Menu

Choroba wieńcowa i zawał serca – publikacje naukowe

30 stycznia, 2020 - serce
Choroba wieńcowa i zawał serca – publikacje naukowe

Dzisiaj prawie co drugi mężczyzna i kobieta w uprzemysłowionym świecie umiera z powodu zawałów serca i udarów mózgu. Przyczyną jest tworzenie się blaszek miażdżycowych, które ostatecznie prowadzą do zwężenia tętnic i ich zatykania. Dwie najczęstsze formy chorób sercowo-naczyniowych to:

Choroba wieńcowa – Powstawanie blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych serca może prowadzić do zawałów serca.

Choroba naczyniowo-mózgowa – Powstawanie blaszek miażdżycowych w tętnicach, które dostarczają krew do mózgu, może ostatecznie doprowadzić do ich zatkania, powodując udary.

Poniżej wyniki badań naukowych, opartych na naturalnych terapiach zdrowotnych, w chorobie wieńcowej.

Witamina C zmniejsza uszkodzenia serca podczas ataku serca

Działanie kwasu askorbinowego podczas ostrego zawału serca

Badanie to sprawdziło, czy witamina C jest w stanie chronić serce podczas ataku serca. Eksperymenty zostały przeprowadzone na szczurach. Witamina C była podawana przed atakiem serca wywołanym leczeniem i stwierdzono, że witamina C była skuteczna w zmniejszaniu zakresu uszkodzeń serca podczas ataku serca.

Podawanie witaminy C zapobiega zawałowi serca

Kwas askorbinowy zapobiega ostremu zawałowi serca wywołanemu przez izoproterenol u szczurów

W badaniu tym sprawdzono, czy witamina C jest w stanie chronić serce przed zawałem serca (atakiem serca). Badania przeprowadzono na szczurach, które otrzymywały witaminę C raz dziennie przez siedem dni. Wyniki sugerowały, że podawanie witaminy C było w stanie zapobiec zawałowi serca.

Witamina C poprawia krążenie krwi u osób palących

Choroba wieńcowa serca u osób palących: witamina C przywraca mikrokrążenie wieńcowe

W badaniu tym sprawdzono wpływ podawania witaminy C u palaczy. Analizowano przepływ krwi u 11 palaczy i 8 osób niepalących, przed podaniem i po podaniu witaminy C. Wyniki wykazały, że witamina C przywróciła prawidłowy przepływ krwi u osób palących.

Skuteczność witaminy C przeciwko stresowi oksydacyjnemu u pacjentów z chorobami serca

Wpływ hiperoksji i witaminy C na przepływ krwi wieńcowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Badanie to oceniało związek pomiędzy witaminą C a stresem oksydacyjnym (brak równowagi pomiędzy produkcją wolnych rodników a zdolnością organizmu do przeciwdziałania ich szkodliwym skutkom) u pacjentów z chorobami serca. Wpływ stresu oksydacyjnego na przepływ krwi mierzono u 12 pacjentów z chorobami serca, przed podaniem i po podaniu witaminy C. Stwierdzono, że stres oksydacyjny zaburza przepływ krwi, który następnie został poprawiony przez podanie witaminy C.

Suplementy witaminy C zmniejszają ryzyko chorób serca

Witamina C i ryzyko choroby wieńcowej serca u kobiet

W badaniu tym zbadano związek między spożyciem witaminy C a ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej serca. 85 118 kobiet wypełniło kwestionariusz oceniający spożycie witaminy C i innych składników odżywczych i przez 16 lat obserwowało rozwój choroby wieńcowej serca.
Stwierdzono, że suplementy witaminy C mogą zmniejszać ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej serca.

Witamina E i inne antyoksydanty chronią przed chorobami serca

Ryzyko wystąpienia dusznicy bolesnej

W tym populacyjnym badaniu kontrolnym przeanalizowano związek między ryzykiem wystąpienia dusznicy bolesnej a stężeniem witamin A, C i E oraz karotenu w osoczu. W badaniu stwierdzono, że wysokie stężenie witamin C i E oraz karotenu wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia dusznicy bolesnej. Stwierdzono, że witamina E ma korzystne działanie zarówno u osób palących, jak i niepalących. Badacze zasugerowali, że antyoksydanty, a zwłaszcza witamina E, chronią przed chorobami serca.

Witamina E chroni pacjentów z arteriosklerozą przed zawałem serca

Randomizowane kontrolowane badanie witaminy E u pacjentów z chorobą wieńcową

To kontrolowane badanie podwójnie ślepej próby przeprowadzone przez Uniwersytet w Cambridge (Wielka Brytania) miało na celu zbadanie, czy uzupełnienie wysokich dawek alfa-tokoferolu (witamina E) może zmniejszyć ryzyko zawału serca. Badaniami objęto 2 002 pacjentów z miażdżycą, którzy zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa przez okres 17 miesięcy (1035 osób) otrzymała kapsułki z witaminą E (400 IU lub 800 IU dziennie), a druga grupa (967) placebo. Pacjenci, którzy byli leczeni alfa-tokoferolem, wykazywali istotne zmniejszenie ryzyka zawałów serca. Wynik ten doprowadził do wniosku, że uzupełnienie dawki witaminy E może znacząco zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe.

Witamina E chroni przed chorobą wieńcową serca

Spożycie witaminy E i ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej serca u mężczyzn

Celem pracy była ocena wpływu różnych mikroskładników odżywczych na ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej serca u mężczyzn. W tym celu naukowcy zebrali dane od 40.000 pracowników służby zdrowia za pomocą kwestionariuszy związanych z żywieniem. Na początku badania żaden z uczestników nie cierpiał na chorobę wieńcową lub cukrzycę, a poziom cholesterolu był w granicach normy. Badanie wykazało, że uczestnicy, którzy otrzymywali większe ilości witaminy E w diecie, mieli mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową serca w ciągu 4-letniego okresu badania. Autorzy stwierdzili, że wysokie spożycie witaminy E może chronić mężczyzn przed chorobą wieńcową serca.

Magnez zapobiega skurczom tętnic wieńcowych

Niedobór magnezu powoduje skurcze tętnic wieńcowych

Obecne badania komórek i tkanek dotyczyły wpływu niedoboru magnezu na tętnice wieńcowe. Komórki tętnic wieńcowych pochodzące od psów były narażone na różne stężenia magnezu (normalne, wysokie, niskie oraz brak magnezu). Okazało się, że nagłe wycofanie magnezu zwiększyło napięcie podstawowe tętnic wieńcowych, co doprowadziło do zwężenia tętnic wieńcowych. Natomiast wysokie stężenie magnezu powodowało zmniejszenie napięcia zasadowego i rozszerzenie tętnic wieńcowych.

Magnez chroni przed atakami dusznicy bolesnej

Wpływ magnezu na napad dusznicy bolesnej

Badanie to zostało przeprowadzone w celu zbadania korzyści płynących z obecności magnezu w dusznicy bolesnej. Do badania zgłosiło się 20 pacjentów z dusznicą bolesną. Do oceny częstości występowania ataków dusznicy bolesnej wykorzystano elektrokardiogramy. Przez 3 dni badani otrzymywali wlew siarczanu magnezu (2. dzień) i placebo (1. i 3. dzień). Przy podawaniu magnezu tylko u 30% badanych wystąpił atak dusznicy bolesnej. Natomiast u pacjentów otrzymujących tylko placebo, objawy dusznicy bolesnej występowały nadal. W badaniu stwierdzono, że magnez jest skuteczny w tłumieniu objawów choroby u pacjentów z dusznicą bolesną.

Magnez zmniejsza śmiertelność z powodu zawałów serca

Rola magnezu w zmniejszaniu śmiertelności w ostrym zawale serca

Ten przegląd Uniwersytetu Alberta w Kanadzie ocenił kilka badań na temat stosowania dożylnie podawanego magnezu u pacjentów z zawałem serca. Liczba uczestników badań wyniosła w sumie 4000 pacjentów. Analiza wykazała, że magnez znacząco zmniejszył występowanie arytmii serca i niewydolności serca. Ponadto, magnez był w stanie zmniejszyć śmiertelność pacjentów z zawałami serca.

Koenzym Q10 zwiększa wydajność fizyczną u pacjentów z dusznicą bolesną (ucisk w klatce piersiowej)

Wpływ koenzymu Q10 na tolerancję wysiłkową w przewlekłej stabilnej chorobie wieńcowej

To kontrolowane podwójnie ślepe badanie krzyżowe przeanalizowało wpływ koenzymu Q10 na wydolność fizyczną pacjentów z dusznicą bolesną. W tym celu 12 pacjentów w średnim wieku 56 lat otrzymywało doustnie koenzym Q10 lub nieskuteczne placebo przez okres 4 tygodni. Na początku i pod koniec badania pacjenci poddawani byli wieloetapowym testom wysiłkowym na bieżni. Okazało się, że przy podaniu koenzymu Q10 liczba ataków dusznicy bolesnej zmniejszyła się o połowę. Dodatkowo istotnie wydłużył się czas trwania ćwiczeń na bieżni – bez występowania ataków dusznicy bolesnej. Autorzy doszli do wniosku, że koenzym Q10 może stanowić skuteczne wsparcie w leczeniu dusznicy bolesnej.

L-karnityna jest skuteczna w dusznicy bolesnej (ucisk na klatkę piersiową)

Wpływ L-karnityny na tolerancję wysiłkową w przewlekłej stabilnej chorobie wieńcowej

W tym badaniu przeanalizowano wpływ L-karnityny na pracę serca 44 pacjentów cierpiących na zaawansowaną chorobę wieńcową. Wszyscy pacjenci wykazywali objawy przewlekłego ucisku klatki piersiowej – jest to objaw niedostatecznego przepływu krwi w naczyniach wieńcowych. W tym kontrolowanym, podwójnie ślepym badaniu krzyżowym, uczestnicy otrzymywali albo L-karnitynę, albo placebo. W porównaniu z uczestnikami otrzymującymi placebo, pacjenci leczeni karnityną uzyskali znacznie lepsze wyniki w teście wysiłkowym z użyciem cykloergometru. Pomimo większego obciążenia serca u tych pacjentów wystąpienie dusznicy bolesnej było znacznie opóźnione, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Badanie to wykazało, że karnityna jest w stanie poprawić przepływ krwi i pracę serca u pacjentów z zaawansowaną chorobą wieńcową.

Witamina C, witamina E i karoten zmniejszają ryzyko dławicy piersiowej

Ryzyko wystąpienia dusznicy bolesnej i koncentracji witamin C i E oraz karotenu w osoczu.

W niniejszym badaniu klinicznym przeprowadzonym przez University of Edinburgh (Szkocja) zbadano związek między stężeniem różnych przeciwutleniających mikroelementów we krwi a ryzykiem wystąpienia ucisku w klatce piersiowej, typowego objawu choroby wieńcowej serca. Badaniem objęto 110 pacjentów z dusznicą bolesną oraz 394 osoby w wieku 35-54 lat. Wykazano, że większe spożycie witamin C i E oraz karotenu wiązało się z istotnie mniejszym ryzykiem wystąpienia dusznicy bolesnej. Wyniki badań sugerują, że antyoksydanty, zwłaszcza witamina E, mogą istotnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej serca.

Witaminoterapia zatrzymuje stwardnienie wieńcowe we wczesnym stadium

Program suplementacji żywieniowej zatrzymuje postęp wczesnej miażdżycy wieńcowej

Celem pracy było udokumentowanie skuteczności działania mikroskładników pokarmowych w walce ze stwardnieniem wieńcowym (choroba wieńcowa). Badanie trwające 12 miesięcy objęło 55 pacjentów z chorobą wieńcową w wieku od 44 do 67 lat. Stwierdzono, że bez suplementacji mikroskładnikami odżywczymi stwardnienie wieńcowe zwiększyło się średnio o 44% w ciągu jednego roku. Jednak po suplementacji witaminami wzrost ten u wszystkich pacjentów uległ spowolnieniu średnio o 15%. Ponadto u chorych ze stwardnieniem wieńcowym we wczesnym stadium rozwoju choroby w ciągu jednego roku całkowicie zatrzymano jej postęp. U niektórych uczestników badania skleroza wieńcowa została nawet odwrócona i całkowicie wyeliminowana. Według badań, odpowiednia kombinacja mikroelementów jest skutecznym i bezpiecznym podejściem do profilaktyki i dodatkowego leczenia choroby sercowo-naczyniowej.

Witamina B i niedobór kwasu foliowego zwiększa ryzyko miażdżycy tętnic

Niskie stężenie krążących folianów i witaminy B6: czynniki ryzyka udaru mózgu, choroby naczyń obwodowych i choroby wieńcowej.

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w kilku europejskich krajach. Jego celem była ocena, czy poziom homocysteiny i witaminy B we krwi wpływa na ryzyko miażdżycy tętnic. Badaniami objęto 750 pacjentów z chorobami miażdżycowymi naczyń krwionośnych oraz 800 osób z grupy kontrolnej. Okazało się, że wysoki poziom homocysteiny wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia chorób naczyń. Zwiększone stężenie homocysteiny częściowo wynikało z niskiego poziomu witaminy B i kwasu foliowego. Autorzy doszli do wniosku, że brak kwasu foliowego i witaminy B zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy tętnic.

Polecam również artykuł Internetowy dostęp do książki “Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca …tylko my ludzie”.

Źródło: http://www.healthlibrary.info/en/i-was-diagnosed-with/cardiovascular-diseases/heart-attack-and-coronary-artery-disease

Zapisz się do naszego newslettera

Poniżej wysokiej jakości naturalny produkt, do zapobiegania miażdżycy. Badania są podstawą opracowywania formuł produktów dr Ratha i ich jakości.

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. Rejestracja do niczego nie zobowiązuje!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x