Menu

Dr. Aleksandra Niedzwiecki

Dr. Aleksandra Niedzwiecki, jest przewodniczącym zarządu (CEO) i dyrektorem badań Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha w Kalifornii jak również wice-prezesem Fundacji Zdrowia Dr Ratha i członkiem zarządu Dr Rath Education Services.

Prowadziła badania nad metabolizmem komórek, genetyką i molekularnymi mechanizmami starzenia w różnych instytucjach akademickich w USA i innych krajach oraz zajmowała stanowiska badawcze i wykładowcze na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku, Uniwersytecie w Toronto (Kanada), Uniwersytecie Warszawskim (Polska) i Instytucie Linusa Paulinga w Kalifornii.

W swojej karierze naukowej dr. Niedzwiecki, która pracowała bezpośrednio z dwoma laureatami Nagrody Nobla (G. Edelman i L. Pauling), zainspirowała się pomysłami naukowymi dr. Ratha, które odegrały zasadniczą rolę w przeniesieniu jej badań naukowych na dziedzinę składników odżywczych i chorób sercowo-naczyniowych. Rozpoczęła współpracę badawczą z dr. Rathem w Instytucie Linusa Paulinga w Kalifornii i została kierownikiem badań kardiologicznych w tej instytucji. Dołączyła do firmy badawczo-rozwojowej Medycyny Komórkowej Dr. Ratha wkrótce po jej założeniu.

Dr. Niedzwiecki współpracuje z Dr. Rath od ponad dwudziestu lat w dziedzinie badań i rozwoju. Ponadto brała udział w różnych działaniach non-profit, w tym w Fundacji Zdrowia Dr. Ratha.

W trakcie swojej kariery Aleksandra zdobyła nagrody i stypendia naukowe za badania nad biochemicznym związkiem między chorobą a składnikami odżywczymi. Dr Niedzwiecki ma ponad 60 oryginalnych prac badawczych opublikowanych w prestiżowych czasopismach fachowych, w tym w Journal of Biological Chemistry, Arteriosklerosis and Molecular Cell Biology, jako rozdziałach książkowych i innych publikacjach naukowych. Wielokrotnie prezentowała również naukowe i publiczne prezentacje w USA i na różnych międzynarodowych spotkaniach.

Jest członkiem American College of Nutrition, współ-redaktorem działu Cellular Health Communications i członkiem redakcji magazynu Healthy and Natural Journal. Jej artykuły naukowe zostały opublikowane w wielu czasopismach branżowych, takich jak Whole Foods, Alive oraz Healthy and Natural Journal.

Jest również członkiem wielu organizacji zawodowych takich jak American Heart Association, American Medical Women’s Association, Council on Arteriosclerosis, czy też American Academy for the Advancement of Science.

Spread the love