Menu

Skutki uboczne szczepionek przeciwko COVID-19 – kolejne dowody

25 września, 2022 - Szczepionki
Skutki uboczne szczepionek przeciwko COVID-19 – kolejne dowody

Od początku kampanii szczepień pojawiały się ostrzeżenia o nieznanych skutkach ubocznych szczepionek przeciwko COVID-19. Pomimo wielu wątpliwości i krytyki ze strony lekarzy i naukowców, rządy na całym świecie polegały na szczepionkach opartych na mRNA i DNA, ślepo ufając obietnicom producentów farmaceutyków. Przywódcy rządów i ministrowie stale powtarzali mantrę, że szczepienia chronią przed zakażeniem, chorobą i śmiercią z powodu wirusa COVID-19. Miliony euro zostały wydane na same zastrzyki, ale także na kampanie przekonujące obywateli do szczepień – jeśli nie dla siebie, to dla ludzi wokół. Dzięki hasłom takim jak “Zaszczep się dla swoich bliskich” czy “Zjednoczeni przeciwko koronawirusowi”, wielu ludzi na całym świecie zostało przekonanych do zaufania, że ich rząd dostarczy naukowo poprawnych danych i porad oraz że odpowiednio dostosuje swoją politykę.

W międzyczasie stało się jasne, że szczepionki te nie mogą zapobiec zakażeniu i chorobie wywołanej przez koronawirusa, ani nie mogą zapobiec wywołaniu przez niego ciężkich objawów, a nawet śmierci.

Od momentu rozpoczęcia kampanii szczepień naukowcy z wielu krajów przeprowadzili badania, opublikowali wyniki swoich badań i wyrazili swoje wątpliwości co do nieznanych długoterminowych skutków szczepionek przeciwko COVID.

W Instytucie Badawczym Dr. Ratha zespół naukowców odkrył, że specyficzna kombinacja komórkowych składników odżywczych może zahamować infekcję koronawirusową, jej rozprzestrzenianie się i rozwój choroby w organizmie człowieka. Odkrycia te stanowią podstawę kampanii edukacyjnej dr Ratha, rozpoczętej w styczniu 2021 roku, informującej głowy państw kilku krajów o zasadniczej roli mikroelementów w walce z pandemią koronawirusów.

Mark Rutte, premier Holandii, został poinformowany w liście otwartym przez dr Ratha (11 listopada 2021) o wyzwaniach i ograniczeniach strategii szczepień oraz o możliwościach opartego na nauce, naturalnego podejścia do pandemii koronawirusów. W tym liście otwartym wezwano do natychmiastowego wstrzymania wszystkich planów dotyczących obowiązkowych szczepień szczepionkami RNA/DNA przeciwko COVID-19.

Jednakże, lekceważąc wszystkie fakty naukowe, rząd holenderski w piśmie zwrotnym z dnia 2 grudnia 2021 r. zaprzeczył zarówno poważnym skutkom ubocznym szczepionek opartych na genach, jak i dostępności skutecznych i bezpiecznych strategii pomagających w walce z pandemią koronawirusów. Tym samym stało się jasne, że rząd holenderski nie rozumie w pełni potencjalnie daleko idących i długotrwałych skutków ubocznych szczepionek opartych na RNA/DNA przeciwko COVID-19 – lub, co gorsza, że został wprowadzony w błąd przez producentów szczepionek.

Po pierwszej kampanii szczepień przeciwko COVID-19 w Holandii, w drugiej połowie 2021 roku zaobserwowano wysoką śmiertelność. Chociaż wstępna analiza wskazywała na możliwy związek między liczbą szczepień a zwiększoną śmiertelnością, w grudniu 2021 r. parlament holenderski zdecydował o zleceniu dokładniejszego badania. Jednak z powodu braku dostępnych danych medycznych nie można było przeprowadzić takiej analizy. Raport CBS opublikowany w czerwcu 2022 roku nie stwierdził związku między zwiększoną śmiertelnością a szczepionkami COVID-19 – ale też nie wyjaśnił zwiększonej śmiertelności, co spotkało się z krytycznymi reakcjami naukowców i lekarzy.

W lipcu 2022 roku opublikowano analizę wykorzystującą tygodniowe dane dotyczące śmiertelności z wszystkich przyczyn dla każdej holenderskiej gminy, podane przez Statistics Netherlands. Statystycy przeanalizowali związek między szczepieniami COVID-19 a śmiertelnością z wszystkich przyczyn w 340 holenderskich miastach (17,3 mln osób, około 99% populacji) przez cały okres trwania pandemii. Wyniki znormalizowali do roku 2019 sprzed pandemii. W podsumowaniu badacze stwierdzili: “Nie mogliśmy zaobserwować zmniejszającego śmiertelność efektu szczepień w holenderskich miastach po kampaniach szczepień i kampanii uzupełniających. Zamiast tego korelacja podczas fal delta i łagodniejszych fal omikronowych była znacząco dodatnia (4 sigma), dokładnie zbiegając się z dwoma okresami nadmiernej śmiertelności w Holandii ze szczytami w listopadzie 2021 r. i marcu/kwietniu 2022 r.

Wniosek ten potwierdza wątpliwości i krytykę wyrażane przez naukowców i lekarzy na całym świecie oraz ostrzeżenia i apele wyrażane przez dr Ratha dotyczące stosowania leków promowanych przez producentów przy ograniczonej informacji o ryzyku bezpieczeństwa.

Badania statystyczne z lipca 2022 roku sugerują, że szczepienia szczepionkami przeciwko COVID odegrały przynajmniej pewną rolę w zwiększonej śmiertelności w Holandii.

Każdy inny lek i/lub zabieg medyczny zostałby na tej podstawie natychmiast wstrzymany.

Rząd holenderski został wezwany do wzięcia pod uwagę wyników tego dochodzenia i nie promowania dalej szczepień, dopóki nie będzie większej jasności co do ryzyka bezpieczeństwa tych szczepionek.

Polecam również artykuł: “Nowe badanie – szczepionki przeciwko COVID-19 powodują zapalenie mięśnia sercowego.”

Źródło: https://www.dr-rath-foundation.org/2022/09/side-effects-of-covid-19-vaccines-we-told-you-so/

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x