Menu

Pytania i odpowiedzi

Czym jest Medycyna Komórkowa?

Medycyna Komórkowa koncentruje się na funkcji komórek – najmniejszych jednostek funkcjonalnych budujących nasze organy i całe ciało. Zdrowie lub choroba rozstrzygają się, nie jak do tej pory sądzono, na poziomie organów – stan naszego zdrowia zależy od funkcji milionów komórek naszego ciała. Wszystkie komórki wymagają nieustannego zaopatrzenia w specyficzne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego przebiegu reakcji biochemicznych. Chroniczny niedobór mikroelementów jest najczęstszym powodem nieprawidłowej funkcji komórek i przyczyną wielu chorób. W związku z tym optymalne dzienne zaopatrzenie w witaminy i inne komórkowe składniki odżywcze jest kluczem do skutecznej profilaktyki i przywrócenia równowagi metabolicznej zachwianej przez choroby.

Co to są „komórkowe składniki odżywcze”?

Nasz organizm, zbudowany z bilionów komórek, wymaga ciągłego dopływu mikroelementów, bez których prawidłowy cykl tysięcy biochemicznych przemian i prawidłowy metabolizm komórek nie mogą się odbywać. Składniki te, z naukowego punktu widzenia Medycyny Komórkowej, określone zostały nazwą „komórkowe składniki odżywcze”. Termin ten określa substancje takie jak: witaminy, minerały, pierwiastki śladowe, określone niezbędne aminokwasy, biologicznie aktywne substancje roślinne (Phytobiologica) oraz inne ważne w metabolizmie komórkowym mikroelementy. Wszystkie te składniki, chociaż wymagane są w znacznie mniejszych ilościach niż cukry, białka, czy tłuszcze, są niezbędne – bez nich przemiana tych związków nie może się dokonać. Elementy te wywierają ogromny wpływ na zdrową funkcję komórek i funkcję organizmu, pod warunkiem, że zapewni się ich optymalną dostępność i określone proporcje względem siebie.

Czy komórkowe składniki odżywcze komórek są lekarstwem?

Komórkowe składniki odżywcze nie są lekarstwem. Komórkowe składniki odżywcze są substancjami naturalnymi, które nasze ciało potrzebuje i przetwarza w sposób naturalny, natomiast źródłem leków są chemiczne substancje, obce dla naszego organizmu i traktowane jako substancje toksyczne. Leki są źródłem wielu niepożądanych efektów ubocznych w odróżnieniu od witamin, minerałów czy innych komórkowych składników odżywczych. Dzienne dostarczanie komórkowych składników odżywczych stanowi podstawę naturalnej profilaktyki zdrowotnej i jest środkiem wspomagającym przy zachwianym metabolizmie towarzyszącym wielu chorobom, tak jak choroby serca i układu krążenia, cukrzyca, osteoporoza oraz wiele innych. Skuteczność działania komórkowych składników odżywczych w utrzymaniu i powrocie do zdrowia dowodzi, iż głównym źródłem wielu chorób chronicznych jest niedobór określonych substancji w diecie. Reasumując: komórkowe składniki odżywcze wspomagają procesy zdrowotne w wielu chorobach m. in. w chorobie sercowo-naczyniowej oraz stanowią podstawę profilaktyki chorób chronicznych.

Czym jest synergia składników odżywczych? Jakie ma znaczenie dla zdrowia?

Skuteczność Medycyny Komórkowej opiera się na działaniu synergii składników odżywczych. Efekt synergii polega na tym, że działanie grupowe składników jest wielokrotnie skuteczniejsze niż działanie indywidualnych elementów. Co to oznacza? Witaminy, minerały, aminokwasy i inne mikroelementy pracują w komórkach naszego ciała nie pojedynczo, ale w określonych zespołach. Ich współpraca bazuje na biologicznych zasadach synergii. Przez stosowanie tej zasady biologiczne działanie specyficznie dobranej kombinacji składników odżywczych jest o wiele skuteczniejsze od działania pojedynczego składnika. Pozwala to na optymalizację funkcji komórek przy stosowaniu mniejszych dawek prawidłowo skomponowanych mikroelementów, zamiast dużych dawek pojedynczego składnika. W przypadkach, gdy braki mikroelementów pozostają ukryte (tzw. bezobjawowe niedobory), stosowanie jednej substancji w bardzo wysokich dawkach może prowadziæ do zachwiania równowagi metabolicznej i ujawnienia tych niedoborów. Stosowanie synergii mikroelementów skutecznie zapobiega takiej sytuacji i pozwala eliminować ukryte braki mikroelementów.

Czy codzienna dieta dostarcza wystarczającej ilości witamin?

Niestety, nie. Nawet zdrowi ludzie narażeni są na niedobory różnych mikroelementów w diecie, nie wspominając tych, u których zapotrzebowanie na witaminy dramatycznie wzrasta w określonych sytuacjach np. z wiekiem, pod wpływem stresu, niekorzystnego działania czynników środowiska, choroby bądź innych czynników ryzyka. Mało znanym jest fakt, iż przeciętne artykuły spożywcze w Polsce i innych przemysłowo rozwiniętych krajach zawierają znikome ilości witamin, które są dodatkowo niszczone w procesach gotowania, transportu, czy przechowywania. Dlatego bardzo ważne jest codzienne spożywanie świeżych owoców i warzyw. W wiêkszości jednak przypadków nawet dobra dieta również nie wystarcza na pokrycie optymalnej ilości mikroelementów. Przykładem może być witamina C. W celu pokrycia zapotrzebowania młodzieży i dorosłych na witaminę C zgodnie z zaleceniami Medycyny Komórkowej, które powinno wynosić 600 mg/dziennie, trzeba by było codziennie zjadać 15 – 20 pomarańczy. Oficjalne normy polecają 60-90 mg dziennie, co jest znacznie poniżej zapotrzebowania naszego organizmu na tę witaminę.

Czy przy spożywaniu odpowiednich ilości owoców i warzyw uzupełnianie diety jest konieczne?

Stosowanym na co dzień artykułom spożywczym coraz częściej brakuje niezbędnych składników. W związku z tym nasza codzienna dieta nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na mikroelementy odpowiedzialne za optymalne zdrowie komórek, a co za tym idzie – za zdrowie całego organizmu. Należy to również brać pod uwagę w przypadku stosowania ściśle wegetariańskiej diety. Ten rodzaj odżywiania jest wprawdzie korzystny, jednak też wiąże się z niedoborami niektórych witalnych składników (np. koenzym Q10 i inne). Uzupełnianie diety przy pomocy odpowiednio dobranych mikroelementów eliminuje ewentualne niedobory, zaopatrując komórki w życiodajną „bioenergię” i usprawniając eliminację składników toksycznych (np. leków, pestycydów).

Jaka jest różnica między witaminami rozpuszczalnymi w wodzie i w tłuszczach?

Witaminy rozpuszczalne w wodzie to witaminy z grupy B (również biotyna i kwas foliowy) i witamina C. Choć pełnią one ważne funkcje, organizm nie jest w stanie odpowiednio długo ich magazynować. Ulegają one szybkiej przemianie, a ich nadmiar jest na bieżąco wydalany. Dla utrzymania prawidłowej funkcji i ochrony komórek wymagane jest stałe dostarczanie tych witamin.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to witaminy A, D, E i K. Ich istotną właściwością jest to, iż mogą być czasowo magazynowane w tkankach i wykorzystywane przez organizm w miarę potrzeby np. witamina E do ochrony błon komórkowych przed szkodliwym działaniem wolnych rodników (agresywnych molekuł).

Ta zdolność organizmu do magazynowania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach jest wykorzystywana przez przemysł farmaceutyczny do rozpowszechniania spekulacji o możliwości przedawkowania witamin. Tymczasem problemem jest powszechny niedobór wielu witamin i składników odżywczych, nawet u osób przestrzegających odpowiednich sposobów odżywiania.

Jak długo powinno się przyjmować komórkowe składniki odżywcze?

Wzbogacanie codziennej diety przez przyjmowanie dodatkowych komórkowych składników odżywczych powinno mieć miejsce przez całe życie, niezależnie od stanu zdrowia. Organizm ludzki ciągle potrzebuje witamin, minerałów, aminokwasów i pierwiastków śladowych, stanowiących źródło bioenergii dla niezliczonych procesów biochemicznych zachodzących w organizmie.

Zdaniem wielu ekspertów w dziedzinie dietetyki pokarm jest wyłącznym źródłem wszelkich potrzebnych mikroelementów. Jednak wiele wyników badań wskazuje na to, że nasza żywność i współczesna dieta nie są w stanie zaspokoić życiowo ważnych potrzeb odżywczych naszego organizmu w mikroelementy. Uzupełnianie diety w specyficzne witaminy, minerały, niezbędne aminokwasy i inne składniki odżywcze mają istotne znaczenie zdrowotne i powinno się stać nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Błędnym jest przekonanie o “przyzwyczajeniu” komórek do dodatkowych dawek składników odżywczych, z tego chociażby powodu, że stanowią one naturalne czynniki prawidłowej przemiany materii.

Czy można przyjmować składniki odżywcze również zapobiegawczo?

Jak najbardziej! Badania naukowe i studia kliniczne pokazują, że chroniczne problemy zdrowotne wynikają z długotrwałego niedoboru określonych mikroelementów lub też z braku równowagi między tymi składnikami, prowadzącej do zachwiania równowagi metabolicznej pracy organów i całego ciała. Prawidłowe odżywianie, zdrowy styl życia i zaopatrzenie organizmu w określone komórkowe składniki odżywcze również w sytuacjach, gdy uzasadnione jest zwiększone ich przyjmowanie, są podstawowymi czynnikami dla optymalnego zdrowia i samopoczucia.

Jak można zoptymalizować jeszcze korzyści płynące z przyjmowania synergii składników odżywczych?

W celu uzyskania optymalnych korzyści dla organizmu, płynących z przyjmowania komórkowych składników odżywczych, musimy wziąć pod uwagę szczególne znaczenie zasady synergii, czyli współdziałania określonych mikroelementów. Dzięki odpowiedniej kombinacji składników odżywczych podnosi się ogólna efektywność substancji, które i tak działają zespołowo w naszym organizmie, jednocześnie biologiczne działanie zespołu wielokrotnie przewyższa pojedyncze aktywności. Ta zasada jest również aktualna w przypadku małych grup substancji naturalnych np. kwercetyna wpływa pozytywnie na resorpcję kurkuminy, jak również w synergii z ekstraktem zielonej herbaty EGCG podnosi korzyści dla organizmu płynące ze stosowania EGCG.

Dzienna dawka komórkowych składników odżywczych powinna być podzielona na porcje przyjmowane w czasie posiłków z wystarczającą ilością płynów. W ten sposób składniki odżywcze są optymalnie wchłaniane i ich ilość we krwi może być utrzymana na stałym poziomie w ciągu dnia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku witaminy C i witamin B, które są szybko wydalane z naszego organizmu. Dodatek składników odżywczych również przynosi inne pozytywne efekty, na przykład witamina C wspomaga wchłanianie żelaza z pożywienia, dlatego nie ma potrzeby spożywania dodatkowych jego ilości.

Czy godne polecenia jest dodatkowe uzupełnianie diety o komórkowe
składniki odżywcze?

Tak. Każdy z nas ma pewne określone podstawowe zapotrzebowanie na komórkowe składniki odżywcze. Jeżeli to podstawowe zapotrzebowanie zostanie zaspokojone – nasz organizm funkcjonuje optymalnie. Dla każdego zdrowego człowieka jest to ważne dla utrzymania zdrowia.

W określonych sytuacjach życiowych, szczególnie w przypadku osób starszego wieku, cierpiących na choroby, pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia, jak również przy stresie, nieprawidłowej diecie i wielu innych czynnikach, wymagania na poszczególne witaminy, czy mikroelementy są zwiększone. Jeżeli te potrzeby nie zostaną zaspokojone może dojść do zachwiania równowagi metabolicznej oraz długotrwałego niedoboru witamin, minerałów i innych komórkowych składników odżywczych. Braki te jeszcze bardziej będą pogłębiać zakłócenia w zdrowej funkcji organizmu, co jeszcze zwiększy zapotrzebowanie na mikro elementy. Ważną rzeczą jest wpierw pokrycie podstawowych potrzeb na mikroelementy, by zapobiec zachwianiu równowagi metabolicznej i wyeliminować ewentualne braki. W tym celu pożądane jest wzbogacanie diety w szeroki zakres witamin, minerałów, pierwiastków śladowych, czy niezbędnych aminokwasów. W przypadku obecności choroby lub jej rozwoju, zaleca się dodatkowe wzbogacenie diety w synergię specjalnie dobranych składników odżywczych.

Faktem jest, że nasze zapotrzebowanie na komórkowe składniki odżywcze powinno być możliwie w pełni pokryte, stąd konieczne jest uzupełnienie codziennej diety w witaminy, minerały i pierwiastki śladowe, określone aminokwasy, jak również biologicznie aktywne składniki roślinne.

Czy komórkowe składniki odżywcze zalecane są tylko dla chorych na
serce czy dla wszystkich?

Komórkowe składniki odżywcze zalecane są dla wszystkich: dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku, również dla dzieci i młodzieży. Powód łatwo zrozumieć. Już od urodzenia serce i układ krążenia są mechanicznie najbardziej aktywnymi organami naszego ciała i z tego powodu wykazują największe zużycie bioenergii. Codzienne wzbogacanie diety w składniki odżywcze od wczesnego wieku przyczynia się do zapobiegania niedoborom bioenergii w milionach komórek serca i naczyń krwionośnych. To ważny krok w profilaktyce chorób serca i układu krążenia, ponieważ pokłady
tłuszczowe w tętnicach pojawiają się już u młodych ludzi w wieku ok. 20 lat. Indywidualne zapotrzebowanie organizmu na mikroelementy może także dramatycznie wzrosnąć w określonych sytuacjach życiowych i w różnych stadiach naszego życia (np. wiek dojrzewania, menopauza). Także stres emocjonalny, uprawianie sportu wyczynowego, starzenie się organizmu powodują zwiększone zapotrzebowanie na komórkowe składniki odżywcze. Optymalny dzienny dodatek witamin i innych składników odżywczych jest wiec warunkiem zdrowej funkcji komórek naszego ciała, podstawą naturalnej profilaktyki zdrowotnej, jego przyjmowanie nie powinno być ograniczone tylko do stanów zagrożenia chorobą.

Zapotrzebowanie na mikroelementy jest różne w różnych okresach życia. Czym jest to uzasadnione?

Dzieci i młodzież

Świeże powietrze, ruch i prawidłowe odżywianie to podstawy zdrowego rozwoju człowieka. Często jednak dość trudno jest pokryć zapotrzebowanie odżywcze dzieci i dorastającej młodzieży. O zdrowiu i prawidłowym rozwoju decyduje właściwa i zbilansowana dieta, dlatego też wiele punktów przemawia za dodatkiem synergii składników odżywczych w diecie dzieci i młodzieży.

Ciąża

Kobiety w ciąży i karmiące piersią mają wzmożone zapotrzebowanie na składniki odżywcze, ponieważ w czasie przebiegających etapów rozwoju dziecka cały materiał odżywczy pobierany jest z organizmu matki . W tym okresie wzrasta gwałtownie zapotrzebowanie na synergię mikroelementów, a przede wszystkim na następujące składniki: kwas foliowy, witaminy z grupy B, witaminę C i wiele innych. Tworzenie tkanki kostnej płodu wymaga ponadto optymalnych ilości wapnia, magnezu, innych minerałów i pierwiastków śladowych, co stwarza niebezpieczeństwo ubytków w gospodarce mineralnej organizmu matki. Wiele kobiet cierpi w pierwszym trymestrze na poranne nudności i nietolerancje pokarmowe, których skutkiem jest ograniczone wchłanianie komórkowych składników odżywczych i dalsze spustoszenie organizmu. Pokrycie potrzeb matki i dziecka na pełny zestaw mikroelementów zapewni odpowiednia dieta wzbogacona o optymalny dzienny suplement witamin, minerałów, aminokwasów i pierwiastków śladowych. Jednak w każdym indywidualnym przypadku należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego i stosować się do jego zaleceń.

Osoby starsze

Starsi ludzie mają z reguły zmniejszony bilans energetyczny, co przy jednoczesnym spadku aktywności fizycznej prowadzi do niewielkiego zapotrzebowania energetycznego. Jednak wraz z wiekiem nie spada – ale rośnie zapotrzebowanie na mikroelementy. Związane jest to z upośledzeniem procesu trawienia i wchłaniania wielu składników pożywienia z przewodu pokarmowego, towarzyszące starzeniu się organizmu. W wyniku tego pojawiają się braki niektórych komórkowych składników odżywczych, pogłębiane jeszcze przez częste przyjmowanie leków farmaceutycznych przez osoby starsze.

Synergia komórkowych składników odżywczych nie tylko wspomaga trawienie i służy usprawnieniu funkcji żołądka i wątroby (np. bromelaina i glutamina), ale też wspomaga perystaltykę i poprawia stan błon śluzowych jelit (np. witamina C).

Dlaczego dodatkowe wzbogacanie diety w witaminę C jest tak ważne?

Ze wszystkich składników odżywczych właśnie witamina C jest najważniejszą substancją. W odróżnieniu do prawie wszystkich zwierząt organizm ludzki stracił zdolność produkcji tej witaminy, która odgrywa kluczową rolę w większości procesów komórkowych. Witamina C jest niezbędna dla zdrowej funkcji serca i naczyń krwionośnych, mózgu, systemu immunologicznego i innych organów. Witamina C współdziała w procesie usuwania toksyn z organizmu, produkcji wielu hormonów, bierze aktywny udział w procesach hamujących niekontrolowane rozprzestrzenianie się komórek, współuczestniczy w procesach przemian bioenergetycznych i ochrania struktury komórkowe przed niszczeniem biologicznym. Wiele czynników wpływa na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na witaminę C: starzenie się, ciąża, okres karmienia, również palenie tytoniu, zanieczyszczenie środowiska, choroba, czy też stres.

Witamina C:

Jak dużo witaminy C może tolerować ludzki organizm?

Nasze indywidualne zapotrzebowanie na tę ważną witaminę jest różne. Oficjalne rekomendacje 60 mg, czy 80 mg witaminy C dziennie są kilkakrotnie za niskie, by zapewnić optymalną funkcję naszego organizmu. Każda osoba może osobiście sprawdzić w tzw. teście tolerancji układu pokarmowego, jaką ilość witaminy C potrzebuje jej organizm.

Test tolerancji polega na regularnym, powolnym zwiększaniu dziennych dawek witaminy C aż do momentu wystąpienia luźnego stolca. Jest to wyraźny sygnał, że granica nasycenia witaminą C została przekroczona, organizm nie będzie w stanie spożytkować dalszych ilości – tym samym wydala jej nadmiar. Poprzez stopniowe redukowanie dawek witaminy C do momentu, gdy konsystencja stolca się unormuje, można indywidualnie ustalić ilość witaminy C, którą organizm jest w stanie przyjąć i spożytkować. Używając tej metody możesz przekonać się sam, w jaki sposób stopień tolerancji na wyższe dawki witaminy C zwiększa się w czasie stresu, lub przy przeziębieniach.

Czy przyjmowanie składników odżywczych jest związane z ubocznymi reakcjami przystosowawczymi?

Istnieje tylko niewiele wyjątków. U niektórych osób, zwłaszcza uczulonych, po spożyciu większych dawek witaminy B3 w formie kwasu nikotynowego może wystąpić przejściowe zaczerwienienie skóry, lub uczucie ciepła. Jest to wynikiem tzw. reakcji przystosowawczej, a nie skutków ubocznych. Nie wszystkie reakcje skóry mają jednak związek z witaminą B3.

Jeśli jednak wystąpią – należy najpierw wyjaśnić następujące punkty: kiedy pojawiły się problemy? Czy miały one miejsce już wcześniej? Czy wprowadziliśmy również inne zmiany w naszym trybie życia? Jeśli inne powody zostaną wyeliminowane i o przyczynę tych reakcji podejrzewa się witaminę B3, wówczas należy przerwać przyjmowanie programów witaminowych mających w składzie witaminę B3. Po ustąpieniu reakcji należy powrócić do przyjmowania synergii składników odżywczych, jednak początkowo w zredukowanej dawce. Co parę dni należy dawkę tę powoli zwiększać, celem dopasowania metabolizmu komórkowego do ponownego dopływu witamin. Oczywiście należy skontaktować się z lekarzem, w celu wykluczenia innych ewentualnych przyczyn dolegliwości.

Czy można przyjmować komórkowe składniki odżywcze komórek wraz z lekami farmaceutycznymi?

Z reguły można bez problemów stosować składniki odżywcze wraz z lekarstwami. Niepożądane interakcje mikroelementów z lekami nie są znane. Wręcz przeciwnie – przy przyjmowaniu syntetycznych preparatów farmaceutycznych szczególnie ważne jest zapewnienie organizmowi stałego dopływu składników odżywczych. W skład leków wchodzą przeważnie syntetyczne molekuły, traktowane w organizmie ludzkim jako obce i toksyczne.

Wchłanianie i przemiany metaboliczne leków powodują częste działania niepożądane, szczególnie na etapach: trawienia, wchłaniania, rozkładu, transportu i wydalania. Neutralizacja toksycznych leków zachodzi w cyklu przemian w wątrobie i nerkach, i wymaga odpowiedniej ilości niezbędnych mikroelementów, między innymi witaminy C. Co to oznacza w praktyce? Czym więcej i im dłużej przyjmujemy leki, tym gwałtowniej rośnie zapotrzebowanie na składniki odżywcze .

Przykład wpływu lekarstw na składniki odżywcze:

Z ogólnego, medycznego punktu widzenia, dodatek synergii składników odżywczych do codziennej diety jest często koniecznym uzupełnieniem terapii farmakologicznej.

Nie należy jednak samowolnie odstawiać przyjmowanych leków, czy też zmieniać ich dawkowania. W pierwszej kolejności należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego, a także poinformować go o dodatku synergii składników odżywczych i zasięgnąć jego porady.

Czy można powiązać przyrost wagi ciała z przyjmowaniem składników odżywczych?

Przyrost wagi następuje wtedy, gdy nadmiar energii spożytej (pokarmowej) zostaje zamieniony na energię zmagazynowaną (tkanka tłuszczowa). Głównymi dostawcami energii są przede wszystkim tłuszcze i węglowodany. Komórkowe składniki odżywcze: witaminy, minerały, pierwiastki śladowe i inne są kofaktorami przemian metabolicznych i tym samym usprawniają ogólny metabolizm i lepsze wchłanianie i zużywanie składników pokarmowych.

Czy stres wpływa na zapotrzebowanie organizmu na mikroelementy?

Stres, zarówno fizyczny jak i psychiczny, wpływa na wiele procesów metabolicznych. W odpowiedzi na stres nasz organizm produkuje hormony, które oddziaływują na funkcje wielu organów. Najbardziej znane są hormony produkowane w nadnerczach, tak jak adrenalina i kortyzol. Właśnie adrenalina doprowadza do przyspieszenia akcji serca, oddechu i wzrostu ciśnienia krwi. Jednocześnie kortyzol uruchamia rezerwy paliwowe w wyniku czego wzrasta poziom cukru we krwi. Ten metaboliczny mechanizm umożliwia dodatkowe zaopatrzenie komórek w energię, w formie łatwo dostępnego materiału energetycznego do natychmiastowego wykorzystania – cząsteczek glukozy. Długotrwały stres ma wiele negatywnych skutków, włączając w to osłabienie systemu immunologicznego.

Interesująco – nadnercza, główny organ odpowiedzi na stres – zawierają bardzo dużo witaminy C w porównaniu z innymi organami. Witamina ta jest niezbędnym biokatalizatorem w produkcji adrenaliny. Na wyprodukowanie jednej molekuły adrenaliny nadnercza zużywają jedną cząsteczkę witaminy C. W związku z tym w sytuacjach stresowych następuje nadmierne zużycie witaminy C, której poziom w organizmie drastycznie spada. Oprócz witaminy C nadnercza potrzebują również optymalnych dawek witamin B i innych. Dlatego bardzo istotną sprawą dla zdrowej funkcji naszego organizmu w sytuacjach stresu jest codzienne uzupełnianie diety o synergię składników odżywczych zawierających odpowiednie ilości witaminy C.

Dlaczego wciąż szerzy się pogłoski i ostrzeżenia przed przedawkowaniem witamin?

Powód utrzymywania tych bezsensownych pogłosek ma powód czysto komercyjny. Przemysł farmaceutyczny, którego miliardowy rynek leków farmaceutycznych i profity uzależnione są od utrzymania i dalszego rozwoju chorób, nie jest zainteresowany w rozprzestrzenianiu, a nawet zwalcza informacje o alternatywie dla farmaceutyków. Tą alternatywą są pozbawionych działań ubocznych i ogólnodostępne składniki odżywcze: witaminy, aminokwasy, minerały, pierwiastki śladowe. Substancji tych nie można patentować i w związku z tym firmy farmaceutyczne nie promują ich, w odróżnieniu od substancji chemicznych (leków), których patenty gwarantują tym firmom duże dochody.

Czy kamienie nerkowe mogą powstawać w wyniku nadmiaru witaminy C?

Najbardziej rozpowszechnionym oszustwem przemysłu farmaceutycznego jest pogłoska, iż witamina C rzekomo przyczynia się do powstawania kamieni nerkowych. Kamienie nerkowe zbudowane są z kryształów o różnym składzie mineralnym. Najczęściej są to sole wapniowe. Kamienie zbudowane z fosforanów wapnia rozpuszczają się w moczu zakwaszonym witaminą C, w związku z tym witamina ta zapobiega ich powstawaniu. Natomiast kamienie w postaci szczawianów wapnia nie rozpuszczają się w moczu o kwaśnym odczynie. Wprawdzie witamina C może zwiększyć produkcję szczawianu, ale jednocześnie zmniejsza ona powinowactwo szczawianu do wiązania z wapniem, zmniejszając ryzyko tworzenia kamieni. Liczne badania zdrowych osób wykazały, że poziom szczawianów wydalanych z moczem nie podniósł się zauważalnie po podaniu dodatkowych dawek witaminy C. Kamienie nerkowe powstają przede
wszystkim przez zakłócenia w metabolizmie lub nieprawidłowe funkcjonowanie nerek, jednak to musi stwierdzić lekarz. Można jednak przeciwdziałać powstawaniu kamieni poprzez zmiany w sposobie żywienia: picie 2 do 2,5 litra napojów dziennie (poprawia wypłukiwanie kamieni), spożywanie pokarmów bogatych w błonnik i mniejszej ilości produktów mięsnych, ograniczenie spożycia alkoholu i tzw. soft-drinków zawierających dużo fosforu, tłuszczów i cukru. Dzienny dodatek kompleksu witamin B, magnezu i witaminy C jest również istotny.

Czy przy stosowaniu komórkowych składników odżywczych występują działania uboczne?

Nie. Składniki odżywcze zawarte w Programach są naturalne i identyczne z naturalnymi tzn. takie, które organizm ludzki używa do przemian metabolicznych i je rozpoznaje. Gdyby rzeczywiście miałoby dojść do nadmiaru witamin, minerałów lub pierwiastków śladowych i nie zostałyby one w pełni wykorzystane w przemianie materii, wówczas substancje te zostaną wydalone w sposób naturalny, nie powodując skutków ubocznych

W przeciwieństwie do naturalnych składników odżywczych, większość stosowanych dziś leków to syntetyczne substancje, które produkowane są w laboratoriach przedsiębiorstw farmaceutycznych. Nic dziwnego, że ludzki organizm nie rozpoznaje ich i traktuje je jak substancje obce i toksyczne, które muszą być unieszkodliwione i wydalone. Co więcej, granica pomiędzy rzeczywistym działaniem medycznym i niebezpiecznymi skutkami ubocznymi lub wręcz objawami zatrucia przez leki jest bardzo płynna. W ciągu ostatnich dziesiątków lat miliony ludzi zmarło z powodu działań
niepożądanych wywołanych przez syntetyczne leki. Przedawkowanie witamin zachodzi rzadko, w większości jest odwracalne i trudno znaleźć prawidłowo udokumentowane dane o ich rzekomych skutkach śmiertelnych.

Nowojorska Akademia Nauk podała do wiadomości publicznej raport zbiorczy opracowany przez dr Bendich, zawierający analizę wszystkich doniesień dotyczących rzekomych skutków ubocznych stosowania witamin, który jasno dowodzi, że witaminy są wyjątkowo bezpiecznymi substancjami i większość danych o działaniach niepożądanych nie znajduje potwierdzenia w faktach.

Czy przyjmowanie wysokich dawek komórkowych składników odżywczych może prowadzić do poważnych problemów?

Nie. Optymalna synergia składników odżywczych zawiera naturalne elementy w odpowiednich proporcjach, które są niezbędne do różnorodnych procesów biochemicznych zachodzących w ludzkim organizmie. Tak zbalansowane zestawy składników komórkowych, których działanie synergistyczne zostało testowane nie tylko naukowo, ale również w badaniach klinicznych, można przyjmować nawet w zwielokrotnionych dawkach, wpływa to dodatnio na funkcję różnych systemów komórkowych naszego organizmu.

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestracja do niczego nie zobowiązuje!

Spread the love