Menu

Właściwości zdrowotne witaminy D potwierdzone badaniami naukowymi

15 sierpnia, 2021 - Właściwości witamin
Właściwości zdrowotne witaminy D potwierdzone badaniami naukowymi

Podwojenie poziomów witaminy D może znacznie zmniejszyć śmiertelność ludzi na świecie

Tytuł: Oszacowanie globalnego zmniejszenia śmiertelności poprzez podwojenie poziomu witaminy D.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21731036/

Wniosek: Zwiększenie poziomu 25(OH)D w surowicy jest najbardziej opłacalnym sposobem na zmniejszenie globalnych wskaźników śmiertelności, ponieważ koszt witaminy D jest bardzo niski, a przyjmowanie doustne i/lub częsta umiarkowana ekspozycja promieniami UVB powoduje niewiele negatywnych skutków.

Suplementacja około 1600 IU/dziennie 25-hydroksywitaminy D powoduje klinicznie istotne zmniejszenie nasilenia atopowego zapalenia skóry

Tytuł: Niedobór witaminy D i wpływ suplementacji witaminy D na ciężkość choroby u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry: przegląd systematyczny i metaanaliza u dorosłych i dzieci.

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31405041

Wniosek: Suplementacja około 1600 IU/dziennie powoduje klinicznie znaczące zmniejszenie nasilenia atopowego zapalenia skóry.

Odkrycia te wskazują, że suplementacja witaminy D może mieć terapeutyczną rolę w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Tytuł: Witamina D w leczeniu stwardnienia rozsianego: metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30284038/

Wniosek: Te odkrycia wskazują, że suplementacja witaminy D może mieć terapeutyczną rolę w leczeniu stwardnienia rozsianego. Jednak istnieje niepewność co do najwłaściwszej dawki, przy czym wysokie dawki mogą potencjalnie wiązać się z gorszymi wynikami. Pozostaje potrzeba przeprowadzenia randomizowanych, kontrolowanych placebo badań klinicznych dotyczących witaminy D w stwardnieniu rozsianym.

Ta metaanaliza wskazuje, że niedobór witaminy D wiąże się z wyższym ryzykiem zaburzeń snu

Tytuł: Związek między niedoborem witaminy D a zaburzeniami snu: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30275418/

Wniosek: Ta metaanaliza wskazuje, że niedobór witaminy D wiąże się z wyższym ryzykiem zaburzeń snu. Aby zweryfikować ten związek, potrzeba przeprowadzenia więcej wysokiej jakości badań kohortowych i randomizowanych badań kontrolowanych.

Ta metaanaliza wskazuje, że suplementacja witaminą D poprawia wskaźniki kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą

Tytuł: Wpływ suplementacji witaminy D na wskaźniki kontroli glikemii u irańskich diabetyków: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30712741/

Wniosek: Ta metaanaliza wskazuje, że suplementacja witaminą D poprawia wskaźniki kontroli glikemii (FBG, HOMA-IR i HbA1C) u pacjentów z cukrzycą. W związku z tym suplementy witaminy D mogą mieć potencjalną wartość terapeutyczną u pacjentów z cukrzycą jako terapia uzupełniająca wraz z innymi metodami leczenia.

Niedobór witaminy D wiąże się z otyłością niezależnie od wieku i szerokości geograficznej

Tytuł: Otyłość i niedobór witaminy D: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25688659/

Wniosek: Wyniki te wskazują, że częstość występowania niedoboru witaminy D był bardziej powszechny u osób otyłych. Niedobór witaminy D związany był z otyłością niezależnie od wieku, szerokości geograficznej, wartości granicznych definiujących niedobór witaminy D oraz wskaźnika rozwoju społecznego badanej miejscowości.

Niedobór witaminy D wiązał się z ryzykiem przedwczesnego porodu

Tytuł: Niedobór witaminy D u matki a ryzyko niekorzystnych wyników ciąży i porodu: Przegląd systematyczny i metaanaliza badań podłużnych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28306725/

Wniosek: Stwierdzono, że niedobór witaminy D wiąże się z ryzykiem wystąpienia przedwczesnego porodu.

Suplementacja witaminą D łagodzi typowe objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu

Tytuł: Suplementacja witaminy D jest korzystna dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32329301/

Wniosek: Suplementacja witaminą D poprawia typowe objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu, na co wskazują obniżone wyniki w Skali Odpowiedzi Społecznej i Skali Oceny Autyzmu Dziecięcego. Jest więc korzystna dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Terapia witaminą D u dorosłych z nieswoistym zapaleniem jelit

Tytuł: Terapia witaminą D u dorosłych z nieswoistym zapaleniem jelit: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32385487/

Wniosek: Suplementacja witaminy D u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit i niedoborem witaminy D jest skuteczna w korygowaniu poziomu witaminy D i wiąże się z poprawą klinicznych i biochemicznych wyników choroby.

Może być konieczne większe spożycie witaminy D niż obecnie zalecane, aby zapewnić ochronę przed chorobami, takimi jak ostre infekcje dolnych dróg oddechowych

Tytuł: Spożycie witaminy D u małych dzieci z ostrą infekcją dolnych dróg oddechowych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22289742/

Wniosek: Większe spożycie witaminy D niż obecnie zalecane może być potrzebne, aby zapewnić ochronę przed chorobami takimi jak ostre infekcje dolnych dróg oddechowych. Zwiększona suplementacja witaminy D może mieć pozytywny wpływ dla zdrowia publicznego, ponieważ zapalenie oskrzeli i płuc są najczęstszymi przyczynami hospitalizacji małych dzieci.

Skuteczność suplementacji witaminy D u pacjentów z bólem kręgosłupa o podłożu mechanicznym

Tytuł: Skuteczność suplementacji witaminy D u pacjentów z bólem kręgosłupa o podłożu mechanicznym.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31708636/

Wniosek: Hipowitaminoza D może być potencjalnym czynnikiem sprawczym bólu kręgosłupa o podłożu mechanicznymm, oprócz innych znanych przyczyn. Właściwa ocena i uzupełniająca suplementacja witaminy D może skutecznie przerwać błędne koło bólu kręgosłupa ze znaczną poprawą poziomu witaminy D w surowicy, skuteczną ulgą w bólu i znaczną poprawą czynnościową bez żadnych negatywnych skutków.

Suplementacja witaminą D w dużych dawkach może zmniejszyć częstość występowania zespołu napięcia przedmiesiączkowego i bolesnego miesiączkowania

Tytuł: Suplementacja witaminą D w dużych dawkach może złagodzić problemy menstruacyjne, bolesne miesiączkowanie i zespół napięcia przedmiesiączkowego u nastolatków.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29447494/

Wniosek: Suplementacja witaminą D w dużych dawkach może zmniejszyć częstość występowania zespołu napięcia przedmiesiączkowego i bolesnego miesiączkowania, a także ma pozytywny wpływ na fizyczne i psychiczne objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Wyższe stężenie witaminy D u noworodków może zmniejszyć ryzyko rozwoju astmy dziecięcej w wieku 3-9 lat

Tytuł: Stan witaminy D u noworodków i ryzyko astmy w dzieciństwie: wyniki badania D-Tect.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32245170/

Wniosek: Wyniki badania wskazują, że wyższe stężenie witaminy D u noworodków może zmniejszać ryzyko rozwoju astmy dziecięcej w wieku 3-9 lat, co wskazuje, że poziom witaminy D u noworodków jako wskaźnik poziomu witaminy D w okresie prenatalnym jest ważny dla prawidłowego rozwoju układu odpornościowego i płuc.

Wyższe spożycie witaminy D w diecie wiązało się z niższym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera u starszych kobiet

Tytuł: Większe spożycie witaminy D w diecie wiąże się z niższym ryzykiem choroby Alzheimera: 7-letnia obserwacja.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22503994/

Wniosek: Wyższe spożycie witaminy D w diecie wiązało się z niższym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera wśród starszych kobiet.

Podwyższone stężenie 25(OH)D w surowicy wiązało się ze wzrostem liczby pożytecznych bakterii i zmniejszeniem liczby bakterii chorobotwórczych

Tytuł: Wpływ różnych dawek doustnej suplementacji witaminy D na mikroflorę jelitową u zdrowych osób dorosłych: randomizowane, podwójnie ślepe badanie zależności od dawki.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31892611/

Wniosek: Podwyższone stężenie 25(OH)D w surowicy wiązało się ze wzrostem liczby pożytecznych bakterii i zmniejszeniem liczby bakterii chorobotwórczych. Po suplementacji witaminy D zaobserwowano zależny od dawki wzrost liczby pożytecznych bakterii związany ze zmniejszoną aktywnością choroby zapalnej jelit.

Niski poziom 25(OH) witaminy D w osoczu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia COVID-19

Tytuł: Niski poziom 25(OH) witaminy D w osoczu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia COVID-19: badanie w populacji izraelskiej.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32700398/

Wniosek: Niski poziom 25(OH)D w osoczu wydaje się być niezależnym czynnikiem ryzyka zakażenia COVID-19 i hospitalizacji.

Noworodki z niedoborem witaminy D są bardziej narażone na rozwój sepsy

Tytuł: Czy niższy poziom witaminy D wiąże się ze zwiększonym ryzykiem sepsy u noworodków? Prospektywne badanie kohortowe.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32056191/

Wniosek: Noworodki z niedoborem witaminy D są bardziej narażone na rozwój sepsy niż noworodki z wystarczającym jej poziomem. Niższy poziom witaminy D u matek wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem sepsy u noworodków.

Suplementacja witaminą D może zapobiegać infekcjom dróg moczowych

Tytuł: Zapobieganie infekcjom dróg moczowych dzięki suplementacji witaminą D 20 000 IU tygodniowo przez pięć lat. Wyniki z RCT obejmującego 511 osób.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27357103/

Wniosek: Suplementacja witaminą D może zapobiegać infekcjom dróg moczowych, ale potrzebne są badania potwierdzające.

Związek między niskim poziomem witaminy D a próbami samobójczymi u nastolatków

Tytuł: Związek między niskim poziomem witaminy D a próbami samobójczymi u nastolatków.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32384132/

Wniosek: Niedobór witaminy D, który jest stanem uleczalnym, może być jedną z przyczyn zachowań samobójczych u nastolatków. Lekarze leczący młodzież powinni brać pod uwagę poziom witaminy D podczas rutynowych badań.

Wyższe stężenie 25(OH)D wiąże się z lepszymi wynikami leczenia raka

Tytuł: Wpływ zmienności genetycznej szlaku witaminy D i krążącej 25-hydroksywitaminy D na wynik raka: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28301870/

Wniosek: Wyższe stężenie 25OHD wiąże się z lepszymi wynikami leczenia raka, a obserwowany związek wariantów funkcjonalnych w genach szlaku witaminy D z wynikiem potwierdza związek przyczynowy. Analiza ta dostarcza silnych podstaw do rozpoczęcia badań klinicznych w celu zbadania potencjalnego korzystnego wpływu witaminy D w kontekście stratyfikacji według genotypu.

Polecam również artykuł: “Synergia mikroelementów najskuteczniejszym podejściem do zdrowia!

Źródło: https://www.greenmedinfo.com/substance/vitamin-d

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestracja do niczego nie zobowiązu
je!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x