowymi i tak zwanymi „dezinformacjami”.

Zamknięcie gospodarki globalnej

Porównajmy to, co dzieje się obecnie w gospodarce światowej, z „wynegocjowanymi” środkami makroekonomicznymi narzuconymi przez wierzycieli w ramach  Programu Dostosowań Strukturalnych (SAP). „Dostosowanie globalne” z 11 marca 2020 r. nie było negocjowane z rządami krajowymi. Został on narzucony przez „partnerstwo prywatno-publiczne”, wspierane przez propagandę medialną i niezmiennie akceptowane przez skorumpowanych polityków.

Nie ma potrzeby negocjowania z rządami krajowymi ani przeprowadzania „zmiany reżimu”. Projekt z 11 marca 2020 r. stanowi „Dostosowanie globalne”,  które prowadzi do bankructw, bezrobocia i prywatyzacji na znacznie większą skalę, dotykając za jednym zamachem krajowe gospodarki ponad 150 krajów.

Cały ten proces jest przedstawiany opinii publicznej jako sposób na walkę z „zabójczym wirusem”, który według CDC i WHO jest podobny do grypy sezonowej.

Siłą napędową tego, co się obecnie dzieje na świecie są wielkie pieniądze następujących instytucji bankowych: FED, Europejski Bank Centralny (EBC), MFW, Bank Światowy, regionalne banki rozwoju oraz Bazylejski Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), który odgrywa kluczową rolę strategiczną.

Trwające zawłaszczanie majątku przez superbogaczy  

Uważa się, że „wirus”  odpowiedzialny jest za falę bankructw i bezrobocia. To kłamstwo. Nie ma związku przyczynowego między wirusem a zmiennymi ekonomicznymi. To potężni finansiści i miliarderzy, którzy stoją za tym (decyzyjnym) projektem, przyczynili się do destabilizacji na całym świecie gospodarki.

W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy zarobili oni miliardy dolarów. Od kwietnia do lipca całkowity majątek miliarderów na całym świecie wzrósł z 8 bilionów dolarów do ponad 10 bilionów dolarów.

Miliarderzy byli nie tylko odbiorcami hojnych „rządowych pakietów stymulacyjnych”, większość ich zysków finansowych od początku kampanii COVID była wynikiem wykorzystywania informacji poufnych, uprzedniej wiedzy, handlu instrumentami pochodnymi i manipulacji rynkami finansowymi i towarami.

Łączne bogactwo amerykańskich miliarderów wzrosło o 850 miliardów dolarów od 18 marca 2020 roku do 8 października 2020 roku, czyli o 28%. Szacunek ten nie uwzględnia wzrostu zamożności w okresie poprzedzającym 18 marca, który charakteryzował się serią krachów na giełdzie. (Patrz Michel Chossudovsky, Economic Chaos and Societal Destruction,  7 listopada 2020)

18 marca 2020 roku miliarderzy z USA zgromadzili majątek w wysokości 2,947 bln dolarów. Do 8 października ich bogactwo wzrosło do 3,8 biliona dolarów.

Ta klasa miliarderów od lutego manipuluje rynkami finansowymi, a 11 marca nakazała zamknięcie światowej gospodarki, której deklarowanym celem jest zwalczanie COVID-19, który według WHO jest podobny do grypy sezonowej.

Dlaczego ta polityka blokowania COVID prowadzi do bankructwa, ubóstwa i bezrobocia?

Istnieje konflikt między superbogatymi a zdecydowaną większością ludności świata.

Trwa proces koncentracji bogactwa (i kontroli zaawansowanych technologii) bezprecedensowy w historii świata, w ramach którego instytucje finansowe (tj. wielomiliardowi wierzyciele) mają przejąć realne aktywa zarówno upadłych przedsiębiorstw, jak i majątku państwowego.

„Druga fala”. Kolejna blokada

Druga fala to kłamstwo. Jest przedstawiany opinii publicznej jako środek do walki z wirusem i ratowania życia.

Tak mówią nam rządy. Kampania strachu weszła na wyższy bieg, prowadzona jednocześnie w różnych regionach świata. 

W Wielkiej Brytanii siły zbrojne biorą udział w masowych operacjach testowania z wykorzystaniem metody PCR, których celem jest zwiększenie liczby tzw. pozytywnych przypadków.

Druga fala ma na celu umożliwienie miliarderom zdobycia własności całych sektorów działalności gospodarczej po bardzo niskich cenach.

Pieniądze, które przywłaszczyli sobie w czasie kryzysu finansowego (w drodze jawnej manipulacji), zostaną wykorzystane do wykupu zbankrutowanych korporacji, a także zbankrutowanych rządów.

Blokada i zamknięcie gospodarek narodowych wywołuje drugą falę masowego bezrobocia, połączoną ze zorganizowaną upadłością (stosowaną na całym świecie) małych i średnich przedsiębiorstw.

Wszystko to jest zapoczątkowane przez ustanowienie globalnego totalitarnego państwa, które jest zdecydowane przełamać wszelkie formy protestu i oporu.

Szczepionka

Program szczepień COVID (w tym wbudowany paszport cyfrowy) jest integralną częścią globalnego reżimu totalitarnego.

ID2020 jest sojuszem partnerów publiczno-prywatnych, w tym agencji ONZ i społeczeństwa obywatelskiego. Jest to elektroniczny program identyfikacyjny, który wykorzystuje ogólne szczepienia jako platformę tożsamości cyfrowej.  Program wykorzystuje istniejące operacje rejestracji urodzeń i szczepień, aby zapewnić noworodkom przenośną i trwałą tożsamość cyfrową powiązaną biometrycznie. Strefy czerwone, maski na twarzy, dystans społeczny i blokadę ( Peter Koenig,  12 marca 2020 r.)

„Wielki Reset”

Ci sami potężni wierzyciele, którzy wywołali globalny kryzys finansowy, ustanawiają teraz „nową normę”, która zasadniczo polega na narzuceniu tego, co Światowe Forum Ekonomiczne określa jako „Wielki Reset”:

Wykorzystując blokady i ograniczenia związane z COVID-19 w celu przeforsowania tej transformacji,  Wielki Reset odbywa się pod pozorem “czwartej rewolucji przemysłowej”,  w której  starsze przedsiębiorstwa mają zostać doprowadzone do bankructwa lub wchłonięte w monopole, skutecznie zamykając ogromne obszary gospodarki sprzed COVID.  Gospodarki są poddawane „restrukturyzacji”, a wiele miejsc pracy będzie wykonywanych przez maszyny oparte na sztucznej inteligencji.

Bezrobotni (a będzie ich wielu) będą umieszczani na jakimś uniwersalnym dochodzie podstawowym a ich długi (zadłużenie i bankructwo na masową skalę jest celowym skutkiem blokad i ograniczeń) odpisane w zamian za przekazanie ich majątku a dokładniej instytucjom finansowym pomagającym w realizacji tego Wielkiego Resetowania. Światowe Forum Ekonomiczne przewiduje, że społeczeństwo „wynajmie” wszystko, czego potrzebuje: pozbawią prawa własności pod pozorem „zrównoważonej konsumpcji” i „ratowania planety”. Oczywiście mała elita, która wprowadziła ten wspaniały reset, będzie posiadać wszystko. (Colin Todhunter,  Dystopijny Wielki Reset,  9 listopada 2020)

Do 2030 r. globalni wierzyciele przejmą majątek świata w ramach scenariusza „Dostosowania globalnego”, zubażając jednocześnie duże sektory światowej populacji.

Organizacja Narodów Zjednoczonych: instrument globalnego zarządzania

ONZ jest również współwinny. Poparł „globalne zarządzanie” i Wielki Reset.

Chociaż sekretarz generalny ONZ  Antonio Guterres  słusznie przyznaje, że pandemia jest „czymś więcej niż kryzysem zdrowotnym”, nie podjęto żadnej znaczącej analizy ani debaty na temat prawdziwych przyczyn tego kryzysu.

Światowe Forum Ekonomiczne stojące za „Wielkim Resetem” w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego została zatwierdzona przez ONZ.

Kryzys Covidowy jest kulminacją procesu historycznego.

Blokada i zamykanie światowej gospodarki to „broń masowego rażenia”. Mamy do czynienia z masowymi „zbrodniami przeciwko ludzkości”.

Joe Biden i „Wielki Reset”

„Wybrany prezydent”  Joe Biden  jest zaufanym pełnomocnikiem, który służy interesom instytucji finansowej.

Nie zapominajmy, że Joe Biden był zdecydowanym zwolennikiem inwazji na Irak, argumentując, że Saddam Hussein  „miał broń masowego rażenia”. „Naród amerykański został oszukany w tej wojnie”, powiedział  senator Dick Durbin. Nie daj się ponownie zwieść Joe Bidenowi.

Fox News opisuje go jako „socjalistę”, który zagraża kapitalizmowi: „niepokojący związek Joe Bidena z socjalistycznym ruchem„ Wielkiego Resetu”. Chociaż jest to absolutny nonsens, wielu “postępowców” i działaczy antywojennych poparło Joe Bidena bez analizowania szerszych konsekwencji prezydentury Bidena.

Wielki Reset prowadzi do podziałów społecznych i jest rasistowski. To diaboliczny projekt Globalnego Kapitalizmu. Stanowi zagrożenie dla zdecydowanej większości pracowników w Ameryce, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Administracja Biden-Harris aktywnie zaangażowana w przeprowadzenie „Wielkiego Resetu” jest zagrożeniem dla ludzkości.

Jeśli chodzi o COVID, Biden jest mocno zaangażowany w „drugą falę”, tj. utrzymanie częściowego zamknięcia zarówno gospodarki USA, jak i gospodarki światowej, jako środka „walki z zabójczym wirusem”.

Joe Biden  będzie naciskał na przyjęcie „Wielkiego Resetu” Światowego Forum Ekonomicznego zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, z niszczycielskimi konsekwencjami gospodarczymi i społecznymi. Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) zaplanowane na lato 2021 roku będzie poświęcone realizacji „Wielkiego Resetu”. 

Administracja Joe Bidena będzie aktywnie realizować totalitarny plan Wielkiego Resetu. 

Polecam również artykuł: “Dowody, że “pandemia” koronawirusa zaplanowana została w określonym celu.”

Źródło: https://www.greenmedinfo.com/blog/covid-pandemic-destroying-people-s-lives-engineered-economic-depression-global-co

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestr
acja do niczego nie zobowiązuje!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Iwona
Iwona
1 rok temu

Dzięki!

0
Would love your thoughts, please comment.x