Menu

Właściwości zdrowotne kwasów tłuszczowych Omega-3 potwierdzone badaniami naukowymi

20 listopada, 2021 - Właściwości mikroelementów
Właściwości zdrowotne kwasów tłuszczowych Omega-3 potwierdzone badaniami naukowymi

Suplementacja długołańcuchowymi wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi Omega-3 wiąże się z umiarkowanym zmniejszeniem śmiertelności sercowej

Tytuł: Stosowanie uzupełniających długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega-3 i ryzyko śmierci sercowej: zaktualizowana metaanaliza i przegląd luk badawczych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28818347/

Wniosek: Suplementacja długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 wiąże się z umiarkowanym zmniejszeniem śmiertelności sercowej.

Spożycie kwasów omega-3 jest odwrotnie proporcjonalne do występowania nadciśnienia

Tytuł: Olej rybi, selen i rtęć w odniesieniu do występowania nadciśnienia: 20-letnie badanie kontrolne.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21205024/

Wniosek: Wyniki wskazują, że spożycie długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 było odwrotnie proporcjonalne do występowania nadciśnienia.

Suplementacja kwasami Omega-3 ma wartość terapeutyczną w leczeniu dzieci z objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Tytuł: Suplementacja kwasami tłuszczowymi Omega-3 w leczeniu dzieci z objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21961774/

Wniosek: Suplementacja kwasami tłuszczowymi Omega-3, szczególnie wyższymi dawkami kwasu eikozapentaenowego, była umiarkowanie skuteczna w leczeniu ADHD.

Kwasy tłuszczowe omega-3 można wymienić jako czynniki wzmacniające obronę antyoksydacyjną przed reaktywnymi formami tlenu

Tytuł: Suplementacja kwasami tłuszczowymi omega-3 i parametry stresu oksydacyjnego: przegląd systematyczny i metaanaliza badań klinicznych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31563611/

Wniosek: Suplementacja kwasami tłuszczowymi Omega-3 znacząco zmniejsza aktywność dialdehydu malonowego (MDA), znacząco zwiększa całkowitą pojemność antyoksydacyjną (TAC) i poprawia poziom peroksydazy glutationowej (GPx). Tak więc kwasy tłuszczowe omega-3 można wymienić jako czynniki wspomagające obronę antyoksydacyjną przed reaktywnymi formami tlenu (ROS).

Suplementacja Omega-3 miała korzystny wpływ na częstość napadów padaczkowych u dorosłych i dzieci z padaczką

Tytuł: Wpływ suplementacji kwasów tłuszczowych Omega-3 na częstość napadów padaczkowych u osób z padaczką: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34328397/

Wniosek: Obecna metaanaliza dostępnych badań sugeruje, że suplementacja Omega-3 ma korzystny wpływ na częstość napadów padaczkowych u dorosłych i dzieci z padaczką.

Suplementacja wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi może poprawić stłuszczenie wątroby i funkcje wątroby

Tytuł: Kwasy tłuszczowe omega-3 jako leczenie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby u dzieci: przegląd systematyczny i metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28040302/

Wniosek: Suplementacja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 może poprawić stłuszczenie wątroby i funkcje wątroby i ma potencjał w leczeniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroba wątroby u dzieci.

Istnieją mocne dowody na to, że kwasy tłuszczowe omega-3 mają korzystny wpływ na chorobę afektywną dwubiegunową

Tytuł: Omega-3 w chorobie afektywnej dwubiegunowej: metaanalizy zastosowania w manii i depresji dwubiegunowej.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21903025/

Wniosek: Wyniki metaanalizy dostarczają mocnych dowodów na to, że objawy depresji dwubiegunowej można złagodzić poprzez skojarzone stosowanie kwasów Omega-3.

Spożywanie suplementów kwasów tłuszczowych omega-3 obniża poziom homocysteiny u pacjentów z cukrzycą

Tytuł: Skuteczność suplementacji kwasów tłuszczowych omega-3 na poziom homocysteiny i dialdehydu malonowego w osoczu pacjentów z cukrzycą typu 2.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19540739/

Wniosek: Spożywanie suplementów kwasów tłuszczowych Omega-3 (3g/dzień) przez 2 miesiące obniża poziom homocysteiny u pacjentów z cukrzycą, bez zmian w poziomie FBS, MDA i CRP.

Stwierdzono silny związek między niskim poziomem kwasów omega-3 a zaburzeniami funkcji poznawczych w populacji osób starszych

Tytuł: Upośledzenie funkcji poznawczych jest związane z niskim wskaźnikiem Omega-3 u osób starszych: wyniki badania KORA-Age.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27701160/

Wniosek: Stwierdzono silny związek między niskim poziomem kwasów Omega-3 a zaburzeniami funkcji poznawczych w populacji osób starszych.

Podwyższone stężenie kwasów Omega-3 w surowicy (zwłaszcza DHA), może chronić przed migotaniem przedsionków u mężczyzn

Tytuł: Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 w surowicy a ryzyko rozpoznania szpitalnego migotania przedsionków u mężczyzn.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19933935/

Wniosek:

Wniosek: Zwiększone stężenie długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 w surowicy, może chronić przed migotaniem przedsionków. Największy wpływ miało stężenie kwasu dokozaheksaenowego w surowicy.

EPA (kwas eikozapentaenowy) indukuje zaprogramowaną śmierć komórek w ludzkich komórkach raka trzustki

Tytuł: Apoptoza w ludzkich komórkach raka trzustki indukowana przez kwas eikozapentaenowy.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16157238/

Wniosek: Wykazano, że EPA hamuje wzrost komórek ludzkiego raka trzustki przynajmniej częściowo z powodu indukcji apoptotycznej śmierci komórek. Taka apoptoza związana jest z aktywacją kaspazy-3 i tłumieniem ekspresji cyklooksygenazy-2. Lepsze zrozumienie zdarzeń molekularnych związanych z biologiczną aktywnością EPA powinno zwiększyć potencjał terapeutyczny podawania EPA pacjentom z rakiem trzustki.

EPA i DHA mogą mieć działanie terapeutyczne u pacjentów z łuszczycą i łuszczycowym zapaleniem stawów

Tytuł: Efekty suplementacji diety estrami etylowymi wielonienasyconych kwasów Omega-3 u pacjentów z łuszczycą i łuszczycowym zapaleniem stawów.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2139859/

Wniosek: Estry etylowe wielonienasyconych kwasów Omega-3 mogą być użyteczne w leczeniu łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów i mogą stanowić ważny środek wspomagający w standardowej terapii obu stanów.

Kwasy tłuszczowe Omega 3 mają wartość terapeutyczną w leczeniu stwardnienia rozsianego

Tytuł: Suplementacja kwasami tłuszczowymi Omega-3 zmniejsza produkcję metaloproteinazy macierzy-9 w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171471/

Wniosek: Kwasy tłuszczowe Omega-3 znacząco obniżyły poziom produkcji metaloproteinazy macierzy 9 (MMP-9) u osób z nawracająco-ustępującym stwardnieniem rozsianym i może działać jako immunomodulator, który ma potencjalne korzyści terapeutyczne u tych pacjentów.

Kwasy tłuszczowe Omega-3 zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u osób z zespołem metabolicznym, w tym markerów stanu zapalnego i autoimmunizacji

Tytuł: Suplementy kwasów tłuszczowych Omega-3 zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u osób z zespołem metabolicznym, w tym markerów stanu zapalnego i autoimmunizacji.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19593941/

Wniosek: Kwasy Omega-3 zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u osób z zespołem metabolicznym, wpływając na wagę, skurczowe ciśnienie krwi, profil lipidowy oraz markery stanu zapalnego i autoimmunologicznego.

Kwasy tłuszczowe omega-3 wydają się być skuteczną metodą leczenia dzieci z autyzmem

Tytuł: Suplementacja kwasami tłuszczowymi Omega-3 u dzieci z autyzmem: podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie pilotażowe.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16920077/

Wniosek: Wyniki tego badania dostarczają wstępnych dowodów na to, że kwasy tłuszczowe Omega-3 mogą być skuteczną metodą leczenia dzieci z autyzmem.

Suplementacja wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi Omega-3 jest korzystna w leczeniu objawów klinicznych u pacjentów z COVID-19

Tytuł: Suplementacja wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi Omega-3 jest korzystna w leczeniu objawów klinicznych u pacjentów z COVID-19: randomizowane badanie kliniczne.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34516692/

Wniosek: Aktualne obserwacje są bardzo obiecujące i wskazują, że suplementacja umiarkowanymi dawkami kwasów tłuszczowych Omega-3 może być korzystna w leczeniu objawów klinicznych związanych z zapaleniem u pacjentów z COVID-19.

Polecam również artykuł: “Właściwości zdrowotne cynku potwierdzone badaniami naukowymi.”

Źródło: https://www.greenmedinfo.com/substance/omega-3-fatty-acids

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestracja do niczego nie zobowiązu
je!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x