Menu

Deklaracja z Barletty – Naturalna ochrona zdrowia jest prawem człowieka

16 stycznia, 2021 - Zdrowie naturalne
Deklaracja z Barletty – Naturalna ochrona zdrowia jest prawem człowieka

Dziś, na początku trzeciego tysiąclecia, ludzie żyjący na tym świecie mają możliwość i stanowczy obowiązek eliminacji chorób, które nękały ludzkość od niepamiętnych czasów, w tym chorób układu krążenia i raka.

W ostatnim stuleciu nastąpił ogromny postęp w dziedzinie zdrowia. Niemniej jednak choroby cywilizacyjne szerzą się nadal w rozmiarach epidemii. Zdrowie ludzkie stało się zakładnikiem statusu quo – przemysłu farmaceutycznego. Choroby służą tej branży inwestycyjnej, jako „rynek zbytu”, z którego ta gałąź gospodarki czerpie bezpośrednio ogromne korzyści finansowe.

Światowa Organizacja Zdrowia i inne organizacje ONZ ogłosiły zdrowie jako najważniejszy cel społeczny. Ale pomimo licznych deklaracji, tych międzynarodowych organizacji, cel ten nie został osiągnięty. Głównym powodem, dla którego nie zostało to osiągnięte jest fakt, że jak dotąd nie było żadnej jednolitej podstawy naukowej, która umożliwiałaby dążenie do „Zdrowia dla wszystkich”, którą należy aktywnie wspierać jak również wspólnymi siłami realizować.

Zachęcony w ten sposób status quo wypowiedział ludzkości „wojnę“ w zakresie kosztów opieki zdrowotnej. Powiedziano nam całkiem otwarcie, że w ciągu najbliższych 15 lat wydamy blisko 50 bilionów dolarów na leczenie chorób układu krążenia, raka, cukrzycę i inne choroby chroniczne. Odpowiada to rocznemu produktowi krajowemu brutto całego świata, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych i Chin.

W tej sytuacji, my mieszkańcy świata mamy teraz wybór. Albo pozwolimy, aby do tego doszło, a tym samym my i przyszłe pokolenia uzależnimy się gospodarczo od inwestycyjnej działalności biznesu z chorób, jak również poddamy się kontroli politycznej tej grupy interesów, albo też przejmiemy TERAZ odpowiedzialność i stworzymy nowy system opieki zdrowotnej – dla ludzi i przez ludzi.

Publiczność 19 października 2014 r., Słuchając przemówienia dr Ratha.

Zasady nowego prewencyjnego systemu opieki zdrowotnej

Zdrowie jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, jak również celem społecznym na całym świecie. Zdrowie i dobre samopoczucie nie mogą zostać osiągnięte przez medycynę interwencyjną leczącą już zaistniałe choroby

Cel „Zdrowie dla wszystkich“ może zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy przestawimy ochronę zdrowia z obecnego stanu interwencji na prewencję tzn. należy zapobiegać nieprawidłowościom w naszym organizmie, albo je korygować, jeszcze przed wystąpieniem choroby.

Możliwe to jest tylko wtedy, gdy przyjmie się założenie, że choroby powstają na poziomie komórkowym. Tylko wtedy można skutecznie wprowadzić prewencję zdrowia. Systematyczna profilaktyka chorób ma kluczowe znaczenie dla trwałego zwalczania tychże chorób, jako przyczyny śmierci wśród ludzi.

Musimy mieć świadomość, że strategia prewencyjna i wykluczająca choroby to poważne zagrożenie dla grupy interesów inwestycyjnych, które są uzależnione od dalszego istnienia tych chorób. Aby zapewnić sobie wysokie zyski z tego budzącego wątpliwości interesu, jak również w celu umocnienia swojej władzy, te grupy interesu próbowały stworzyć światowy monopol na zdrowie, który przenika wszystkie poziomy obecnego systemu opieki i polityki zdrowotnej i jest dominujące w większości krajów na świecie.

W tej historycznej transformacji, w kierunku naturalnej opieki zdrowotnej, nie możemy mieć żadnych złudzeń, że aktorzy obecnego „biznesu z chorób” pomogą nam ją przeprowadzić.

My mieszkańcy świata, musimy określić zasadę zapobiegania chorobom w naturalny sposób, jako podstawy nowego systemu opieki zdrowotnej. Ponieważ to my właśnie – ludzie – jesteśmy głównymi beneficjentami tego systemu opieki zdrowotnej, musimy się również uważać za „architektów” nowego, zapierającego dech w piersiach świata, w którym dzisiejsze choroby cywilizacyjne pozostaną w dużej mierze nieznane.

Podstawą dobrego zdrowia fizycznego jest dobry stan odżywienia. Na stan odżywienia mają bezpośredni wpływ spożywane przez nas produkty spożywcze i ich zawartość składników odżywczych. Dobry stan odżywiania zależy od spożywania właściwych ilości i odpowiedniej różnorodności dobrej jakości i bezpiecznej żywności, aby zaspokoić nasze indywidualne potrzeby żywieniowe.” Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)

“Wymogiem zachowania zdrowia fizycznego jest dobry stan odżywienia, na który bezpośrednio wpływa nasze jedzenie i jego wartość odżywcza. Dobre odżywianie zależy od odpowiednich ilości i zróżnicowanych pokarmów, które sprostają naszym indywidualnym potrzebom żywieniowym.” Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)

Hipokryzja: w tym samym czasie, w którym zostało wydane oświadczenie organizacji narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i rolnictwa, ta sama instytucja jest siłą napędową „Codexu alimentarius” zakazującego naturalnych terapii na całym świecie.

Ten nowy system opieki zdrowotnej musi być budowany oddolnie, czyli poprzez poziom regionalny należy osiągnąć ostatecznie poziom krajowy i międzynarodowy. Za powstanie nowego skutecznego systemu opieki zdrowotnej i dalsze sprawowanie nad nim kontroli odpowiedzialni jesteśmy my – mieszkańcy Ziemi.

Muszą zostać utworzone nowe zawody medyczne, specjalizujące się przede wszystkim w aspektach odżywiania, jak również w formach naturalnej medycyny prewencyjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Jest to jedyna możliwość położenia kresu dotychczasowemu statusowi quo w ochronie zdrowia.

Ostatecznie dotychczasową Światową Organizację Zdrowia musimy zastąpić nową międzynarodową organizacją, ponieważ ta pierwsza nie spełnia swoich zadań, względem powierzonych jej funkcji ochrony zdrowia ludzkiego. Poza tym organizacja ta jest niereformowalna, ze względu na swe powiązania z interesami gospodarczymi statusu quo, co niejednokrotnie już udowodniła.

Do tego zadania, budowy nowego prewencyjnego systemu opieki zdrowotnej zapraszamy każdego, kto podziela z nami i wyznaje ten sam cel. Zapraszamy każdego, kto chce zakończyć tę zależność ludzkości od monopolu działalności inwestycyjnej z chorobami. Siłą napędową tej historycznej zmiany są miliony ludzi na całym świecie, którzy w różnych sektorach zdrowia naturalnego kwalifikują się, jako architekci nowego, profilaktycznego systemu opieki zdrowotnej. Wspierani i uzupełniani będą oni przez:


Ostatecznie, w tej historycznej transformacji wspierać nas będzie rosnąca ciągle liczba lekarzy, którzy zrozumieli stagnację konwencjonalnej medycyny w wielu dziedzinach opieki zdrowotnej. Lekarze ci zrozumieli, że stali się ofiarami edukacji zdrowotnej, która zdegradowała zawody medyczne, sprowadzając je do dystrybucji farmaceutyków.

Wolontariusze zebrani przy pierwszym centrum zdrowia w Barlettcie

Odżywianie i zdrowie komórkowe – naukowe podstawy dla profilaktycznej opieki zdrowotnej

Wiele aspektów, naukowo potwierdzonych, jak również tradycyjnych, naturalnych terapii, pomoże w rozwoju profilaktycznej opieki zdrowotnej, której naukowy rdzeń stanowią dietetyka i medycyna komórkowa. Powody ku temu można przytoczyć niemal z matematyczną dokładnością. Nowy, zrównoważony, globalny system opieki zdrowotnej może powstać wyłącznie w oparciu o następujące kroki.

Po pierwsze musimy zidentyfikować najmniejsze cząsteczki naszego organizmu, w których to biorą swój początek zarówno zdrowie jak i choroba. Odbywa się to na poziomie milionów komórek, które tworzą
nasze ciało i jego narządy.

Po drugie musimy zdefiniować najczęstszy powód dysfunkcji komórek. Jest nim chroniczny niedobór witamin, minerałów i innych roślinnych mikroelementów, które zaopatrują nasze komórki w bioenergię i służą, jako katalizatory dla tysięcy reakcji metabolicznych w naszym organizmie. Optymalna podaż tych mikroskładników jest niezbędna, by zapobiec dysfunkcji komórek, a tym samym zatrzymać rozwój choroby. To stanowi podstawę medycyny komórkowej.

Po trzecie, musimy wiedzieć, gdzie możemy znaleźć te niezbędne mikroelementy w przyrodzie. Większość z nich zawarta jest w owocach, warzywach i innych roślinach z naszych ogrodów i pól.

Dr Aleksandra Niedzwiecki, Dyrektor Instytutu Badawczego dr Ratha i dr M. Waheed Roomi. Kluczowym zagadnieniem jest uzasadnienie dowodów pozytywnego oddziaływania mikroskładników odżywczych dla ludzkiego zdrowia.

Te przełomowe odkrycia torują nam drogę do naturalnej kontroli wielu chorób. Dzisiaj wiemy już, że wiele chorób przewlekłych spowodowanych jest niedoborem mikroelementów lub jest z tym powiązane. Należą do nich takie choroby jak: miażdżyca – przyczyna ataków serca i udarów mózgu, niewydolność serca, zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca, zaburzenia krążenia w przypadku cukrzycy, osteoporoza i wielu innych.

Poza wszelką wątpliwością jest również to, że witaminy i inne mikroskładniki wzmacniają układ odpornościowy oraz zwalczają wiele chorób zakaźnych. Prowadzone w tym kierunku badania doczekały się wielu nagród Nobla.

Te ogromne korzyści dla zdrowia płynące z przyjmowania mikroelementów polegają na tym, iż są one biologicznie aktywnymi cząsteczkami roślinnymi. Rośliny były przez tysiące lat głównym źródłem pożywienia dla naszych przodków. Dlatego też metabolizm naszego organizmu jest uzależniony od wyważonej i optymalnej diety składającej się z owoców i warzyw.

Wiedza na temat zawartości mikroskładników odżywczych w roślinach, np.: witaminy C w owocach cytrusowych, polifenoli w zielonej herbacie czy zawartości mikroskładników odżywczych w słodkich ziemniakach, roślinach krzyżowych, winogronach czy innych roślinach, musi stać się elementem kluczowym we wszystkich programach edukacyjnych prewencyjnej służby zdrowia. Rola składników odżywczych w optymalizacji metabolizmu komórkowego stanowi kluczowe połączenie między odżywianiem a medycyną komórkową.

Skuteczna profilaktyka systemu opieki zdrowotnej musi zburzyć sztuczne bariery między odżywianiem a zdrowiem, między medycyną a rolnictwem. Najskuteczniejsze lekarstwo przyszłego systemu opieki zdrowotnej rośnie w naszych ogrodach, na powierzchniach uprawnych naszych wspólnot, czy też na polach naszych gospodarstw rolnych.

Warzywa i owoce, które uprawiamy i jemy, powinny być wolne od pestycydów i zmodyfikowanych genetycznie organizmów.

Podczas gdy odżywianie i medycyna komórkowa są naukową bazą skutecznego zapobiegania chorobom, muszą być one uzupełniane poprzez inne sprawdzone środki zapobiegawcze. Są to m.in.: promowanie zdrowego stylu życia, redukcja stresu w miejscu pracy, zaangażowanie na rzecz zachowania czystej wody, powietrza i inne działania mające na celu zapobieganie chorobom.

Instytut Badawczy dr Ratha w Kalifornii zatrudnia światowej klasy naukowców z dziedziny medycyny, biochemii, biologii komórkowej, toksykologii i żywienia.

Witamina B2 (ryboflawina)

Główne źródła występowania:
Produkty z mleka koziego, pestki dyni, ziarna zbóż, ser, jaja, ryby morskie, boćwina, brukselka, pomidory, kapusta, groch, grzyby, brokuły.

Właściwości:
Ważna w fazie wzrostu, przemian tłuszczy i białek, dobra dla skóry, oczu i paznokci, ważny nośnik energii, bierze udział w transporcie tlenu.

Niedobór:
Zapalenie skóry, łamliwość paznokci, anemia, zmętnienie rogówki oka, rany w jamie ustnej, bóle głowy, zmęczenie, egzemy, osłabienie systemu immunologicznego.

Edukacja zdrowotna i współudział ludzi są kluczowymi składnikami profilaktyki zdrowotnej.

Kluczowym budulcem nowej, prewencyjnej opieki zdrowotnej są: edukacja zdrowotna, a także aktywny udział ludzi w jej budowie i rozwoju. Sztuczne oddzielenie żywienia od zdrowia jest dzisiaj głównym powodem szeroko rozprzestrzenionej niewiedzy ludzi w stosunku do ich stanu zdrowia. Ten „zdrowotny analfabetyzm” nie jest przypadkiem, lecz celowym działaniem statusu quo w celu kontynuacji działalności inwestycyjnej z chorób.

Zaprzeczenie tak ważnej roli mikroskładników odżywczych dla zdrowia ludzkiego jest głównym powodem, dla którego Światowa Organizacja Zdrowia i inne organizacje ONZ zawiodły. Organizacje te ogłosiły wprawdzie globalną potrzebę wprowadzenia profilaktyki prozdrowotnej, nastąpiło to jednak bez zrównoważonej koncepcji naukowej. Zapewnienia te pozostały do tej pory niezrealizowane i tym samym bezowocne.

Dzisiaj, gdy ludzie na świecie potrafią już zrozumieć zależności między naukowym faktami a przekonywującą logiką wzajemnych zależności między zdrowym żywieniem a medycyną komórkową, możliwe jest uwolnienie ludzkości od wielu chorób cywilizacyjnych, jak również wzięcie aktywnego udziału w rozwoju prewencji prozdrowotnej.

Najważniejszymi wytycznymi dla osiągnięcia tych celów są:

  1. Świadomość. Musimy obudzić świadomość ludzi w kwestii dotychczasowego systemu opieki zdrowotnej, jak również pilną potrzebę opracowania alternatywnych rozwiązań. Świadomość zdrowotna nie może się ograniczać tylko do momentu, w którym człowiek jest chory i trafia do lekarza. Profilaktyczna opieka zdrowotna wymaga świadomości każdego jednego, o tym, że zdrowie nie jest rzeczą oczywistą. Aby je zachować musimy się ciągle edukować, jak również uczynić ze zdrowia i dobrego samopoczucia wartości-zadania, które będą nam towarzyszyć przez całe życie.
  2. Edukacja. Drugim wyznacznikiem ruchu wyzwolenia zdrowia jest edukacja. Nie możemy dłużej pozostawiać naszego zdrowia w rękach innych osób, czy instytucji, ale sami musimy wziąć za nie odpowiedzialność. W tym celu konieczne jest zapoznanie się z najczęstszymi przyczynami chorób i możliwościami ich naturalnego, skutecznego zapobiegania. Ten proces uczenia musi być kontynuowany przez całe nasze życie.
  3. Wzmocnienie własnej wartości w zakresie zdrowia. Solidna edukacja zdrowotna tworzy solidną wiedzę w dziedzinie zdrowia. Wraz ze szkoleniami i lepszą wiedzą na temat odżywiania, naturalnych, komórkowych, czy innych form medycyny prewencyjnej będziemy mogli podejmować lepsze decyzje dla naszego zdrowia i zdrowia innych. Dzieląc się informacją zdrowotną z innymi staniemy się stopniowo „nauczycielami zdrowia”.
  4. Uczestnictwo. Ostatecznie z potęgi wiedzy pojawi się chęć uczestnictwa – zachęta do podjęcia aktywnej roli w transformacji obecnego systemu opieki zdrowotnej. Tylko wtedy, gdy w miejscu naszego zamieszkania aktywnie obejmiemy odpowiedzialność za nową prewencję, możemy skutecznie przybliżyć się do naszego celu, którym jest „zdrowie dla wszystkich” i tylko wtedy możemy wypłynąć dalej, najpierw na arenę krajową a następnie również na światową. Uczestnictwo w nowym, prewencyjnym systemie opieki zdrowotnej jest prawem i obowiązkiem każdego odpowiedzialnego obywatela.

Witamina C (kwas askorbinowy)

Główne źródła występowania:
Dzika róża, pietruszka, rokitnik, rzodkiewki, botwina, por, kapusta pekińska, owoce cytrusowe, winogrona, agrest, porzeczki, papryka, truskawki, kapusta, szpinak, szparagi, gruszki, jabłka, karczochy, jeżyny, szpinak. W warzywach: rzodkiewka, rabarbar (prawie wszystkie owoce i warzywa zawierają witaminę C).

Właściwości:
Działa przeciwzapalnie, wspomaga system odpornościowy, chroni komórki przed chemicznym zniszczeniem, aktywuje enzymy, buduje tkankę łączną, jak również kości i szkliwo zębów, wspomaga szybsze gojenie się ran, stabilizuje psychikę, odgrywa istotną rolę w metabolizmie komórek.

Niedobór:
Krwawienie dziąseł, zmęczenie, bóle głowy i stawów, powolniejsze gojenie się ran, utrata apetytu, szkorbut, osłabienie wydajności.

Permakultura pozwala nam projektować nasze środowisko wg wzorców zaczerpniętych z ekosystemów, co jest najlepszym sposobem utrzymania równowagi natury.

Kluczowe strategie kampanii informacyjnej na rzecz profilaktyki chorób w skali globalnej

Wyjaśnienie podstawowych elementów i korzyści wynikających z profilaktyki, jest warunkiem koniecznym w tej historycznej zmianie. Edukacja prozdrowotna, w której centrum powinno znajdować się zdrowe odżywianie jak również zdrowie komórkowe powinno się odbywać na różnych poziomach:

Edukacja zdrowotna na poziomie globalnym. Internet i sieci społecznościowe umożliwiają edukację prozdrowotną i komunikację o zdrowiu naturalnym, w niespotykanym do tej pory wymiarze, w najdalszych zakątkach naszej planety. Studenci tego internetowego programu zdrowotnego mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami z innymi osobami na pięciu kontynentach, a tym samym stać się nauczycielami naturalnej profilaktyki prozdrowotnej w swoich małych ojczyznach – niezależnie od tego, czy znajdują się akurat w dużym mieście, czy też w dżungli.

Lokalnie. Kolejnym kluczowym elementem tej globalnej inicjatywy edukacyjnej są lokalne centra informacyjne. Ludzie w różnym wieku, którzy widzą potrzebę natychmiastowej zmiany dotychczasowego systemu opieki zdrowotnej, spotykają się na poziomie lokalnym w centrach informacyjnych profilaktyki prozdrowotnej, razem z innymi zainteresowanymi stronami.

W niektórych krajach centra te będą podobne do sklepów, w innych częściach świata może to być drewniana szopka w ogrodzie przyszkolnym czy też na terenie gminnym. Niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie znajduje się dane centrum, główną funkcją łączącą je wszystkie jest informowanie, edukacja, jak również doradztwo z zakresu zdrowego żywienia, naturalnego zdrowia, medycyny komórkowej i informowanie o możliwościach medycyny prewencyjnej. Te lokalne centra zdrowotne są połączone za pomocą sieci społecznościowych oraz międzynarodowych partnerstw, co umożliwia wymianę informacji ponad granicami państw, granicami społecznymi i etnicznymi – szczególnie ważne jest to dla ludzi młodych.

Edukacja prozdrowotna na wszystkich poziomach: Kursy z zakresu zdrowego żywienia i medycyny komórkowej będą oferowane na wszystkich poziomach edukacji, począwszy od przedszkoli a kończąc na edukacji osób dorosłych. Każda szkoła będzie oferowała kursy na temat podstaw optymalnego żywienia oraz medycyny komórkowej, co umożliwi już najmłodszym mieszkańcom naszej planety pełne wykorzystanie tej wiedzy o własnym zdrowiu. Każda Szkoła Wyższa otworzy wydziały, na których kształceni będą przyszli specjaliści od zdrowego odżywiania, jak również od medycyny komórkowej i profilaktyki prozdrowotnej. Dzięki temu nowo powstałe zawody, takie jak: „Ekspert podstawowej opieki zdrowotnej” czy „Konsultant zdrowia komórkowego”, a także inne zawody prewencyjne będą wspierane dyplomami i stopniami naukowymi.

Aby przyśpieszyć tą historyczną przemianę powstaną nowe, niezależne Akademie Medyczne i Uniwersytety na całym świecie, które będą kładły nacisk na zdrowe żywienie oraz medycynę komórkową.

Ludzie poznają medycynę komórkową na kursie w Mediolanie, Włochy

Kluczowe elementy prewencyjnego systemu opieki zdrowotnej

Zdefiniowaliśmy już udział osób w planowaniu, realizacji, jak również kontroli ich własnej opieki zdrowotnej, jako podstawy przyszłościowej, prewencyjnej opieki medycznej. Miliony ludzi, którzy otrzymali podstawy edukacji zdrowotnej staną się architektami nowego systemu opieki zdrowotnej na różnych poziomach:

  1. Zdrowe gminy: Głównym zadaniem tych „architektów zdrowia“ jest organizacja i rozbudowa prewencyjnego systemu opieki medycznej na poziomie miast i gmin. Tworzą oni centra informacyjne, z których pomocą możliwe jest zapewnienie każdemu obywatelowi wiedzy z dziedziny zdrowego odżywiania, jak również medycyny komórkowej – w celu poprawy zdrowia i ratowania życia. Razem z zaangażowanymi obywatelami tworzą sieć społeczną, koordynującą podstawowe programy zdrowotne na poziomie lokalnym. Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje podstawowe środki zapobiegawcze i utrzymania zdrowia, dostępne dla każdego członka danej społeczności. Co więcej, ta podstawowa opieka zdrowotna będzie się dalej rozwijać dzięki aktywnemu w niej uczestnictwu członków danej społeczności.
  1. Zdrowy kraj: Suma wszystkich działań lokalnych i regionalnych prowadzić będzie de facto do wprowadzenia nowego systemu opieki zdrowotnej na poziomie krajowym, a tym samym będzie wspierać zdrowie obywateli całych państw. Reorientacja systemu opieki medycznej danego kraju w kierunku zapobiegania chorobom stanie się kamieniem milowym w historii każdego narodu. Środki profilaktycznej opieki zdrowotnej powinny być promowane na każdym szczeblu tworzenia się polityki. Ubezpieczenia zdrowotne powinny promować zdrowe żywienie i medycynę komórkową, jak również inne środki medycyny prewencyjnej. Przyczynia się to do obniżenia kosztów nie tylko wśród poszczególnych jednostek, lecz również zmniejsza wydatki publiczne na opiekę medyczną. W ten sposób wydatki socjalne firm maleją, co z kolei stymuluje wzrost gospodarczy. Pieniądze podatników będą wykorzystywane przez publiczne i prywatne Instytuty Badawcze, które będą miały na celu zapobieganie i zwalczanie chorób. Zostaną powołane nowe Uniwersytety i Instytuty Badawcze, które przyśpieszą tę transformację krajowego systemu opieki medycznej w efektywną, stabilną i przystępną cenowo opiekę zdrowotną.
  1. Zdrowa planeta: transformacja krajowej opieki zdrowotnej w kierunku prewencji, zachodząca w coraz większej liczbie krajów, pociągnie za sobą w tym kierunku cały globalny system opieki zdrowotnej. Koncepcja medycyny komórkowej stanowi jedyną naukową podstawę dla rozwoju zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej w skali światowej.

Witamina D (kalcyferol)

Główne źródła występowania:
Olej z wątroby dorsza, mleko kozie, jaja, masło, ryby morskie, śledzie, grzyby, awokado. Ponadto witamina D może być wytwarzana przez ludzki organizm wystawiony na działanie promieni słonecznych!

Właściwości:
Reguluje poziom wapnia i fosforanów, wspomaga tworzenie się kości i wchłanianie się wapnia, wzmacnia układ odpornościowy, wspiera rozwój kości, zębów i mięśni, wspiera podział komórek i procesy metaboliczne, sprzyja absorbcji wapnia i fosforu.

Niedobór:
Zniekształcenie i osłabienie kości, osteomalacja, zwiększona podatność na infekcje, osłabienie mięśni, bezsenność, nerwowość i rozdrażnienie.

Prawo do zdrowia obejmuje dostęp do niedrogiej i odpowiedniej jakości opieki zdrowotnej wg aktualnego stanu wiedzy.

Zrównoważony rozwój i samowzmocnienie

Fakt, że kluczowymi komponentami utrzymania zdrowia ludzkiego organizmu są składniki roślin, które mogą być uprawiane niemal wszędzie, umożliwia powstanie bazującej na tej wiedzy opieki zdrowotnej, przynoszącej zdrowie – ludziom na całym świecie

Jednak stojące w centrum zainteresowania odżywiania i medycyny komórkowej składniki roślinne, stanowią nie tylko podstawę odnawialnej medycyny. Taka forma medycyny wykazuje równocześnie samowzmacniające działanie.

Coraz większa wiedza na temat korzyści zdrowotnych roślin i zawartych w nich mikroelementów przyczyni się nie tylko do stopniowej redukcji chorób, ale również kosztów leczenia. Rosnąca akceptacja odżywiania i medycyny komórkowej, jako podstaw nowego systemu opieki zdrowotnej, pozwoli nam budować w dowolnym miejscu na świecie skuteczną opiekę zdrowotną, niosąc za sobą wciąż malejące koszty.

Komunikacja poprzez Internet, czy portale społecznościowe o korzyściach dla zdrowia płynących z optymalnego wyboru roślin dla zdrowego odżywiania się, o nowych doświadczeniach rolnictwa, czy nowych wynikach badań z dziedziny medycyny komórkowej – przyniesie ludziom w szybszym tempie uwolnienie od chorób.

Zasada “Więcej zdrowia za niższą cenę” jest unikalną cechą profilaktycznej opieki zdrowotnej, którą razem tworzymy.

Ponadto przez globalne rozprzestrzenianie się opieki zdrowotnej opartej na żywności dojdzie do znaczącego wzrostu gospodarczego, jak również uniezależnienia się krajów rozwijających się od krajów rozwiniętych. Potrzeby krajów rozwijających się, dotyczące importu ważnych i kosztownych preparatów farmaceutycznych – które jeszcze bardziej osłabiają i tak już chwiejne gospodarki tych krajów – będą się znacznie zmniejszać.

Ogródki wspólnotowe

Celem ogródków wspólnotowych jest wzmocnienie lokalnych społeczności, jak również wspieranie samowystarczalności, poprzez zapewnienie wszystkim dostępu do zdrowej żywności oraz poprzez promowanie zrównoważonych praktyk ogrodniczych. Różnorodność warzyw, owoców i innych roślin może odzwierciedlać korzenie kulturalne poszczególnych mieszkańców danej społeczności.

Przykładem udanych ogródków wspólnotowych jest program RCMA (Riverside Community Market Association), który udostępnia miejsca, w których ludzie, w sprzyjającej atmosferze, mogą się uczyć jak samenu uprawiać swoją żywność. Ostatnią aktywnością RCMA jest projekt Market Garden – intensywne ogródki wspólnotowe zaopatrujące zarówno „zwykłych” klientów, jak i targi warzywne w południowo-wschodniej Walii.

Konieczność globalnej „alfabetyzacji zdrowia“

W nadchodzących latach wiedza o roślinach, szczególnie bogatych w znaczące mikroskładniki odżywcze, jak również o tych, które mogą pomóc zlikwidować głód i choroby, dotrze do każdego miejsca na świecie.

W nadchodzących latach wiedza o roślinach, szczególnie bogatych w znaczące mikroskładniki odżywcze, jak również o tych, które mogą pomóc zlikwidować głód i choroby, dotrze do każdego miejsca na świecie.
W krajach rozwijających się, w których żyje wielu analfabetów, ta światowa kampania zdrowia pomoże nie tylko polepszyć zdrowie ludzi, ale również znacznie zmniejszy stopień analfabetyzmu.

Przez wieki, głód, choroby i analfabetyzm były kluczowymi narzędziami wzmocnienia zależności gospodarczej krajów rozwijających się od świata uprzemysłowionego i zwiększenia przepaści między bogatymi i biednymi.

Światowa alfabetyzacja zdrowia stanowi jedno z najważniejszych działań w historii ludzkości, pomaga ona przezwyciężyć brak równowagi gospodarczej między bogatymi i biednymi i jednocześnie służy do tworzenia sprawiedliwości społecznej na naszej planecie.

Zrównoważone rolnictwo

Głównym celem zrównoważonych systemów rolniczych jest takie łączenie i uprawianie różnych roślin, aby te były zdrowe dla konsumentów, społeczności i środowiska naturalnego jako całości. Jeśli wybierzesz tą drogę, możesz obniżyć koszty, chronisz środowisko, dbasz o glebę i zyskujesz jeszcze na sprzedaży produkowanych przez siebie produktów. Dzięki technikom permakultury, ludzie poznają wartość recyklingu śmieci, tworząc własny organiczny kompost, który jest wykorzystywany jako nawóz, zamiast szkodliwych pestycydów i nawozów sztucznych.

Przykładem zrównoważonego rolnictwa jest White Crow Farm. Z biegiem lat, to małe gospodarstwo rolne przeobraziło się we wspólnotę osób uprawiających 160 hektarów, łączących swoje umiejętności i wiedzę. Dodatkowo, na 2 hektarach, uprawiają warzywa i liczne rodzajów owoców, które sprzedają w swoim sklepiku swoim klientom. Gospodarstwo posiada również wybieg i łąkę dla kurcząt i kaczek.

Permakultury inspirują projekty rolnicze, które są dowodem na to, że można zawrócić z jednokierunkowej drogi niezdrowej żywności i że można ją pokonać!

Zapierające dech w piersiach historyczne podobieństwa naszego zadania

Historyczne podobieństwa w nadchodzących zmianach można porównać do przejścia z „ciemnego średniowiecza” do czasów nowożytnych, które rozpoczęło się w Europie przed 500 laty. W tym czasie większość ludzi nie potrafiła czytać ani pisać i tym samym byli oni skazani na życie w zależności.

Tłumaczenie książek, do tej pory pisanych po łacinie na języki narodowe, a także masowa ich produkcja, wynalazek prasy drukarskiej doprowadziły do kompleksowej eksplozji wiedzy.

Powołano do istnienia szkoły i uniwersytety, które rozpowszechniały wiedzę we wszystkich dziedzinach życia. Umiejętność czytania i pisania zainicjowały koniec średniowiecza i zapoczątkowały czasy nowożytne. Uwolniony w ten sposób potencjał intelektualny i gospodarczy milionów ludzi doprowadził do wzbogacenia się ludzi, narodów, społeczności a nawet całych państw.

I chociaż dzisiaj większość krajów na świecie jest wolna od analfabetyzmu, to jednak prawie cały świat ciągle jest zniewolony, jeśli chodzi o niewiedzę w stosunku do naszego zdrowia i biologii naszych ciał. Zrozumienie przez wszystkich tych oczywistych faktów i zasad zdrowego odżywiania i medycyny komórkowej, przez mieszkańców naszej planety może uwolnić nas od analfabetyzmu w odniesieniu do naszego zdrowia.

Historyczne podobieństwo istnieje również w wynalezieniu maszyny drukarskiej przed 500 laty i rozwojowi Internetu i sieci społecznych w chwili obecnej. Wtedy, podobnie jak teraz ten postęp technologiczny przyśpieszył eksplozję wiedzy.

Uwolnienie zasobów gospodarczych poprzez zredukowanie w znaczącym stopniu chorób, w wyniku stworzenia skutecznego, trwałego i ukierunkowanego prewencyjnie systemu opieki zdrowotnej stanie się precedensem na skalę światową.

W ten sposób zostaną uwolnione ogromne potencjały gospodarcze, które będą mogły zostać użyte do walki z najważniejszymi problemami ludzkości, w tym w walkę z bezrobociem, zanieczyszczeniem środowiska oraz promocję projektów gospodarczych i społecznych dla przezwyciężenia globalnych nierówności w tym zakresie. Aby dokonać tego milowego skoku historii, który nie nastąpi sam, konieczne jest zaangażowanie się w to dzieło nas, wszystkich ludzi.

Każda prawda przechodzi przez trzy etapy: najpierw jest wyśmiewana, potem zaprzeczana, a na końcu uważana za oczywistą.” Arthur Schopenhauer, niemiecki filozof (1788 – 1860)

Jakie są kolejne kroki?

Z tej konferencji w Barletcie we Włoszech wzywamy ludzi całego świata, pracowników służby zdrowia, naukowców, przedsiębiorców i media w naszym kraju, kościoły i wspólnoty w naszych rodzinnych miastach, jak również polityków na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym a przede wszystkim młodzież do:

„Przyjścia i przyłączenia się do nas, ponieważ chodzi o uratowanie milionów istnień ludzkich! Pomóż nam stworzyć świat, w którym większość znanych nam dzisiaj chorób będzie w dużej mierze nieznana!”

Obiecujemy, że zrobimy wszystko, co tylko możliwe, aby wiedza na temat zdrowego odżywiania i medycyny komórkowej rozprzestrzeniała się po całej planecie, w celu stworzenia prewencji chorób i nowego systemu opieki zdrowotnej.

Nie spoczniemy dopóki ta nowa wiedza medyczna nie rozprzestrzeni się po wszystkich zakątkach Ziemi i nie stanie się wszędzie rzeczywistością. Od Amazonii po szczyty Himalajów, od wiosek Ameryki Łacińskiej po miasta Afryki, nasze przesłanie dla świata jest jasne:

Zdrowie dla wszystkich jest możliwe!
Przyłącz się do realizacji tego wielkiego zadania!
Już dzisiaj!

Dowiedz się więcej!

Więcej informacji na stronach:
Niedobór witamin i minerałów – globalne sprawozdanie,
Movement of Life: zdrowie, pokój i sprawiedliwość społeczna dla wszystkich – światowa kampania,
Podręcznik do kursu permakultury,
Przygotowanie i prowadzenie ogródka przyszkolnego,
BodyXQ – pierwszy na świecie, interaktywny program edukacyjny, który umożliwia przemieszczanie się po narządach ciała, jak również odkrywanie jego funkcji.

Polecam również artykuł: “Swobodny dostęp do zdrowia naturalnego musi stać się prawem człowieka!

Źródło: https://www.dr-rath-foundation.org/2017/11/the-barletta-declaration

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestracja do niczego nie zobowiązu
je!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x