Menu

Właściwości zrowotne witaminy B12 potwierdzone badaniami naukowymi

14 września, 2021 - Właściwości witamin
Właściwości zrowotne witaminy B12 potwierdzone badaniami naukowymi

Akupunktowe wstrzykiwanie witaminy B12 ma lepszy efekt terapeutyczny niż lek karbamazepina w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego

Tytuł: Obserwacje kliniczne nad wstrzykiwaniem witaminy B12 w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17926620/

Wniosek: Wstrzykiwanie witaminy B12 ma lepszy efekt terapeutyczny niż doustne podawanie karbamazepiny.

Dodatkowa suplementacja witaminą B12 poprawiła kontrolę glikemii i insulinooporność u pacjentów z cukrzycą typu 2

Tytuł: Suplementacja kwasem foliowym i witaminą B12 u pacjentów z cukrzycą typu 2: wieloramienne randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33066869/

Wniosek: Dodatkowa suplementacja witaminą B12 poprawiła kontrolę glikemii i insulinooporność u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Przewlekła pokrzywka idiopatyczna jest związana z niskim poziomem witaminy B12 i współistniejącą autoimmunizacją

Tytuł: Niski poziom witaminy B12 w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15736714/

Wniosek: Stężenie witaminy B12 w surowicy krwi było poniżej prawidłowego zakresu referencyjnego u 33% pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną. Nie udało się wykazać związku między niskim poziomem B12 a zakażeniem żołądka bakterią Helicobacter pylori. Większa częstość występowania przeciwciał przeciwtarczycowych i anty-GPC u pacjentów z niskim poziomem B12 sugeruje, że niski poziom witaminy B12 u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną może mieć charakter autoimmunologiczny.

Wyższy poziom witaminy B12 w momencie rozpoznania choroby Parkinsona wiąże się z niższym ryzykiem przyszłej demencji

Tytuł: Wyższy poziom witaminy B12 w momencie rozpoznania choroby Parkinsona wiąże się z niższym ryzykiem przyszłej demencji.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32203914/

Wniosek: Wyższe poziomy witaminy B12 w surowicy podczas diagnozy choroby Parkinsona korelują z niższym ryzykiem przyszłej demencji.

Niski poziom witaminy B12: niedoceniana przyczyna minimalnego upośledzenia funkcji poznawczych i demencji

Tytuł: Niski poziom witaminy B12: niedoceniana przyczyna minimalnego upośledzenia funkcji poznawczych i demencji.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32206454/

Wniosek: Niedobór witaminy B12 jest powiązany z funkcjami poznawczymi, a terapia zastępcza może stanowić opcję poprawy wyników poznawczych pacjenta.

Sarkopenia może być związana z niedoborem witaminy B12

Tytuł: Niedobór witaminy B12 może być związany z sarkopenią u osób starszych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28549839/

Wniosek: Sarkopenia, która powoduje wiele negatywnych efektów klinicznych u starszych osób dorosłych, może być związana z niedoborem witaminy B12. Dlatego pacjenci ci powinni być okresowo badani pod kątem niedoboru witaminy B12 ze względu na potencjalne negatywne skutki kliniczne, takie jak sarkopenia u starszych osób dorosłych.

Witamina B12 podjęzykowo w porównaniu do iniekcji domięśniowej u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych metforminą

Tytuł: Podjęzykowa witamina B12 w porównaniu z iniekcją domięśniową u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych metforminą: randomizowane badanie.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27355231/

Wniosek: Obniżony poziom witaminy B12 w surowicy u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych metforminą można skorygować za pomocą wstrzyknięć hydroksykobalaminy lub podjęzykowych suplementów metylokobalaminy.

U pacjentów z niedoczynnością tarczycy występuje wysoka (około 40%) częstość występowania niedoboru witaminy B12

Tytuł: Niedobór witaminy B12 powszechny w pierwotnej niedoczynności tarczycy.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18655403/

Wniosek: Istnieje wysoka (ok. 40%) częstość występowania niedoboru witaminy B12 u pacjentów z niedoczynnością tarczycy. Tradycyjne objawy nie są dobrym przewodnikiem do określenia obecności niedoboru witaminy B12. Badania przesiewowe w kierunku poziomu witaminy B12 należy przeprowadzić u wszystkich pacjentów z niedoczynnością tarczycy, niezależnie od stanu przeciwciał przeciwtarczycowych.

Miejscowo stosowana witamina B-12 może być opcją leczenia u dzieci z egzemą

Tytuł: Ocena miejscowego stosowania witaminy B12 w leczeniu egzemy u dzieci.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19368512/

Wniosek: Miejscowe stosowanie witaminy B12 powinno być rozważane jako opcja leczenia u dzieci z egzemą.

Niedobór witaminy B12 i jej uzupełnianie mogą być przydatne w diagnozowaniu i leczeniu szumów usznych

Tytuł: Niedobór witaminy B12 u pacjentów z przewlekłymi szumami usznymi i utratą słuchu wywołaną hałasem.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8484483/

Wniosek: Obserwacje sugerują związek między niedoborem witaminy B12 a dysfunkcją drogi słuchowej. Pewną poprawę w szumach usznych i związanych z nimi dolegliwościami zaobserwowano u 12 pacjentów po terapii zastępczej witaminą B12. Autorzy badania zalecają rutynowe oznaczanie poziomu witaminy B12 w surowicy podczas oceny pacjentów pod kątem przewlekłego szumu w uszach.

Niedobór witaminy B12 jest powszechny w nieleczonej celiakii

Tytuł: Niedobór witaminy B12 w nieleczonej celiakii.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11280545/

Wniosek: Niedobór witaminy B12 jest powszechny w nieleczonej celiakii, a stężenia należy mierzyć rutynowo przed uzupełnieniem hematyny.

Niedobór witaminy B12 może nasilać urazy rdzenia kręgowego

Tytuł: Niedobór witaminy B12 w uszkodzeniu rdzenia kręgowego: badanie retrospektywne.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12828286/

Wniosek: Zaleca się, aby lekarze brali pod uwagę niedobór witaminy B12 u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego, szczególnie u tych z objawami neurologicznymi i/lub psychiatrycznymi. Objawy te są często odwracalne, jeśli leczenie zostanie rozpoczęte odpowiednio wcześnie.

Witamina B12 to skuteczna interwencja w celu obniżenia poziomu homocysteiny

Tytuł: Wpływ fizjologicznych dawek doustnej witaminy B12 na homocysteinę w osoczu: randomizowana, kontrolowana placebo, podwójnie ślepa próba w Indiach.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20216560/

Wniosek: Codzienna doustna suplementacja fizjologicznymi dawkami witaminy B12 jest skuteczną interwencją w celu redukcji stężenia całkowitej homocysteiny. Kwas foliowy (200 mikrogramów dziennie) nie wykazał dodatkowych korzyści, nie miał też żadnych niekorzystnych skutków.

Polecam również artykuł: “Niedobory mikroskładników odżywczych u pacjentów z celiakią.”

Źródło: https://www.greenmedinfo.com/substance/vitamin-b-12

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestracja do niczego nie zobowiązu
je!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x