Menu

Dlaczego dzieci nie powinny otrzymywać zastrzyku przeciw COVID

12 lipca, 2021 - Szczepionki
Dlaczego dzieci nie powinny otrzymywać zastrzyku przeciw COVID

Wielu naukowców i ekspertów medycznych ostrzegało, że szczepienie dzieci przeciwko COVID-19 jest zarówno niepotrzebne, jak i niezwykle ryzykowne. Jednym z takich osób jest dr Peter Doshi, który jest profesorem nadzwyczajnym na University of Maryland School of Pharmacy i starszym redaktorem The BMJ. Wcześniej wskazał, że chociaż Pfizer twierdzi, że jego szczepionka jest skuteczna w 95%, jest to względne ograniczenie ryzyka. Bezwzględne ograniczenie ryzyka – które jest znacznie bardziej istotne dla środków zdrowia publicznego – wynosi w rzeczywistości mniej niż 1%. W związku z tym szczepionka COVID-19 ma co najmniej wątpliwe korzyści.

Biorąc pod uwagę potencjalne szkody, dzieci nie powinny otrzymywać szczepionki COVID-19 mówi Doshi, powołując się na wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Pfizer – te same, które posłużyły do poparcia wniosku o zezwolenie na stosowanie szczepionki w nagłych wypadkach dla dzieci w wieku 12-15 lat. W tym badaniu szkody wyraźnie przewyższały korzyści.

Analiza ryzyka i korzyści

Chociaż korzyści szczepień były rzadkie i krótkotrwałe, skutki uboczne były częste, natomiast skutki długoterminowe są całkowicie nieznane. W grupie wiekowej od 12 do 15 lat 75,5% doświadczyło bólu głowy wraz z długą listą innych przejściowych skutków ubocznych. Jednak poważniejsze ogólnoustrojowe zdarzenia niepożądane wystąpiły również u 2,4% badanych, którym podano właściwy zastrzyk mRNA.

Pfizer pochwalił się 100% wskaźnikiem skuteczności w tej grupie wiekowej. Jak wyjaśnia Doshi, opierało się to na 16 przypadkach w grupie placebo, podczas gdy w grupie szczepionkowej nie odnotowano żadnych przypadków. Ponieważ jednak było około 1000 biorców placebo, mniej niż 2% z nich faktycznie uzyskało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19.

„Innymi słowy, 2% w pełni zaszczepionych uniknęło COVID” –  mówi Doshi, dodając  „98% zaszczepionych i tak nie zachorowałoby na COVID… Tak więc korzyść szczepień jest niewielka”.

Jednym z powodów, dla których dzieci odnoszą tak niewielkie korzyści z tej szczepionki, jest fakt, że znaczna część amerykańskich dzieci jest już uodporniona i nie jest narażona na ryzyko zakażenia. Doshi przytacza dane Centers for Disease Control and Prevention, z których wynika, że szacunkowo 23% dzieci poniżej 4 roku życia i 42% dzieci w wieku od 5 do 17 lat przeszło już zakażenie SARS-CoV-2 i ma teraz solidną i długotrwałą odporność.

Chociaż większość działań niepożądanych u dzieci była krótkotrwałe, do 11 czerwca 2021 r. zgłoszono co najmniej siedem zgonów wśród dzieci w wieku od 12 do 17 lat, a także 271 zdarzeń ocenionych jako „poważne”.  W dłuższej perspektywie naprawdę nie wiadomo, co może się wydarzyć, a to naprawdę ważna kwestia.

Jak zauważył Doshi, podczas pandemii świńskiej grypy w 2009 roku narkolepsja ujawniła się dopiero po dziewięciu miesiącach od szczepienia szczepionką Pandemrix, a dopiero po czterech miesiącach izraelskiej kampanii szczepień przeciw COVID-19 uszkodzenie serca zostało rozpoznane jako efekt uboczny u młodych mężczyzn i chłopców.

Doshi wyjaśnia dalej dlaczego szczepienie dzieci nie przyniesie korzyści dorosłym, jak twierdzono. Doshi cytuje artykuł BMJ z 2021 roku, w którym autorzy podkreślali, że szczepienia dzieci przeciwko COVID-19 jest „obecnie trudne do uzasadnienia”, ponieważ dzieci chorują tylko na łagodne choroby, a przenoszenie choroby przez dzieci jest ograniczone, natomiast możliwość niezamierzonych konsekwencji szczepień jest wysoka.

„Jeśli infekcje w dzieciństwie (i ponowne ekspozycje u dorosłych) będą nadal zazwyczaj łagodne, szczepienia dzieci nie będą konieczne do powstrzymania pandemii” – stwierdzają autorzy.

Doshi zwraca uwagę, że nawet jeśli uważasz, że mała korzyść jest lepsza niż żadna, musisz pamiętać, że jest to nieudowodniona hipotetyczna korzyść. Potrzebowalibyśmy odpowiedniego randomizowanego, kontrolowanego badania, aby ustalić, czy szczepienie dzieci może rzeczywiście przynieść korzyści dorosłym. „Potrzebujemy potwierdzających dowodów, a nie tylko założeń” – mówi Doshi.

Szczepienie dzieci z korzyścią dla dorosłych jest nieetyczne

Jednak nawet gdyby okazało się, że szczepienie dzieci zmniejsza liczbę zakażeń wśród dorosłych, to i tak może się okazać, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlaczego? Ponieważ Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków może zezwolić na stosowanie produktu medycznego w danej populacji tylko wtedy, gdy korzyści przewyższają ryzyko w tej samej populacji.

Oznacza to, że nawet jeśli dorośli odniosą korzyści ze szczepienia dzieci, ale dzieci nie odniosą z tego tytułu żadnych korzyści, to nie możemy zezwolić na szczepionkę dla dzieci. Tak więc, jeśli dzieci nie odnoszą żadnych korzyści, to argument, że szczepienie ich może przynieść korzyści dorosłym, jest bez znaczenia. Nie można dopuścić leku do stosowania w populacji, która nie odnosi żadnych korzyści.

Podsumowując Doshi wskazuje, że FDA nie ma żadnych podstaw, aby w ogóle przyznać szczepionkom COVID-19 pozwolenie na użycie w nagłych wypadkach u dzieci, ponieważ COVID-19 nie stanowi zagrożenia dla dzieci. Zagrożenie, jakie stanowi ta infekcja dla dzieci jest znikome i nie poważniejsze niż w przypadku zwykłego przeziębienia lub grypy.

Ponieważ wykazane zagrożenia znacznie przewyższają wykazane korzyści u dzieci, szczepionki również nie spełniają wymagań dotyczących licencji na produkty biologiczne wymagane do ostatecznego zatwierdzenia na rynku.

Zdarzało się już, że zdrowe dzieci umierały wkrótce po podaniu zastrzyków, zgłaszano dziesiątki przypadków zapalenia serca, a własne badania biodystrybucji firmy Pfizer budzą poważne wątpliwości co do potencjału zastrzyków w zakresie powodowania bezpłodności.

Żeby było jasne, jedynym sposobem, którym mogą próbować usprawiedliwić szczepienie dzieci, jest poświęcenie ich jako tarczy ochronnej dla osób starszych, co jest całkowicie nieetyczne. Dzieci nie są krzywdzone przez sam COVID-19, ale wciąż używają hasła „Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie zostaną zaszczepieni”, co po prostu nie jest prawdą.

Uważnie rozważ wiele zagrożeń

Chociaż długoterminowe skutki są nieznane, ale istnieją powody, by podejrzewać, że mogą być poważne. Badanie firmy Pfizer dotyczące biodystrybucji wykazało, że syntetyczne mRNA nie pozostaje w pobliżu miejsca wstrzyknięcia, jak początkowo zakładano. W rzeczywistości jest ono szeroko rozprzestrzeniane w organizmie w ciągu kilku godzin od wstrzyknięcia.

Dostaje się do krwiobiegu i gromadzi się w różnych organach, przede wszystkim w śledzionie, szpiku kostnym, wątrobie, nadnerczach, a u kobiet w jajnikach. Białko kolczaste o którym obecnie wiemy, że jest patogenne i samo w sobie powoduje choroby – przemieszcza się również do serca, mózgu i płuc. Po dostaniu się do krwiobiegu, białko kolczaste wiąże się z receptorami płytek krwi i komórkami wyściełającymi naczynia krwionośne. Kiedy tak się dzieje, może wystąpić jedna z kilku rzeczy:

  1. Może powodować zlepianie się płytek krwi. Płytki krwi – trombocyty są wyspecjalizowanymi komórkami krwi, które zatrzymują krwawienie. Kiedy dochodzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych, zlepiają się one razem, tworząc skrzep krwi. Dlatego obserwujemy  zaburzenia krzepnięcia  związane zarówno z COVID-19, jak i ze szczepionkami.
  2. Może powodować nieprawidłowe krwawienie.
  3. W twoim sercu może powodować problemy z sercem.
  4. W twoim mózgu może powodować uszkodzenia neurologiczne.
  5. W naczyniach krwionośnych może powodować zapalenie naczyń, w tym chorobę Kawasaki, zespół antyfosfolipidowy, reumatoidalne zapalenie stawów, twardzinę i chorobę Sjogrena. Te schorzenia znacznie zwiększają ryzyko śmierci, w niektórych przypadkach podnosząc śmiertelność aż 50-krotnie w porównaniu z osobami, które nie mają tych schorzeń.

Białko kolczaste może również zaburzać funkcje mitochondriów, które są niezbędne dla dobrego zdrowia, odporności wrodzonej i zapobiegania wszelkiego rodzaju chorobom.

Kiedy białko kolczaste wchodzi w interakcję z receptorem ACE2, może zakłócać sygnalizację mitochondrialną, indukując w ten sposób produkcję reaktywnych form tlenu i stres oksydacyjny. Jeśli uszkodzenia są bardzo poważne, może dojść do niekontrolowanej śmierci komórek, co z kolei powoduje wyciek mitochondrialnego DNA (mtDNA) do krwiobiegu.

Wykazano również, że wyciek mitochondrialnego DNA do krwiobiegu związany jest z ostrym uszkodzeniem tkanki, zawałem serca i sepsą oraz przyczynia się do wielu chorób przewlekłych, w tym zespołu ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej, chorób serca, niewydolności wątroby, zakażenia HIV, reumatoidalnego zapalenie stawów i niektórych nowotworów.

Białko kolczaste jest również wydalane z mlekiem matki, co może być śmiertelne dla niemowląt. Nie przenosisz przeciwciał. Nie przekazujesz przeciwciał. Przekazujesz samą szczepionkę, jak również białko kolczaste, które może spowodować krwawienie i/lub zakrzepy krwi u Twojego dziecka. Wszystko to sugeruje, że w przypadku osób o niskim ryzyku zachorowania na COVID-19, zwłaszcza dzieci i nastolatków, ryzyko związane z tymi szczepionkami znacznie przewyższa korzyści.

Jak białko kolczaste szkodzi zdrowiu

Artykuł opublikowany w lipcu 2020 r. „Genetyczne polimorfizmy komplikują terapię COVID-19: kluczowa rola HO-1 w burzy cytokinowej” wyjaśnia, że ​​białko kolczaste SARS-CoV-2 ma znacznie większą zdolność łączenia się z cząsteczką porfiryny w błonie komórkowej niż ACE-2.

Porfiryny to cząsteczki o właściwościach optycznych. Ich zdolność do pochłaniania światła odpowiada za wiele korzystnych dla zdrowia efektów światła słonecznego. Porfiryny są również budulcem hemu, prekursora hemoglobiny, która jest niezbędna do wiązania tlenu we krwi.

Według tego artykułu porfiryny nie tylko ułatwiają inwazję SARS-CoV-2 do komórki, ale także umożliwiają wirusowi wiązanie funkcjonalnej hemoproteiny w komórce, zwiększając w ten sposób stres oksydacyjny.

Kiedy białko kolczaste wiąże się z porfirynami, zwiększa ilość wolnego hemu i żelaza, co powoduje utlenianie i napędza stan zapalny. Zwiększa również tworzenie reaktywnych form tlenu, jednocześnie zmniejszając poziom enzymów oksygenazy hemowej-1 (HO-1). Enzymy oksygenazy hemowej rozkładają hem do wolnego żelaza, bilirubiny (która ma działanie antyoksydacyjne) i tlenku węgla (który ma działanie antyapoptotyczne). W związku z tym system oksygenazy hemowej odgrywa kluczową rolę w obronie komórkowej.

Żelazo uwalniane przez umierające komórki również ma działanie toksyczne. Wszystko to ma niszczące konsekwencje dla twoich mitochondriów i jak zauważono w tym artykule:

„Jeśli widoczne są niewystarczające mitochondria w komórkach, na przykład w białych komórkach tłuszczowych, komórki te nie są w stanie przystosować się do ciężkich reaktywnych form tlenu, co prowadzi do przytłaczającego stanu zapalnego. Brązowe komórki tłuszczowe lepiej radzą sobie z reaktywną formą tlenu ze względu na wyższe stężenia mitochondriów”.

To wyjaśnia, dlaczego osoby otyłe są narażone na znacznie większe ryzyko. Ponieważ ich komórki tłuszczowe mają mniej mitochondriów, są one mniej zdolne do przeciwdziałania reaktywnym formom tlenu i dlatego mają wyższy poziom stanu zapalnego.

Co gorsze, ponieważ wszystko to związane jest z białkiem kolca SARS-CoV-2, zastrzyki przeciw COVID mogą również promować raka, ponieważ nadmiar żelaza jest ściśle powiązany z tworzeniem wielu typów nowotworów.

Czy żałujesz szczepień?

Jeśli miałeś już jedną lub dwie dawki szczepionki przeciw COVID i teraz masz wątpliwości, po pierwsze upewnij się, że już nigdy nie będziesz miał kolejnego szczepienia, jakąkolwiek szczepionką. Nawet jeśli nie masz jeszcze wyraźnych objawów, dobrze by było, gdybyś zaczął budować swój wrodzony system odpornościowy. Aby to zrobić, musisz stać się metabolicznie elastyczny i zoptymalizować swoją dietę.

Dr Mike Yeadon – były główny naukowiec w firmie Pfizer, która jest jednym z głównych producentów szczepionek przeciw COVID – uważa, że osoby zaszczepione są już skazane na pewną i męczącą śmierć.

Uważa on, że ci, którzy otrzymali zastrzyk, umrą przedwcześnie, a trzy lata to górne szacunki dotyczące tego, jak długo mogą spodziewać się pozostać przy życiu.

Jeśli prognozy Yeadona są prawdziwe, to zmienia to WSZYSTKO. Nie ma jednak sposobu, aby się dowiedzieć, czy jest to dokładne, czy nie, ale Yeadon jest kimś, kto ma poważne spostrzeżenia jako były główny naukowiec Pfizera.

Unikaj wszelkich olejów roślinnych i przetworzonej żywności. Skup się na certyfikowanej żywności ekologicznej, aby zminimalizować ekspozycję na glifosat i uwzględnij mnóstwo pokarmów bogatych w siarkę, aby utrzymać mitochondria i lizosomy w zdrowiu. Oba są ważne dla oczyszczania pozostałości komórkowych, w tym z białek kolczastych. Możesz również zwiększyć ilość siarczanów biorąc kąpiele w soli Epsom.

Powinieneś również upewnić się, że poziom witaminy D jest zoptymalizowany do poziomu od 60 ng/ml do 80 ng/ml (100 nmol/l do 150 nmol/l), najlepiej poprzez rozsądną ekspozycję na słońce. Światło słoneczne ma również inne korzyści poza wytwarzaniem witaminy D.

Aby zwalczyć toksyczność białka kolczastego, zoptymalizuj  autofagię, która może pomóc w trawieniu i usuwaniu białek kolczastych. Ograniczone czasowo odżywianie pobudza autofagię, a terapia w saunie, która pobudza białka szoku cieplnego, pomaga w ponownym złożeniu błędnie uformowanych białek, a także oznacza uszkodzone białka i kieruje je do usunięcia. Ważne jest, aby sauna była wystarczająco gorąca (około 75 stopni Celsjusza) i nie posiadała wysokich pól magnetycznych lub elektrycznych.

Inne środki, które mogą być pomocne w przypadku wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu zastrzyku COVID obejmują:

Polecam również artykuł: “Były wiceprezes firmy Pfizer: „Wasz rząd was okłamuje i może doprowadzić do waszej śmierci”.

Źródło: https://www.greenmedinfo.com/blog/why-children-should-not-receive-covid-shot

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestracja do niczego nie zobowiązuje!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x