Menu

Właściwości zdrowotne cynku potwierdzone badaniami naukowymi

9 września, 2021 - Właściwości mikroelementów
Właściwości zdrowotne cynku potwierdzone badaniami naukowymi

Suplementacja cynkiem zwiększa reakcję na stres u osób starszych

Tytuł: Suplementacja cynkiem wzmacnia reakcję na stres u osób starszych: status Hsp70 jest powiązany z dostępnością cynku w limfocytach obwodowych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18304769/

Wniosek: Krótkotrwała doustna suplementacja cynkiem bezpiecznie i skutecznie indukuje odpowiedź stresową w limfocytach starszych osób. Odpowiedź na stres może być szlakiem łączącym niedobór cynku z procesem starzenia się. Tak więc, odpowiednie spożycie cynku w diecie może okazać się induktorem opiekuńczym i mechanizmem przeciwstarzeniowym w układzie odpornościowym.

Suplementacja cynkiem poprawia kontrolę glikemii w profilaktyce i leczeniu cukrzycy

Tytuł: Suplementacja cynkiem poprawia kontrolę glikemii w profilaktyce i leczeniu cukrzycy: przegląd systematyczny i metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31161192/

Wniosek: Analiza wykazała, że kilka kluczowych wskaźników glikemii jest znacząco obniżonych przez suplementację cynku, szczególnie stężenie glukozy na czczo u osób z cukrzycą i osób, które otrzymywały nieorganiczny suplement cynku. Odkrycia te potwierdzają pogląd, że suplementacja cynkiem może mieć potencjał kliniczny jako terapia wspomagająca w zapobieganiu lub kontrolowaniu cukrzycy.

Leczenie adjuwantowe cynkiem przyspiesza powrót do zdrowia po ciężkim zapaleniu płuc u dzieci

Tytuł: Cynk w ciężkim zapaleniu płuc u bardzo małych dzieci: podwójnie ślepa próba kontrolowana placebo.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15158629/

Wniosek: Adjuwantowe leczenie 20 mg cynku dziennie przyspiesza powrót do zdrowia po ciężkim zapaleniu płuc u dzieci i może przyczynić się do zmniejszenia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe poprzez zmniejszenie wielokrotnej ekspozycji na antybiotyki.

Osoby z astmą atopową mogą odnieść korzyści z suplementacji cynku

Tytuł: Immunomodulacyjna rola cynku u chorych na astmę.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29680371/

Wniosek: Poziom cynku w surowicy wpływa na fenotypy astmy. Osoby z astmą atopową mogą odnieść korzyści z suplementacji cynku.

Spożycie cynku w diecie było odwrotnie proporcjonalne do depresji

Tytuł: Spożycie cynku w diecie było odwrotnie skorelowane z depresją.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21932045/

Wniosek: Wyniki tego badania wskazują, że długotrwałe spożycie cynku może zmniejszać objawy depresji.

Pacjenci z szumami usznymi mogą mieć niski poziom cynku we krwi, a kliniczną i subiektywną poprawę można osiągnąć za pomocą doustnego leczenia cynkiem

Tytuł: Rola cynku w leczeniu szumów usznych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12544035/

Wniosek: Można wywnioskować, że pacjenci z szumami usznymi mogą mieć niski poziom cynku we krwi, a kliniczną i subiektywną poprawę można osiągnąć za pomocą doustnego leczenia cynkiem.

Nawracające aftowe zapalenie jamy ustnej w wyniku niedoboru cynku

Tytuł: Nawracające aftowe zapalenie jamy ustnej w wyniku niedoboru cynku.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31268044/

Wniosek: Niedobór cynku powinien być brany pod uwagę i badany jako część procesu diagnostycznego z nawracającym aftowym zapaleniem jamy ustnej. Proste badanie krwi może pomóc w prawidłowej diagnozie i całkowitym rozwiązaniu tego nawracającego schorzenia, zamiast ciągłego przepisywania określonych leków w celu stłumienia objawów.

Zmniejszone stężenie jonów cynku w surowicy jest związane z chorobą wieńcową serca

Tytuł: Zmniejszone stężenie jonów cynku w surowicy jest związane z chorobą wieńcową serca.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33387273/

Wniosek: Uzyskane wyniki wskazują, że obniżone stężenie jonów cynku we krwi obwodowej może być niezależnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej, zwłaszcza u osób starszych, niepalących oraz kobiet, zwłaszcza w okresie pomenopauzalnym.

Poziom cynku w surowicy jest niski u dzieci ze zdiagnozowaną celiakią

Tytuł: Poziomy cynku w surowicy u dzieci z celiakią.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18451454/

Wniosek: Poziom cynku w surowicy jest niski u nowo zdiagnozowanych i poważnie niedożywionych dzieci z celiakią.

Normalizacja stężenia cynku w surowicy może zmniejszyć częstość występowania zapalenia płuc u osób starszych

Tytuł: Cynk w surowicy a zapalenie płuc u osób starszych przebywających w domach opieki.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17921398/

Wniosek: Prawidłowe stężenie cynku w surowicy u osób starszych przebywających w domach opieki wiąże się ze zmniejszeniem częstości występowania i czasu trwania zapalenia płuc, ze zmniejszoną liczbą nowych recept na antybiotyki oraz mniejszą liczbą dni stosowania antybiotyków. Suplementacja cynku w celu utrzymania prawidłowego stężenia cynku w surowicy u osób w podeszłym wieku może pomóc w zmniejszeniu częstości występowania zapalenia płuc.

Niedobór cynku jest niezależnym czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego u osób zdrowych

Tytuł: Niedobór cynku jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego u osób zdrowych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31262235/

Wniosek: Wyniki wskazują, że niedobór cynku związany jest z ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego u pozornie zdrowych osób.

Stan cynku jest związany z poziomem testosteronu w surowicy zdrowych osób dorosłych

Tytuł: Stan cynku i poziom testosteronu w surowicy zdrowych dorosłych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8875519/

Wniosek: Cynk może odgrywać ważną rolę w poprawie poziomu testosteronu w surowicy u zdrowych mężczyzn.

Suplementacja cynkiem poprawia zaburzenia smaku

Tytuł: Wpływ suplementacji cynkiemWpływ suplementacji cynkiem na stężenie cynku w surowicy i stosunek apo/holo aktywności konwertazy angiotensyny u pacjentów z upośledzeniem smaku.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19716667/

Wniosek: Wyniki niniejszej pracy wskazują, że niedobór cynku jest dominującym czynnikiem leżącym u podstaw zaburzenia smaku.

Suplementacja cynkiem może być ważnym czynnikiem w leczeniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Tytuł: Rola suplementacji cynku na układ metalotioneiny u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31302864/

Wniosek: Suplementacja cynkiem może być ważnym czynnikiem w leczeniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Niedobór cynku jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do starzenia immunologicznego

Tytuł: Wpływ statusu cynku na dysfunkcję limfocytów T związaną z wiekiem i przewlekłym zapaleniem.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392795/

Wniosek: Dane wskazują, że niedobór cynku jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do starzenia się układu immunologicznego, a poprawa statusu cynku może częściowo odwrócić dysfunkcję układu odpornościowego i zmniejszyć przewlekły stan zapalny związany ze starzeniem się.

Cynk może hamować wirusa grypy

Tytuł: Apoptoza indukowana wirusem grypy typu A.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19675388/

Wniosek: Wyniki te wskazują, że hamujący wpływ cynku na indukowaną wirusem grypy śmierć apoptotyczną komórek hodowlanych może być określony na wczesnym etapie infekcji.

Suplementacja cynkiem może mieć potencjalną korzyść w profilaktyce i leczeniu COVID-19

Tytuł: Potencjalna rola suplementacji cynkiem w profilaktyce i leczeniu COVID-19.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32512490/

Wniosek: Można postawić hipotezę, że suplementacja cynkiem może przynieść potencjalne korzyści w profilaktyce i leczeniu COVID-19.

Polecam również artykuł: “Pięć właściwości terapeutycznych konopi.”

Źródło: https://www.greenmedinfo.com/substance/zinc

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestracja do niczego nie zobowiązu
je!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x