Menu

WHO naciska na przyjęcie globalnego traktatu pandemicznego, a Bank Światowy tworzy 1 miliard dolarów funduszu na paszporty szczepionkowe

15 września, 2022 - Paszporty szczepień
WHO naciska na przyjęcie globalnego traktatu pandemicznego, a Bank Światowy tworzy 1 miliard dolarów funduszu na paszporty szczepionkowe

Podczas gdy Światowa Organizacja Zdrowia forsuje plany wprowadzenia nowego lub zmienionego międzynarodowego traktatu o gotowości na wypadek pandemii, Bank Światowy i inne organizacje opracowują nowe systemy paszportów szczepionkowych.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) kontynuuje plany wprowadzenia nowego lub zmienionego międzynarodowego traktatu o gotowości na wypadek pandemii, pomimo napotkania niepowodzeń na początku tego lata, w postaci sprzeciwu wielu krajów, głównie spoza świata zachodniego.

Większość państw członkowskich WHO 21 lipca, podczas spotkania Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego WHO (INB) zgodziła się na wprowadzenie prawnie wiążącego instrumentu pandemicznego, który będzie zawierał „zarówno prawnie wiążące, jak i niewiążące prawnie instrumenty”.

STAT News opisał porozumienie, które stworzyłoby nowe globalne ramy reagowania na pandemie, jako “najbardziej transformacyjne globalne wezwanie do działania w zakresie zdrowia od czasu, gdy WHO zostało utworzone jako pierwsza wyspecjalizowana agencja ONZ w 1948 roku.”

Tymczasem Światowe Forum Ekonomiczne, Unia Afrykańska i Bank Światowy – które stworzyły fundusz o wartości 1 miliarda dolarów na „nadzór nad chorobami” i „wsparcie przeciwko obecnym i przyszłym pandemiom” – opracowują własne mechanizmy reagowania na pandemię, w tym nowe ramy paszportów szczepionkowych dla poszczególnych krajów

„Traktat pandemiczny” WHO: co zostało zaproponowane i co będzie oznaczało?

Trwające rozmowy mające na celu sformułowanie nowego lub zmienionego „traktatu pandemicznego” opierają się na istniejących międzynarodowych ramach globalnej reakcji na pandemię,  Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych WHO (IHR), uważanych za wiążący instrument prawa międzynarodowego.

1 grudnia 2021 r., w odpowiedzi na apele różnych rządów o „wzmocnioną globalną strategię pandemiczną” i sygnalizując pilność działania tych podmiotów, WHO formalnie rozpoczęła proces tworzenia nowego traktatu lub zmiany IHR podczas Sesji Specjalnej – dopiero drugiej w historii organizacji.

Podczas spotkania, które odbyło się 10-11 maja 2022 roku, 194 państwa członkowskie WHO  jednogłośnie zgodziły  się na rozpoczęcie procesu, o którym wcześniej dyskutowano tylko nieformalnie.

Kraje członkowskie zgodziły się, aby:

“Zapoczątkować globalny proces mający na celu opracowanie i wynegocjowanie konwencji, porozumienia lub innego instrumentu międzynarodowego w ramach Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia w celu wzmocnienia zapobiegania pandemii, gotowości i reagowania.”

Ramy prawne IHR są jednym z zaledwie dwóch wiążących traktatów, które WHO zawarła od momentu jej powstania. Drugim jest Ramowa Konwencja o Kontroli Tytoniu.

Ramy prawne IHR pozwalają już dyrektorowi generalnemu WHO ogłosić stan zagrożenia zdrowia publicznego w dowolnym kraju, bez zgody rządu tego kraju, chociaż ramy wymagają od obu stron podjęcia próby osiągnięcia porozumienia.

Propozycje  nowego lub zmienionego traktatu pandemicznego, przedstawione na specjalnej sesji ministerialnej WHO w maju, „nieco” wzmocniłyby uprawnienia WHO związane z pandemią, w tym powołanie „Komitetu Zgodności”, który wydawałby zalecenia doradcze dla państw.

Jednak według Daily Skeptic, chociaż IHR jest już prawnie wiążące, zaproponowane w maju zmiany nie wzmocnią istniejących prawnych zobowiązań ani wymogów:

„Istniejące regulacje traktatowe, podobnie jak całe (lub większość) prawa międzynarodowego, w rzeczywistości nie zmuszają państw do robienia czegokolwiek poza rozmowami z WHO i słuchaniem go, nie określają też sankcji za nieprzestrzeganie przepisów.”

„Proponowane poprawki tego nie zmieniają. Nie pozwalają WHO jednostronnie nakładać prawnie wiążących środków na kraje lub w ich obrębie”.

„Daily Skeptic” zauważył, że jedno z zagrożeń wynikających z negocjacji nowego lub zaktualizowanego traktatu obejmuje potencjalną kodyfikację „nowej ortodoksji blokady na wypadek przyszłych pandemii”, która „zastąpiłaby rozsądne, naukowe zalecenia sprzed COVID ”, które wcześniej obowiązywały.

Według dr Josepha Mercoli taki traktat dawałby WHO „absolutną władzę nad globalnym bezpieczeństwem biologicznym, taką jak prawo do wdrażania tożsamości cyfrowych / paszportów szczepionkowych, obowiązkowych szczepień, ograniczeń w podróżowaniu, standaryzowanej opieki medycznej i innych”.

Mercola zakwestionował również „uniwersalne podejście do reakcji na pandemię”, wskazując, że “zagrożenia pandemiczne nie są identyczne we wszystkich częściach świata”. Jego zdaniem “WHO nie ma kwalifikacji do podejmowania decyzji dotyczących globalnego zdrowia”.

Podobne obawy przyczyniły się przynajmniej częściowo do sprzeciwu wobec propozycji przedstawionych na specjalnej sesji ministerialnej, podczas której blok w większości państw niezachodnich, w tym Chiny, Indie, Rosja i 47 państw afrykańskichuniemożliwił sfinalizowanie porozumienia.

Czy opozycja zniknie?

Chociaż na majowym spotkaniu nie osiągnięto ostatecznego porozumienia, osiągnięto konsensus co do zorganizowania nowej specjalnej sesji ministerialnej WHO jeszcze w tym roku, prawdopodobnie po Światowym Zgromadzeniu Zdrowia WHO, zaplanowanym od 29 listopada do 1 grudnia, podał Reuters.

Mxolisi Nkosi, ambasador RPA przy ONZ, powiedział na dorocznym zgromadzeniu ministerialnym WHO, że nowa sesja specjalna „rozważy korzyści płynące z takiej konwencji, umowy lub innego instrumentu międzynarodowego”.

Nkosi dodał:

„Prawdopodobnie najważniejszą lekcją, jakiej nauczył nas COVID-19, jest potrzeba silniejszej i sprawniejszej zbiorowej obrony przed zagrożeniami dla zdrowia, a także budowanie odporności na przyszłe potencjalne pandemie.”

„Nowy traktat pandemiczny ma tu kluczowe znaczenie”.

W tym czasie ambasador Wielkiej Brytanii przy ONZ Simon Manley, odnosząc się do braku natychmiastowego porozumienia i konsensusu co do zorganizowania nowego spotkania,  napisał na Twitterze: „negocjacje mogą zająć trochę czasu, ale jest to historyczny krok w kierunku globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego”.

Z tym poglądem zgodził się również INB na posiedzeniu w Genewie w dniach 18-21 lipca, osiągając konsensus, że jego członkowie będą pracować nad sfinalizowaniem nowego, prawnie wiążącego międzynarodowego porozumienia pandemicznego do maja 2024 roku.

W ramach tego procesu INB spotka się ponownie w grudniu i przedstawi raport z postępów na 76 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia WHO w 2023 roku.

WHO twierdzi ponadto, że “rządy same określą działania w ramach porozumienia, biorąc pod uwagę własne krajowe prawa i regulacje.”

Administracja Bidena wyraziła szerokie poparcie dla nowego lub zaktualizowanego traktatu pandemicznego, przy czym Stany Zjednoczone przewodziły poprzednim negocjacjom w tej sprawie, wraz z Komisją Europejską , za pośrednictwem jej przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Jak donosił wcześniej The Defender, jest ona zdecydowaną zwolenniczką paszportów szczepionkowych i obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19.

Analiza przeprowadzona przez Alliance for Natural Health International spekuluje, że jakiekolwiek ostateczne porozumienie może po prostu wzmocnić istniejące IHR lub może pociągać za sobą zmianę konstytucji WHO – lub jedno i drugie.

Zaledwie dwa dni po porozumieniu INB z 21 lipca Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO,  napisał na Twitterze:

„Jestem zadowolony, że obok procesu negocjowania nowego [międzynarodowego] porozumienia w sprawie gotowości i reagowania na pandemię, państwa członkowskie WHO rozważają również ukierunkowane poprawki do [IHR], w tym sposoby poprawy procesu ogłaszania stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym [PHEIC]”.

W tym samym wątku na Twitterze ogłosił również, że trwająca epidemia małpiej ospy jest „stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym”, który „skoncentrowany jest wśród mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami, zwłaszcza tych którzy mają wielu partnerów seksualnych”.

W szczególności dyrektor generalny WHO uchylił decyzję panelu ekspertów, który był podzielony co do tego, czy zaklasyfikować epidemię jako globalny stan zagrożenia zdrowia publicznego.

Wraz z tą deklaracją, zgodnie z ustaleniami WHO, obowiązują obecnie trzy “globalne stany zagrożenia zdrowia”: COVID-19, małpia ospa i polio.

Pracowite lato dla wniosków dotyczących paszportów szczepionkowych

Podczas gdy WHO i rządy światowe rozważają plany dotyczące zaktualizowanego lub nowego traktatu o pandemii, inne organizacje robią postępy w zakresie technologii paszportów szczepionkowych i partnerstwa.

8 lipca Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), składająca się z wielu uprzemysłowionych krajów świata ogłosiła, że ​​będzie promować ujednolicenie różnych systemów paszportów szczepionkowych stosowanych obecnie na całym świecie.

Według Nicka Corbishleya z Naked Capitalism , 36 krajów i organizacji międzynarodowych wzięło udział w lipcowym spotkaniu, którego celem było „stworzenie wielostronnych ram dla ustanowienia globalnego systemu paszportów szczepionkowych”  .

Spotkanie to jest kontynuacją wysiłków podejmowanych przez WHO w celu ujednolicenia światowych systemów paszportów szczepionkowych.

W lutym WHO wybrała niemiecką firmę T-Systems jako „partnera branżowego do opracowania usługi walidacji szczepień”, która umożliwiłaby „sprawdzanie świadectw szczepień ponad granicami państw”.

Firma T-Systems, będąca ramieniem Deutsche Telekom, odegrała wcześniej kluczową rolę w rozwoju  interoperacyjności systemów paszportów szczepionkowych w Europie.

Również w lipcu 21 rządów afrykańskichpo cichu przyjęłosystem paszportów szczepionkowych, który z kolei byłby również połączony z innymi tego typu systemami na świecie.

8 lipca, który jest również Dniem Integracji Afryki, Unia Afrykańska i Afrykańskie Centra Kontroli Chorób  uruchomiły cyfrowy paszport szczepionkowy ważny w całej Unii Afrykańskiej, opisując go jako “szkielet e-zdrowia” “nowego porządku zdrowotnego” w Afryce.

Następuje to po opracowaniu w 2021 r.  platformy Trusted Travel, wymaganej obecnie przez kilka krajów afrykańskich, w tym Etiopię, Kenię, Togo i Zimbabwe, oraz przewoźników lotniczych, takich jak EgyptAir, Ethiopian Airlines i Kenya Airways, zarówno w przypadku podróży przychodzących, jak i wychodzących.

Również Indonezja, która obecnie sprawuje rotacyjne przewdodnictwo w G20, prowadzi „projekty pilotażowe”, które doprowadziłyby do interoperacyjności różnych systemów cyfrowych paszportów szczepionkowych używanych obecnie na świecie. Projekt ma zostać zakończony w listopadzie, przed szczytem przywódców G20.

Naked Capitalism podkreślił rolę południowoafrykańskiej firmy Cassava Fintech w wysiłkach na rzecz opracowania interoperacyjnego paszportu szczepionkowego dla całej Afryki.

Cassava, spółka zależna afrykańskiej firmy telekomunikacyjnej Econet, początkowo opracowała aplikację „Sasail”, którą firma określiła jako pierwszą „globalną superaplikację” w Afryce, która łączy „płatności społeczne” z możliwością wysyłania i odbierania pieniędzy oraz płacenia rachunków, czatowania z innymi i grania w gry.

Cassava i Econet nawiązały strategiczne partnerstwo z Mastercard, aby „pogłębić integrację cyfrową w Afryce i współpracować nad szeregiem inicjatyw, w tym rozszerzeniem Africa CDC Travel Pass”.

Jak wcześniej informował The Defender, Mastercard wspiera inicjatywę paszportu szczepionkowego Good Health Pass, która jest również wspierana przez sojusz ID2020 i popierana przez byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira.

Mastercard promuje również technologię , którą można wbudować w kartę kredytową/debetową, która śledzi „ osobisty limit emisji”.

Sojusz ID2020, założony w 2016 r. twierdzi, że  wspiera „etyczne, chroniące prywatność podejście do cyfrowego identyfikatora”. Jej założycielamiMicrosoftFundacja Rockefellera , Accenture, GAVI-The Vaccine Alliance (sama jest głównym partnerem WHO), UNICEFFundacja Billa i Melindy Gatesów oraz Bank Światowy.

Dwóch największych akcjonariuszy Mastercard to Vanguard i BlackRock, które posiadają znaczne udziały  w kilkudziesięciu firmach, które wspierały rozwój paszportów szczepionkowych lub wdrażały mandaty dotyczące szczepień dla swoich pracowników. Obie firmy inwestycyjne posiadają również duże udziały w producentach szczepionek, w tym Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson.

Mastercard finansuje program Identity for Development (ID4D) Banku Światowego, który „koncentruje się na promowaniu systemów identyfikacji cyfrowej w celu poprawy wyników rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu zaufania i prywatności”.

Centrum Praw Człowieka i Globalnej Sprawiedliwości na nowojorskiej Szkole Prawa opisało niedawno program ID4D, który podkreśla jego zgodność z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) jako taki, który może utorować drogę docyfrowej drogi do piekła”.”

Miałoby to nastąpić poprzez nadanie priorytetu „tożsamości ekonomicznej” i wykorzystanie infrastruktury „powiązanej z poważnymi i masowymi naruszeniami praw człowieka” w kilku krajach.

Mastercard jest również aktywny w Afryce poprzez wspólną inicjatywę z inną firmą technologii finansowych – Paycode, mającą na celu “zwiększenie dostępu do usług finansowych i pomocy rządowej dla odległych społeczności w całej Afryce” poprzez system tożsamości biometrycznej zawierający dane 30 milionów osób.

Bank Światowy, WHO promują „gotowość na wypadek pandemii” i paszporty szczepionkowe

Bank Światowy pod koniec czerwca ogłosił utworzenie funduszu, który będzie “finansował inwestycje w zakresie wzmocnienia walki z pandemiami” oraz “wspierał zapobieganie, gotowość i reagowanie (…) ze szczególnym uwzględnieniem krajów o niskich i średnich dochodach”.

Fundusz został opracowany pod przewodnictwem USA, Włoch i obecnego przewodniczącego G20 Indonezji, “z szerokim poparciem grupy G20” i będzie aktywny jeszcze w tym roku.

Zapewni on ponad 1 miliard dolarów finansowania dla takich obszarów jak “nadzór nad chorobami” i “wsparcie przeciwko obecnym, jak i przyszłym pandemiom.”

WHO jest również „interesariuszem” projektu i zapewni „ekspertyzę techniczną”.

Umowa jest następstwem partnerstwa strategicznego z 2019 r. między ONZ a Światowym Forum Gospodarczym w celu „przyspieszenia” wdrażania Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju.

Chociaż umowa niedawno pojawiła się w mediach społecznościowych, została ogłoszona w czerwcu 2019 r., czyli przed pandemią COVID-19. Obejmuje sześć obszarów zainteresowania, w tym „zdrowie” i „współpracę cyfrową”.

Jeśli chodzi o zdrowie, umowa zakłada, że ​​„będzie wspierać kraje w osiąganiu dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia dla wszystkich, w kontekście Agendy 2030, koncentrując się na kluczowych pojawiających się globalnych zagrożeniach dla zdrowia, które wymagają silniejszego partnerstwa i działania z udziałem wielu zainteresowanych stron.”

Z kolei „współpraca cyfrowa” promowana w umowie będzie rzekomo „zaspokajać potrzeby czwartej rewolucji przemysłowej, jednocześnie dążąc do postępu w globalnej analizie, dialogu i normach dotyczących zarządzania cyfrowego i integracji cyfrowej”.

Jednak pomimo retoryki głoszącej “inkluzywność”, osoby i podmioty, które odmówiły zastosowania takich rozwiązań jak paszporty szczepionkowe, spotkały się z reperkusjami w życiu osobistym i zawodowym.

Taki był przykład kanadyjskiej lekarki, która w czerwcu 2022 r. została ukarana grzywną w wysokości 6 255 dolarów za odmowę skorzystania przy wjeździe do kraju z aplikacji ArriveCAN służącej do udzielania informacji o stanie zdrowia – która jest przedmiotem dochodzenia w związku z obawami o prywatność.

Dr Ann Gillies powiedziała, że została ukarana mandatem podczas ponownego wjazdu do Kanady po udziale w konferencji w USA.

Andrew Bud, dyrektor generalny firmy iProove zajmującej się identyfikacją biometryczną, wykonawca amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, opisał certyfikaty szczepionkowe jako napędzające „cały obszar cyfrowej identyfikacji w przyszłości”, dodając, że „nie chodzi tylko o COVID, ale o coś jeszcze większego” i że „po zaadaptowaniu się na COVID będą szybko wykorzystywane do wszystkiego innego”.

Polecam również artykuł: “Po lecie Unia Europejska planuje zająć się osobami nieszczepionymi.

Źródło: https://greenmedinfo.com/blog/who-renews-push-global-pandemic-treaty-world-bank-creates-1-billion-fund-vaccine-

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x