Menu

Przełom naukowy w kierunku eliminacji chorób cywilizacyjnych

17 grudnia, 2022 - Medycyna Komórkowa
Przełom naukowy w kierunku eliminacji chorób cywilizacyjnych

Nowe naturalne sposoby zapobiegania nadciśnieniu, cukrzycy, COVID i innym chorobom cywilizacyjnym zostały oficjalnie uznane.

Urzędy patentowe USA i innych krajów potwierdzają daleko idące odkrycia naukowe dotyczące naturalnych formuł mikroelementów.

San Jose, Kalifornia, grudzień 2022 r. Wśród globalnego kryzysu gospodarczego nadchodzi prawdopodobnie najważniejsza od jakiegoś czasu wiadomość dla zdrowia miliardów ludzi na całym świecie: skuteczność całej gamy naukowo opracowanych, naturalnych formuł mikroelementów została teraz po raz pierwszy oficjalnie uznana przez urząd patentowy USA i innych krajów. Otwiera to drzwi do naturalnego zapobiegania chorobom cywilizacyjnym na skalę globalną.

Naturalne zapobieganie nadciśnieniu, cukrzycy i innym chorobom cywilizacyjnym jest już w zasięgu wzroku

Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych, agencja rządu USA, uznały oficjalnie działanie naukowo opracowanych mieszanek mikroelementów na następujące schorzenia:

Dla każdego z tych patentów należało dostarczyć wyczerpującą dokumentację naukową, która wykazała zarówno unikalny skład witamin i innych mikroelementów, jak i biologiczną skuteczność tych specyficznych formuł.

Synergia mikroelementów optymalizuje metabolizm komórkowy

Przełom w medycynie, który doprowadził do uznania patentu pierwszych na świecie formuł mikroelementów w walce z chorobami cywilizacyjnymi, nie jest przypadkiem. Jest on wynikiem kompleksowych badań nad zdrowiem naturalnym, zwłaszcza nad znaczeniem witamin i innych mikroelementów, które pełnią zasadniczą rolę w metabolizmie komórkowym. Obejmuje to optymalizację reakcji biochemicznych wewnątrz komórki, dostarczanie energii biologicznej dla wszystkich komórkowych procesów metabolicznych, wspieranie zdrowia poprzez optymalną produkcję kolagenu i innych cząsteczek stabilizujących oraz wiele innych funkcji życiowych.

W celu opracowania opatentowanych obecnie synergii mikroelementów zbadano setki mikroskładników odżywczych pochodzenia naturalnego pod kątem ich biologicznej skuteczności w zapobieganiu procesom chorobowym. Wybrano najskuteczniejsze formuły związków naturalnych i przedstawiono je urzędom patentowym do oceny.

Pionierska praca Instytutu Badawczego Dr Ratha

Przez ostatnie trzy dekady Instytut Badawczy Dr Ratha w Kalifornii prowadził badania nad tym, jak różne mikroelementy współpracują ze sobą w celu wzmocnienia i optymalizacji metabolizmu komórkowego. Badania te koncentrowały się na odkryciu interakcji różnych mikroelementów w celu optymalizacji wielu funkcji komórkowych. To podejście jest obecnie znane jako „synergia mikroelementów”.

Wyniki badań Instytutu zostały dotychczas opublikowane w ponad 130 publikacjach naukowych, poddanych naukowej recenzji przez niezależnych naukowców. Dlatego uznanie przez Urząd Patentowy efektów biologicznych różnych nowatorskich synergii mikroelementów jest całkowicie uzasadnione.

Medycyna komórkowa – podstawa nowoczesnej, zorientowanej na profilaktykę opieki zdrowotnej

Fakt, że choroby nie powstają na poziomie organów, ale na poziomie komórek, doprowadził do sformułowania tzw. patologii komórkowej przez Rudolfa Virchowa już w XIX wieku. Ostatnie naukowe potwierdzenie, że określone formuły witamin i innych mikroskładników odżywczych mogą znacząco przyczynić się do optymalizacji metabolizmu komórkowego – a tym samym do zapobiegania chorobom – opiera się na medycynie komórkowej.

Ten nowy kierunek badań medycznych ma bezpośrednie znaczenie dla opieki zdrowotnej na całym świecie: tworzy naukowe podstawy dla zorientowanej na profilaktykę opieki zdrowotnej w przyszłości.

Co istotne, niezależne badania Instytutu Badawczego Dr Ratha nie były finansowane przez firmy farmaceutyczne czy organizacje rządowe, ale przez dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie, którzy mogli bezpośrednio wykorzystać wyniki tych badań do poprawy swojego zdrowia i samopoczucia.

Znaczenie tych patentów

Udzielenie patentu ma fundamentalne znaczenie. Stwierdza ono, że wynalazek lub odkrycie jest nowatorskie i że wiedza ta nie była wcześniej dostępna nigdzie na świecie. W odniesieniu do synergii mikroelementów, przyznane obecnie patenty oznaczają, że odkrycia te są unikalne i że ta unikalność jest chroniona.

Patenty udzielane w związku z naturalną profilaktyką chorób różnią się zasadniczo od patentów w przemyśle farmaceutycznym.

Przemysł farmaceutyczny to globalna branża inwestycyjna, której rynkiem jest kontynuacja chorób. Patenty i związane z nimi tantiemy patentowe są podstawą całego modelu biznesowego przemysłu farmaceutycznego.

Ponieważ patenty służą ochronie produktów farmaceutycznych i farmaceutycznego modelu biznesowego jako całości, patenty farmaceutyczne mają na celu scementowanie chorób jako globalnych rynków – a nie ich eliminację. Zapobieganie chorobom i ich eliminacja są nie do pogodzenia z kontynuacją istnienia tego przemysłu inwestycyjnego.

Natomiast badania nad mikroelementami i medycyna komórkowa mają na celu zapobieganie chorobom. Ochrona prawna produktów naturalnych i całego rynku profilaktyki ma więc na celu zapobieganie – a w dalszej perspektywie eliminację chorób. Dlatego też opatentowane produkty naturalne mają za cel wyeliminowanie chorób – w przeciwieństwie do patentów farmaceutycznych.

Od czasu do czasu w branży zdrowotnej pojawia się również termin „opatentowana technologia”. Dotyczy to jednak zwykle pewnych technicznych procesów ekstrakcji składników lub pewnych form przetwarzania lub podawania poszczególnych substancji. Patenty te nie mówią nic o biologicznej skuteczności tych produktów. Sprawiają jedynie wrażenie, że są to produkty specjalne, co zwykle jest wykorzystywane do uzasadnienia wyższej ceny.

W przeciwieństwie do tego, zaprezentowane tutaj, formuły mikroelementów, zostały przebadane i przetestowane pod kątem ich biologicznej skuteczności w różnych mechanizmach i układach organizmu człowieka – i to właśnie ta biologiczna skuteczność naszych naturalnych formuł jest uznawana przez prawo patentowe.

Triumf badań nad witaminami w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

Niedawne kompleksowe uznanie badań nad mikroelementami wyznacza kierunek rozwoju całej dziedziny medycyny i ochrony zdrowia w skali globalnej. Oznacza koniec epoki, w której choroby cywilizacyjne służyły przede wszystkim przemysłowi inwestycyjnemu, który zależał od ich dalszego istnienia jako rynku zbytu dla preparatów farmaceutycznych. Dla całej ludzkości to osiągnięcie nie zostało nam dane dobrowolnie, ale musiało zostać wywalczone przez wiele dziesięcioleci przez odpowiedzialnych naukowców i miliony zaangażowanych ludzi.

Ze względu na wagę tego momentu w historii medycyny warto spojrzeć wstecz na tę historyczną debatę na przestrzeni ostatnich 100 lat:

Przełom: koniec zniesławiania i cenzurowania badań nad zdrowiem naturalnym

Skończyły się czasy publicznego dyskredytowania opartych na naukowych podstawach terapii naturalnych i uchwalania protekcjonistycznych praw w celu ich cenzurowania. Od tej pory lobbystom aktualnie pozostaje jedynie jawne budowanie dyktatury gospodarczej w interesie biznesu farmaceutycznego, który dyktatorskimi środkami próbuje wymusić kontynuację tego inwestycyjnego biznesu – nawet wbrew woli szerokich rzesz społeczeństwa.

Próby te będą jednak tak oczywiste, że ostatecznie zakończą się niepowodzeniem. Miliardy ludzi na całym świecie pomogą prawdzie przebić się do świadomości. Nowe sposoby cyfrowego rozpowszechniania informacji, takie jak Twitter, pomogą w tym procesie.

Naukowo opracowane i uznane naturalne podejścia do zdrowia, takie jak badania nad mikroelementami, torują drogę do ery prewencyjnej opieki zdrowotnej. Od tej pory zapobieganie i długotrwałe eliminowanie chorób cywilizacyjnych musi być celem każdej odpowiedzialnej polityki zdrowotnej – z humanitarnego i ekonomicznego punktu widzenia.

Źródło: https://dr-rath-education.org/scientific-breakthrough-toward-the-elimination-of-widespread-diseases/

Polecam również artykuł: “Naturalne alternatywy dla antybiotyków w leczeniu infekcji.”

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestracja do niczego nie zobowiązuje!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x