Menu

Brak podstaw prawnych żądania okazania certyfikatu zaszczepienia

19 grudnia, 2021 - Ograniczanie wolności
Brak podstaw prawnych żądania okazania certyfikatu zaszczepienia

Poniżej treść pisma wysłanego dnia 13.12.2021 r. do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Rada Ministrów wydając tzw. rozporządzenia covidowe, które ograniczają obywatelom wolność konstytucyjną, przekracza swoje uprawnienia, ponieważ zgodnie z art. 31 ust 3 Konstytucji ograniczenie praw i wolności może jedynie nastąpić w drodze ustawy, przy czym, aby ograniczenia te były zgodne z zasadą prokonstytucyjności musiałby zostać spełniony warunek wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze, w którym miałyby one obowiązywać. (art. 232 w zw. z art. 233 ust 3 Konstytucji). Zasadnym jest powołanie w tym miejscu również art. 73 Konstytucji, który gwarantuje każdemu wolność korzystania z dóbr kultury.

Stan epidemii, jaki został ogłoszony na całym terytorium RP, nie daje władzy do tak mocnej ingerencji w prawa obywateli, ponieważ jest to stan zwykły. Tak stwierdził między innymi SR we Włocławku w wydanym w sprawie II W 363/21 postanowieniu z dnia z dnia 11 czerwca 2021 roku.

Na prawnym portalu prawo.pl został opublikowany artykuł, który potwierdza brak podstawy prawnej żądania przez kogokolwiek okazania certyfikatu zaszczepienia. W opublikowanym artykule portal wskazuje, że niektóre teatry
i inne placówki kultury wymagają od widzów okazania certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19 lub aktualnego testu RT-PCR. Bez tych dokumentów nie obejrzy się spektaklu. Takie żądania są jednak bezprawne, bo nie ma ustawy, która dawałaby do tego prawo.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/obowiazek-posiadania-certyfikatu-covidowego-w-teatrze-i-kinie,511648.html

Brak uprawnienia weryfikacji danych o szczepieniu potwierdzony, został również przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Według niego rozporządzenie z 6 maja 2021 r. nie uprawnia podmiotów zobowiązanych do przestrzegania limitu osób do żądania od nich informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19.

Prezes UODO zaznaczył również, że informacje o zaszczepieniu są objęte szczególną ochroną na podstawie art. 9 RODO. A dane dotyczące zdrowia były uważane w polskim systemie prawnym za szczególnie wrażliwe jeszcze przed wejściem RODO w życie. Ta sama zasada dotyczy wyniku testu PCR, ponieważ są to również dane o zdrowiu.

Ewentualne okazywanie dowodów zaszczepienia może się odbywać z inicjatywy osoby zainteresowanej daną usługą. Dodać tu należy, że w przypadku gdy będzie to warunek konieczny do skorzystania z usługi okazania certyfikatu szczepienia lub wyniku testu PRC nie będzie można zaliczyć do czynności dobrowolnej. Wynika to z motywu 43 preambuły RODO).

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2088

Wprowadzenie mechanizów segregacyjnych, odbierających konstytucyjne prawa obywatelom ze względu na przejście konkretnych zabiegów medycznych, przypomina najgorsze praktyki państw totalitarnych.

Dlatego pragnę zaapelować o wycofanie się Pana z tego skandalicznego pomysłu.

Co więcej, przykład wielu krajów m.in. Europy Zachodniej pokazuje, że wysoki współczynnik wyszczepienia nie przekłada się na spadek liczby infekcji! W Irlandii (93% zaszczepionych), we Włoszech (84%), czy w Belgii (75%) odnotowywane są rekordowe wzrosty zakażeń! Na tym etapie można jednoznacznie stwierdzić, że instytucja paszportu sanitarnego ma wątpliwe podstawy medyczne. Z pewnością jednak stanowi narzędzie walki ideologicznej, a także finansowej, której najbardziej oczywistymi beneficjentami są koncerny farmaceutyczne.

Segregacja jest nie tylko bezprawna i nieetyczna, ale także nieskuteczna. Nieskuteczne są również szczepienia!

Dowody potwierdzające nieskuteczność szczepień:

1)    Badanie to wykazało, że naturalna odporność zapewnia dłuższą i silniejszą ochronę przed zakażeniem, chorobą objawową i hospitalizacją spowodowaną wariantem Delta wirusa SARS-CoV-2 w porównaniu z dwudawkową szczepionką BNT162b2.

Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, 2021.08.24.21262415 

Źródło: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full

2)    Nie ma różnicy w mianach wirusa podczas porównywania osób nieszczepionych z tymi, u których wystąpiły ‘przełomowe’ infekcje poszczepienne. Co więcej, u osób z infekcjami wywołanymi przez szczepionkę często stwierdza się dodatnie wyniki testów na obecność wirusa, co wskazuje na zdolność do wydalania zakaźnych wirusów.

Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor,  View ORCID ProfileThomas C. Friedrich, Katarina M. Grande. Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant, 2021.07.31.21261387

Źródło: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1

3)    Osoby zaszczepione, które uległy zakażeniu wariantem Delta, mogą potencjalnie przenosić (i przenoszą) SARS-CoV-2 na innych (potencjalnie na osoby zaszczepione i niezaszczepione). Ponadto u osób bezobjawowych stwierdzono podwyższone miano wirusa – 29% u osób niezaszczepionych i 82% u zaszczepionych. Sugeruje to, że zaszczepione osoby mogą być zarażone, mogą być nosicielami, hodować i przenosić z łatwością wirusa i mogą robić to nieświadomie.

Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Peter Halfmann, Anna Kocharian, Kelsey R. Florek, Ryan Westergaard, Allen Bateman, Gunnar E. Jeppson, Yoshihiro Kawaoka. Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination when the Delta Variant is Prevalent – Wisconsin, July 2021, 2021.07.31.21261387

Źródło: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v2

4)    W raporcie tygodniowym zachorowalności i śmiertelności CDC autorstwa Browna stwierdzono, że na 469 przypadków zachorowań na COVID-19, 74% wystąpiło u osób w pełni zaszczepionych. “Zaszczepieni mieli więcej mian wirusa w nosie niż niezaszczepieni, którzy zostali zarażeni“.

Catherine M Brown, Johanna Vostok, Hillary Johnson, Meagan Burns, Radhika Gharpure, Samira Sami, Rebecca T Sabo, Noemi Hall, Anne Foreman, Petra L Schubert, Glen R Gallagher, Timelia Fink, Lawrence C Madoff, Stacey B Gabriel, Bronwyn MacInnis, Daniel J Park, Katherine J Siddle, Vaira Harik, Deirdre Arvidson, Taylor Brock-Fisher, Molly Dunn, Amanda Kearns, A Scott Laney. Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings – Barnstable County, Massachusetts, July 2021, 2021 Aug 6;70(31):1059-1062

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34351882/

Należy natychmiast zaprzestać szczepień szczepionkami RNA (Pfizer/Moderna) i DNA (Johnson & Johnson/AstraZeneca).

Najnowsze badanie wykazało, że obecnie stosowane szczepionki oparte na DNA i RNA, które kodują białko SPIKE wirusa, mogą wywoływać, bardzo niebezpieczne skutki uboczne, które do tej pory były nieznane. W badaniu, opublikowanym w czasopiśmie naukowym „Viruses”, naukowcy z Uniwersytetów w Sztokholmie i Umea (Szwecja) dowiedli, że białko SPIKE koronawirusa SARS-CoV-2 po wstrzyknięciu do organizmu człowieka może dotrzeć do jądra komórki i hamować tam naprawę uszkodzeń DNA.

Jiang H., Mei Y.-F. SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro. Viruses 2021, 13, 2056.

Źródło: https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056

Skuteczna naprawa DNA – biologicznego oprogramowania każdej komórki – jest niezbędna do utrzymania naszej adaptacyjnej odporności, która zapewnia nam długotrwałą ochronę przed wirusami. Natychmiastowa naprawa takich uszkodzeń DNA jest podstawą naszego zdrowia, a wyłączenie tej niezbędnej funkcji naprawczej jest znane z wielu chorób, w tym raka.

Naukowcy ostrzegają, że ich wyniki wskazują na znaczne ryzyko długotrwałych poważnych skutków ubocznych szczepień na COVID, ponieważ obecnie stosowane szczepionki wprowadzają do komórek białko SPIKE, lub indukują jego częściową lub całościową produkcję.

Szczepienie szczepionką przeciw koronawirusowi na bazie RNA lub DNA można przyrównać do wyłączenia programu służącego do naprawy komputera, który właśnie został zainfekowany wirusem.

Biorąc pod uwagę wyraźne zagrożenia dla zdrowia związane ze szczepionkami opartymi na DNA i RNA, dr Matthias Rath – światowej sławy naukowiec, lekarz i obrońca zdrowia, wzywa światowych decydentów politycznych do zawieszenia dalszego ich stosowania. “Każda inna decyzja będzie nieodpowiedzialna i – świadomie – zagraża zdrowiu i życiu milionów ludzi”. Dr Rath dodaje, że potrzeba takich działań „jest tym bardziej uzasadniona, ponieważ istnieją skuteczne i bezpieczne metody leczenia COVID”.

Choć obecnie nadal ignorowana przez światowych przywódców politycznych, faktem jest, że witamina C w dużych dawkach pozostaje jedynym podejściem terapeutycznym, które, jak wykazano klinicznie, znacząco zmniejsza śmiertelność z powodu zaawansowanego stadium COVID-19.  Randomizowane, kontrolowane placebo badanie kliniczne przeprowadzone na pacjentach w zaawansowanym stadium zakażenia koronawirusem wykazało, że wysoka dawka witaminy C zmniejszyła śmiertelność prawie o połowę w porównaniu
z grupą kontrolną, która otrzymywała placebo.

Zhang J., Rao X., Li Y. Pilot Trial of High-dose vitamin C in critically ill COVID-19 patients, 23 September 2020, PREPRINT (Version 2).

Źródło: https://www.researchsquare.com/article/rs-52778/v2

Dodatkowe badania opublikowane w lutym 2021 r. przez naukowców z Instytutu Badawczego Dr Ratha udokumentowały, że połączenie witaminy C z innymi specyficznymi mikroelementami może hamować wszystkie kluczowe mechanizmy infekcji koronawirusem. To odkrycie opierało się na wcześniejszych badaniach opublikowanych przez naukowców z instytutu w lipcu i sierpniu 2020 r., które wykazały, że określone kombinacje mikroelementów mogą blokować wnikanie SARS-CoV-2 do ludzkich komórek.

Goc A., Ivanov V., Ivanova S., Chatterjee M., Rath M., Niedzwiecki A. Simultaneous Inhibition of SARS-CoV-2 Infectivity by a Specific Combination of Plant-derived Compounds. European Journal of Biology and Biotechnology, 2021.

Źródło: https://www.ejbio.org/index.php/ejbio/article/view/258

Biorąc pod uwagę dostępność naukowo udowodnionych naturalnych alternatyw dla szczepionek przeciw COVID, dr Rath wzywa przywódców politycznych do natychmiastowego wykorzystania ich do walki z pandemią koronawirusa. Domaga się również wszczęcia śledztwa w sprawie potencjalnych skutków ubocznych szczepionek i podkreśla znaczenie przeprowadzenia go niezależnie od producentów szczepionek.

Podsumowując, stan epidemii nie upoważnia żadnego urzędnika oraz rządu do pogwałcenia prawa powszechnie obowiązującego, jakie może zostać zawieszone jedynie podczas ogłoszenia stanu wyjątkowego a działanie takie jak wprowadzenie przez pana żądania okazania certyfikatu zaszczepienia, jest najzwyklejszym przekroczeniem uprawnień.

Nie wolno stawiać tego typu wymagań, bo nie ma podstawy prawnej w żadnej ustawie, o czym osoby prowadzące MOK, kino, teatr powinni wiedzieć. Nie wpuszczając danej osoby narusza się dobra osobiste, jak prawo do prywatności, godności, niedyskryminacji, czyli art. 24 kodeksu cywilnego. Dlatego taka osoba ma prawo żądać nie tylko zwrotu pieniędzy, ale też zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w sądzie.

Na koniec chcę dodać, że warunkowanie wpuszczenia danej osoby do Miejskiego Ośrodka Kultury zależne od okazania paszportu lub wyniku testu PCR stanowi poważne naruszenie prawa i każdy poszkodowany takim działaniem może prócz dochodzenia przed sądem w postępowaniu cywilnym zadośćuczynienia, złożyć zawiadomienie do właściwej miejscowo prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 107 ust 2 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Z poważaniem

Ernest Kacik

Polecam również artykuł: “Nałożenie mandatu w celu wymuszenia podporządkowania się przepisom kolidującym z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wyczerpuje znamiona przestępstwa.”

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestracja do niczego nie zobowiązu
je!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x