Menu

Globaliści chcą przejąć systemy opieki zdrowotnej na całym świecie

3 kwietnia, 2022 - WHO
Globaliści chcą przejąć systemy opieki zdrowotnej na całym świecie

Kabała globalistów planuje zmonopolizować systemy opieki zdrowotnej na całym świecie, a plan ten jest już w trakcie realizacji. W czerwcu 2021 roku dr Julie Gerberding napisała artykuł w Time, w którym przedstawiła założenia międzynarodowej sieci nadzoru nad pandemiami, która obejmowałaby również przewidywanie zagrożeń i zapobieganie im.

Gerberding pełniła funkcję dyrektora amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób od 2002 do 2009 roku. Po odejściu z CDC została wiceprezesem wykonawczym ds. szczepionek, a po latach zajęła się komunikacją strategiczną w firmie Merck. Po odejściu z CDC została wiceprezesem wykonawczym ds. szczepionek, a po kilku latach przeniosła się do działu komunikacji strategicznej w firmie Merck.

Kolejnym krokiem Gerberding w jej karierze zawodowej było objęcie stanowiska Dyrektora Generalnego Fundacji Narodowych Instytutów Zdrowia (FNIH) 1 marca 2022 roku. Dochodzi tam jednak do ogromnych konfliktów interesów, jako że w jej zarządzie zasiadają osoby z kierownictwa Big Pharmy, a nawet przedstawiciel BlackRock, jednej z trzech największych firm inwestycyjnych na świecie.

Chociaż Gerberding nie wymieniła w swoim artykule Światowej Organizacji Zdrowia, wiemy już, że to właśnie ta organizacja została wyznaczona jako odgórny władca wszystkiego, co wiąże się z pandemiami. Jednak niektóre wypowiedzi sugerują, że z czasem WHO może również przejąć władzę nad systemami opieki zdrowotnej w szerszym zakresie.

Następny ruch globalistów

W artykule z 18 lutego 2022 r. dr Peter Breggin, autor ksiażki „COVID-19 i Globalni drapieżnicy: My jesteśmy ofiarami” ostrzega, że kolejnym posunięciem w wojnie globalistów z ludzkością jest przejęcie kontroli nad systemami opieki zdrowotnej na całym świecie

„Odkryliśmy następny ruch globalnych drapieżników – już trwający – w ich nasilających się atakach na wolność jednostki i politykę. Następny wielki zamach na wolność człowieka polega na zalegalizowaniu przejęcia krajowych systemów opieki zdrowotnych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Ten ukryty atak – którego wstępne plany poparło już wiele narodów – zacznie się w pełni realizować w 2024 roku, jeśli nie zostanie szybko rozpoznany i zwalczony! … Wpływ chińskich komunistów na WHO był silny od ponad dekady, a partia była w stanie zainstalować Tedrosa bez żadnej konkurencji.

Został on pierwszym i jedynym Dyrektorem Generalnym, który nie jest lekarzem, lecz komunistycznym politykiem. Teraz Dyrektor Generalny WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus – znany po prostu jako Tedros – ujawnił plany przejęcia kontroli nad całym światowym zdrowiem.

Przemawiając przed Komitetem Wykonawczym WHO 24 stycznia 2022 r., dyrektor generalny Tedros przedstawił swój plan dotyczący zdrowia na świecie, w tym ostatni priorytet swojego ogromnego planu: “Piątym priorytetem jest pilne wzmocnienie WHO jako wiodącego i kierującego organu w zakresie zdrowia na świecie, w centrum globalnej architektury zdrowotnej“.

Słowa Tedrosa kończące jego raport dla komitetu wykonawczego są swoją wielkością mrożące krew w żyłach i przypominają marksistowskie nawoływania Stalina, Mao czy Xi Jinpinga do wiwatujących tłumów: “Jesteśmy jednym światem, mamy jedno zdrowie, jesteśmy jedną WHO”. Tedros chce zostać super-Faucim dla świata i podobnie jak Fauci, będzie to robił w imieniu globalnych drapieżników.”

Narodziny faszyzmu zdrowotnego

Jak wyjaśnia Breggin, globalne przejęcie opieki zdrowotnej tak naprawdę zaczęło się od Dekady Szczepionek Gatesa, ogłoszonej w 2010 roku na dorocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos. W tym czasie Gates mianował Fauci’ego członkiem swojej rady doradczej ds. szczepionek, gwarantując w ten sposób, że jego plany otrzymają wsparcie z Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID). Breggin kontynuuje:

Tematem Dekady Szczepionek było „Partnerstwa publiczno-prywatne napędzają postęp w opracowywaniu i dostarczaniu szczepionek” – zasadniczo prekursor Wielkiego Resetu, który ustanawia światowe zarządzanie zdrowiem publicznym i prywatnym zjednoczonym w duchu faszyzmu.

Do 2012 roku Gates uzyskał oficjalną zgodę ONZ na realizację swojego planu, tworząc szeroką sieć globalnych drapieżników, których celem jest wykorzystanie i zdominowanie ludzkości poprzez zdrowie publiczne.

Komunistyczne Chiny odegrałyby znaczącą rolę dzięki kontroli nad ONZ i WHO oraz bliskim relacjom z globalnymi drapieżnikami, takimi jak Bill Gates, Klaus Schwab, Mike Bloomberg, szefowie wielkich firm technologicznych i wielu innych miliarderów i światowych przywódców.

Ponad dziesięć lat później, podczas COVID-19, WHO udowodniła swoją przydatność dla drapieżników, którzy sterują nauką, medycyną i zdrowiem publicznym w celu ograniczania wolności człowieka oraz generowania bogactwa i władzy dla globalistów.

Pod przykrywką globalnej pandemii WHO, WEF i wszyscy liderzy rządów i prywatnego biznesu byli w stanie wprowadzić w życie plan, który powstawał od dziesięcioleci. Pandemia była doskonałą przykrywką. W imię zapewnienia wszystkim “bezpieczeństwa” przed infekcją, globaliści usprawiedliwili bezprecedensowe ataki na demokrację, swobody obywatelskie i wolności osobiste, w tym prawo do wyboru własnej opieki medycznej.

Obecnie WHO przygotowuje się do objęcia stałego przewodnictwa nad pandemią i rozszerzenia go na systemy opieki zdrowotnej w każdym kraju. “Ideą jest ‘zasada zdrowia dla wszystkich’ – powszechna opieka zdrowotna zorganizowana przez WHO w ramach Wielkiego Resetu” – wyjaśnia Breggin.

Międzynarodowy traktat pandemiczny

24 maja 2021 roku Rada Europejska ogłosiła, że popiera utworzenie międzynarodowego Traktatu Pandemicznego, na mocy którego WHO miałaby prawo zastąpić konstytucje poszczególnych krajów swoją własną konstytucją pod hasłem “zapobiegania pandemiom, gotowości i reagowania“.

3 marca 2022 r. Rada Europejska zezwoliła na rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy międzynarodowej. Poniższa infografika, pochodząca ze strony internetowej Rady Europejskiej, podsumowuje ten proces.

1 December 2021: the World Health Organisation (WHO) decides to launch negotiation for a new international instrument on pandemics

W tym celu Światowe Zgromadzenie Zdrowia WHO powołało również międzyrządowy zespół negocjacyjny (INB). 1 marca 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie INB, którego celem było opracowanie i wynegocjowanie międzynarodowego instrumentu dotyczącego zapobiegania pandemii, gotowości i reagowania na nią, pod nadzorem WHO.

Jeśli traktat zostanie przyjęty, WHO będzie miała prawo, na przykład, do wprowadzania obowiązkowych szczepień i paszportów zdrowotnych, a jej decyzje będą miały pierwszeństwo przed przepisami krajowymi i państwowymi.

Jednak biorąc pod uwagę fakt, że WHO zmieniła definicję “pandemii” na “ogólnoświatową epidemię choroby“, bez pierwotnego wymogu ciężkiej choroby, która powoduje wysoką zachorowalność, niemal wszystko może pasować do kryterium pandemii, w tym otyłość, która została uznana za chorobę w 2013 roku i występuje globalnie. Tedros oświadczył również publicznie, że jego “głównym priorytetem” jako dyrektora generalnego WHO jest dążenie do zapewnienia światu powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej.

Świat już widział, jak każda pandemia, prawdziwa lub wymyślona, teraz lub w przyszłości, może usprawiedliwić przejęcie przez WHO wszystkich operacji rządowych suwerennych narodów, pozbawienie wszystkich jednostek ich wolności i całkowite zniszczenie demokratycznych republik świata” – ostrzega Breggin.

W całym dokumencie wyczuwalny jest duch komunizmu. Mówi się nam, że “celem” nowej strategii będzie “kierowanie się duchem solidarności, zakotwiczonym w zasadach sprawiedliwości, integracji i przejrzystości“. Zauważmy, że – jak we wszystkich wypowiedziach globalnych drapieżników – nie ma tam wzmianki o prawach jednostki, wolności politycznej czy suwerenności narodowej.

Wielka siła napędowa ludzkiego postępu, ludzka wolność, zostanie zastąpiona przez wielkiego niszczyciela ludzkości, kolektywizm, pod rządami elit. W raporcie ukryte są prawdziwe cele… Oto trzy główne cele proponowanego traktatu:

1. reagowanie na wszelkie przyszłe pandemie, w szczególności poprzez zapewnienie powszechnego i sprawiedliwego dostępu do rozwiązań medycznych, takich jak szczepionki, leki i diagnostyka

2. wzmocnienie międzynarodowych ram zdrowotnych z WHO jako organem koordynującym w sprawach zdrowia na świecie

3. podejście “Jedno zdrowie”, łączące zdrowie ludzi, zwierząt i naszej planety.

W sprawozdaniu dodano: „Konkretniej, taki instrument może wzmocnić współpracę międzynarodową w wielu priorytetowych obszarach, takich jak nadzór, ostrzeganie i reagowanie, ale także ogólne zaufanie do międzynarodowego systemu opieki zdrowotnej”. Najwyraźniej budowano w ten sposób poparcie dla zapowiedzi Tedrosa z 24 stycznia 2022 r., że WHO przejmie międzynarodowy system opieki zdrowotnej.

WHO rusza z globalnym programem paszportów szczepionkowych

Podczas, gdy kraje na całym świecie wycofują się ze środków dotyczących COVID, a wiele z nich ogłosiło, że nie będzie kontynuować programu paszportów szczepionkowych, program paszportów szczepionkowych wciąż żyje i ma się dobrze – pod kierownictwem WHO. Jak donosi serwis Off-Guardian, 1 marca, 2022:

W tym tygodniu, gdy oczy całego świata zwrócone są na Ukrainę i kolejną falę propagandy, Światowa Organizacja Zdrowia rozpoczyna inicjatywę mającą na celu stworzenie “sieci zaufania” w zakresie szczepień i podróży międzynarodowych.

Według raportu opublikowanego w zeszłym tygodniu przez Politico: “WHO podejmuje działania w sprawie międzynarodowego “paszportu” szczepionkowego.

W artykule cytowany jest Brian Anderson, współzałożyciel Vaccination Credential Initiative, która opisuje siebie jako “dobrowolną koalicję organizacji publicznych i prywatnych zaangażowanych w zapewnienie osobom fizycznym dostępu do weryfikowalnych informacji klinicznych, w tym wiarygodnej i weryfikowalnej kopii dokumentacji szczepień w formie cyfrowej lub papierowej, przy użyciu otwartych, interoperacyjnych standardów”.

Jest to wspólne przedsięwzięcie korporacyjno-rządowe badające i promujące cyfrowe medyczne dokumenty identyfikacyjne. Krótko mówiąc, paszporty szczepionkowe”.

Członkami Vaccination Credential Initiative (VCI), która została założona w styczniu 2021 r., są Google, Amazon, firmy ubezpieczeniowe, szpitale, firmy zajmujące się bezpieczeństwem biologicznym i większość głównych uniwersytetów w USA. W skład komitetu sterującego wchodzą przedstawiciele Apple, Microsoft, Mayo Clinic i MITRE Corporation, organizacji badawczej finansowanej przez rząd.

Jak zauważa serwis Off-Guardian, Międzynarodowy Traktat Pandemiczny bez wątpienia będzie zawierał zapisy dotyczące międzynarodowej certyfikacji szczepionek. A dlaczego miałoby być inaczej, skoro już teraz trwają prace nad globalnym paszportem zdrowotnym wspieranym przez WHO? Choć Off-Guardian przewidywał, że wybrany zostanie system SMART Health Cards firmy Vaccination Credential Initiative, WHO podpisała już umowę z firmą T-Systems, spółką zależną Deutsche Telekom, na stworzenie pierwszego globalnego cyfrowego paszportu szczepionkowego. Jak donosi Western Standard:

„WHO w pełni zamierza zapewnić wsparcie swoim 194 państwom członkowskim, aby ułatwić wdrożenie technologii cyfrowej weryfikacji krajowej i regionalnej weryfikacji statusu szczepień.

COVID-19 dotyka wszystkich. Dlatego kraje będą mogły wyjść z pandemii tylko razem. Świadectwa szczepień, które są odporne na manipulacje i weryfikowalne cyfrowo, budują zaufanie. Dlatego WHO wspiera państwa członkowskie w tworzeniu krajowych i regionalnych sieci zaufania i technologii weryfikacji.

Usługa bramy WHO służy również jako pomost między systemami regionalnymi. Może być również używany jako część przyszłych kampanii szczepień i rejestrów domowych” – powiedział Garrett Mehl, kierownik działu zdrowia cyfrowego i innowacji WHO, na stronie internetowej Deutsche Telekom.”

Karty zdrowia SMART i cyfrowa tożsamość to narzędzia tyranii

Już teraz z karty zdrowia SMART korzysta kilkanaście krajów, 25 stanów USA, i Portoryko. Parlament australijski również toruje drogę do tyranii, wydając ustawę o zaufanej tożsamości cyfrowej a Kongres Stanów Zjednoczonych przygotował ustawę o poprawie tożsamości cyfrowej z 2021 r.

Wszystkie te działania mają jedną wspólną cechę: cel końcowy, którym jest przekształcenie ich w rozbudowany, globalny system kredytu społecznego – taki, w którym wszystko, co robisz i mówisz, jest monitorowane, rejestrowane i oceniane pod kątem zagrożenia, a jeśli zachowujesz się niewłaściwie lub angażujesz się w niewłaściwe myślenie, mają 101 sposobów, aby cię ukarać i zmusić do podporządkowania się, od ograniczenia możliwości podróżowania po zajęcie twoich kont bankowych.

Nie myślcie ani przez chwilę, że rząd nie będzie miał dostępu do waszych danych ani nie wykorzysta ich przeciwko wam do celów politycznych. Jak wyjaśnia serwis Off-Guardian:

„Karty zdrowia SMART są prowadzone przez firmę VCI, która została stworzona przez MITRE Corporation, finansowaną przez rząd Stanów Zjednoczonych. Jeśli dasz SMART dostęp do swojej dokumentacji medycznej, lepiej uwierz, że rząd USA i jego agencje dostaną ją w swoje ręce”.

Mogą one nie mieć własnej bazy danych, ale będą miały dostęp do bazy danych MITRE, kiedy i jeśli będą tego potrzebować. Podobnie byłoby w przypadku firm Apple, Amazon, Google i Microsoft. Tak właśnie działają partnerstwa prywatno-publiczne. Symbioza.

Korporacyjne giganty służą jako przykrywki dla programów rządowych, a w zamian otrzymują dużą część zysków, dofinansowanie, jeśli jest ono potrzebne, oraz “reformy” przepisów, które paraliżują ich mniejszych konkurentów…

Dzięki temu rząd federalny może “zgodnie z prawdą” twierdzić, że nie wdraża federalnego systemu paszportowego, ani nie prowadzi bazy danych szczepień, podczas gdy zleca to gigantom technologicznym. Ten system inwigilacji rządu za pośrednictwem korporacji już rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych i wygląda na to, że będzie odgrywał pewną rolę także w przyszłym “traktacie pandemicznym”.

CDC stworzyło mnóstwo dezinformacji

Ironia polega na tym, że większość odpowiedzi CDC na “mity o szczepionce COVID ” sama jest dezinformacją. Na przykład CDC twierdzi, że mitem jest, iż naturalna odporność jest lepsza niż odporność uzyskana dzięki szczepionce COVID.

Trudno jednak znaleźć naukowe poparcie dla tego stwierdzenia. W zasadzie po prostu to zmyślili. Od dawna wiadomo, że naturalna odporność jest silniejsza i trwalsza niż odporność wywołana szczepionką.

CDC twierdzi również, że mitem jest, iż zastrzyki z mRNA nie są szczepionkami. Twierdzą, że zastrzyki z mRNA są szczepionkami, ponieważ wywołują odpowiedź immunologiczną. Nie przyznają się jednak do tego, że w trakcie pandemii zmienili definicję “szczepionki”.

Przed pandemią “szczepionka” oznaczała “produkt, który stymuluje układ odpornościowy danej osoby do wytworzenia odporności na określoną chorobę”. W drugiej połowie 2021 roku, kiedy szczepionki z mRNA były już prawie rozprowadzane, CDC zmieniło tę definicję na “preparat stosowany w celu stymulowania odpowiedzi immunologicznej organizmu przeciwko chorobom“, skutecznie eliminując konieczność wytworzenia odporności przez szczepionkę, co jest kluczowym zadaniem szczepionki.

Nawiasem mówiąc, odpowiedź CDC na ten “mit” w zasadzie obala jej odpowiedź na “mit”, że odporność poszczepienna jest lepsza niż naturalna, ponieważ szczepionki COVID wcale nie zapewniają odporności. Stymulują jedynie odpowiedź immunologiczną, która – nawiasem mówiąc – może być korzystna lub szkodliwa, w zależności od tego, jak pobudzony jest układ odpornościowy.

CDC nadal utrzymuje, że szczepionki COVID nie mogą w żaden sposób zmieniać ani oddziaływać na Twoje DNA, jednak opublikowane badania dowodzą czegoś innego. Szwedzkie badania wykazały, że mRNA szczepionki firmy Pfizer wbudowuje się w ludzkie DNA w ciągu zaledwie sześciu godzin.

Niekonstytucyjna prośba Murthy’ego o dane od firm technologicznych na temat użytkowników, którzy dzielą się informacjami naruszającymi narrację CDC, wydaje się być próbą dalszego budowania uzasadnienia dla międzynarodowego organu ochrony zdrowia, który ma prawo dyktować prawdę na całym świecie.

Jeśli istnieje tylko jedna narracja w każdym kraju, rozpowszechniana z jednego podmiotu, wtedy prawda będzie taka, jak mówią. Ostatecznie badania nie zostaną nawet opublikowane, chyba że będą zgodne z wybraną narracją.

WHO jest całkowicie skorumpowana

Istnieje wiele powodów, aby odrzucić WHO jako jedynego arbitra faktów dotyczących zdrowia. Jest ona skorumpowana do głębi i to już od wielu lat.

W następstwie pandemii świńskiej grypy w 2009 r., której szczepionka spowodowała obrażenia u wielu tysięcy osób, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) stwierdziło, że “postępowanie z pandemią przez WHO, agencje zdrowotne UE i rządy krajowe doprowadziło do zmarnowania znacznych sum pieniędzy publicznych oraz do nieuzasadnionych obaw i strachu przed zagrożeniami dla zdrowia społeczeństwa europejskiego”.

W szczególności PACE stwierdziło, że istnieją “przytłaczające dowody na to, że powaga pandemii została znacznie przeceniona przez WHO” oraz że przemysł farmaceutyczny miał wpływ na podejmowanie decyzji przez tę organizację.

Wspólne dochodzenie British Medical Journal i Bureau of Investigative Journalism (BIJ) ujawniło również poważne konflikty interesów między WHO – która promowała globalny program szczepień – a firmami farmaceutycznymi, które stworzyły te szczepionki.

WHO jest również oskarżana o niewłaściwe gospodarowanie pieniędzmi, ponieważ każdego roku wydaje więcej na koszty podróżyokoło 200 milionów dolarów w 2017 rokuniż na największe problemy zdrowia publicznego, w tym AIDS, gruźlicę i malarię razem wzięte.

Większość ludzi wie już, że WHO została kupiona i opłacona przez Billa Gatesa. Jego wkład w dwuletni budżet WHO, wynoszący 4,84 miliarda dolarów, jest większy niż wkład każdego z rządów państw członkowskich. Stany Zjednoczone były historycznie największym fundatorem, ale łączne wpłaty Fundacji Gatesa i GAVI sprawiły, że od 2018 roku Gates jest nieoficjalnym głównym sponsorem WHO.

W filmie dokumentalnym “TrustWHO” Lilian Franck ujawnia ten i inne tajne wpływy, które kontrolują WHO, ze szkodą dla zdrowia publicznego. Na przykład widzieliśmy, że WHO jest bardzo lojalna wobec Chin i podziela ich bezwzględne tłumienie odmiennych opinii.

Dochodzenie WHO w sprawie pochodzenia COVID-19 było od początku do końca sfałszowane, a jeszcze przed pandemią COVID WHO prowadziła rozmowy z Facebookiem, aby “zapewnić ludziom dostęp do wiarygodnych informacji o szczepionkach i ograniczyć rozprzestrzenianie się nieścisłości”. Biorąc pod uwagę mocne i ciągłe dowody na to, że WHO jest silnie skonfliktowana i kontrolowana przez przemysł farmaceutyczny, należy poważnie przewartościować jej przydatność jako strażnika zdrowia publicznego.

Plan na niekończącą się pandemię

Chociaż Biały Dom ogłosił plan wyjścia z pandemii, wydaje się, że jest to raczej plan niekończącej się pandemii. Jak donosi serwis STAT News:

Raport wyznacza kierunek działań, które autorzy nazywają “następną normą” – życie z wirusem SARS-CoV-2 jako ciągłym zagrożeniem, którym należy zarządzać. Będzie to wymagało usprawnień na wielu frontach, od lepszego nadzoru nad COVID i innymi patogenami po monitorowanie obciążenia szpitali, od wysiłków na rzecz poprawy jakości powietrza w budynkach po ciągłe inwestycje w leki przeciwwirusowe i lepsze szczepionki.

Autorzy apelują również o zapewnienie osobom chorym z objawami ze strony układu oddechowego łatwego dostępu do testów, a w przypadku pozytywnego wyniku badania na obecność COVID lub grypy – szybkiej recepty na odpowiedni lek przeciwwirusowy…

W raporcie sugeruje się, że reakcja USA na wirus Covid-19 powinna zostać zmieniona z ukierunkowanej wyłącznie na tę pojedynczą chorobę na taką, w której działania w zakresie zapobiegania, łagodzenia skutków i leczenia koncentrują się na wirusie COVID jako jednym z wielu wirusów oddechowych, w tym grypy”.

Częścią planu jest utworzenie nowego stanowiska: zastępcy asystenta prezydenta ds. bezpieczeństwa biologicznego w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zastępca asystenta ds. bezpieczeństwa biologicznego byłby odpowiedzialny za “monitorowanie, reagowanie i koordynowanie reakcji na wszelkie zagrożenia biologiczne i pandemiczne oraz informowanie o nich”.

Co ważne, stanowisko to będzie również odpowiedzialne za koordynację “działań mających na celu przeciwdziałanie zagranicznym i krajowym źródłom antynaukowej dezinformacji na temat szczepionek i leków”. Mapa drogowa COVID wyszczególnia również strategie poprawy dokumentacji, monitorowania i rozliczania z realizacji celów komunikacyjnych.

Obejmuje to monitorowanie “nieprawidłowości zdrowotnych” w celu “zwiększenia odpowiedzialności publicznej i wspierania wartości promujących dobrobyt społeczny i równość zdrowotną w zakresie chorób zakaźnych”. Dla mnie brzmi to jak plan promowania propagandy zawstydzającej ludzi, którzy nie chcą poświęcić własnego zdrowia dla “większego dobra”.

Obejmuje on również ustanowienie “standardów sprawnego przyjmowania komunikatów zdrowotnych bez ingerencji politycznej”. Czy WHO będzie odpowiedzialna za takie standardy? Prawdopodobnie.

W planie działania określono również, że platformy technologiczne i dotychczasowe media powinny zostać wezwane do “zaprojektowania mechanizmów wykrywania, odrzucania i odmowy publikowania szkodliwych i fałszywych informacji, które szkodzą zdrowiu publicznemu”. Innymi słowy, powszechna cenzura. Jeśli WHO uzyska pełną władzę nad zdrowiem, cenzura będzie czymś oczywistym, a nauka, jaką znamy, w zasadzie przestanie istnieć.

Polecam również artykuł: “Nowy traktat pandemiczny WHO: „Nowy globalny porządek świata w dziedzinie zdrowia publicznego”.

Źródło: https://www.greenmedinfo.com/blog/globalists-aim-take-over-health-systems-worldwide

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x