Menu

Atak serca i choroba wieńcowa – publikacje naukowe

15 maja, 2020 - serce
Atak serca i choroba wieńcowa – publikacje naukowe

Witamina C zmniejsza obrażenia serca podczas zawału serca

Kardioprotekcyjne działanie kwasu askorbinowego podczas ostrego zawału mięśnia sercowego wywołanego izoproterenolem u szczurów

W badaniu tym sprawdzono, czy witamina C jest w stanie chronić serce podczas ataku serca. Eksperymenty przeprowadzono na szczurach. Witamina C była podawana przed zawałem serca wywołanym terapią i okazało się, że witamina C skutecznie zmniejsza obrażenia serca podczas zawału serca.

Podawanie witaminy C zapobiega zawałowi serca

Kwas askorbinowy zapobiega zawałowi mięśnia sercowego wywołanemu przez izoproterenol u szczurów: rola indukowalnej syntazy tlenku azotu

W tym badaniu zbadano, czy witamina C jest w stanie chronić serce przed zawałem serca (atak serca). Eksperymenty przeprowadzono na szczurach, które otrzymywały witaminę C raz dziennie przez siedem dni.  Wyniki sugerują, że podawanie witaminy C było w stanie zapobiec atakom serca.

Skuteczność suplementacji witaminą C u pacjentów z zawałami serca i reperfuzją

Wpływ suplementacji kwasem askorbinowym na niektóre parametry stresu oksydacyjnego u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego

Reperfuzja to zabieg mający na celu przywrócenie przepływu krwi do tkanek ciała, które mają niedobór przepływu krwi, ale może uszkodzić narządy i tkanki poprzez zwiększenie stresu oksydacyjnego (brak równowagi między wytwarzaniem wolnych rodników i zdolność organizmu do przeciwdziałania ich Szkodliwe efekty).

W niniejszym badaniu badano wpływ suplementacji witaminą C na stres oksydacyjny u pacjentów z zawałami serca przed i po reperfuzji. Stwierdzono, że suplementacja witaminą C przywraca parametry do normalnego lub zbliżonego do normalnego poziomu.

Witamina C poprawia krążenie krwi u palaczy

Choroba niedokrwienna serca u palaczy: witamina C przywraca funkcję mikrokrążenia wieńcowego

W tym badaniu zbadano wpływ podawania witaminy C u palaczy. Przepływ krwi analizowano u 11 palaczy i 8 osób niepalących, przed i po podaniu
witaminy C. Wyniki wykazały, że witamina C przywracała upośledzony przepływ krwi u palaczy.

Suplementy witaminy C zmniejszają ryzyko chorób serca

Witamina C i ryzyko choroby niedokrwiennej serca u kobiet

W tym badaniu zbadano zależność między spożyciem witaminy C a ryzykiem choroby niedokrwiennej serca. 85 115 kobiet ukończyło ankietę oceniającą spożycie witaminy C i innych składników odżywczych i obserwowano je przez 16 lat w kierunku rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Stwierdzono, że suplementy witaminy C mogą zmniejszyć ryzyko choroby niedokrwiennej serca.

Skuteczność witaminy C wobec stresu oksydacyjnego u pacjentów
z chorobami serca

Wpływ hiperoksji i witaminy C na przepływ krwi wieńcowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

W badaniu tym oceniano związek pomiędzy witaminą C a stresem oksydacyjnym (brak równowagi pomiędzy wytwarzaniem wolnych rodników a zdolnością organizmu do przeciwdziałania ich szkodliwym skutkom) u pacjentów z chorobami serca. Wpływ stresu oksydacyjnego na przepływ krwi zmierzono u 12 pacjentów z chorobą serca, przed i po leczeniu witaminą C. Stwierdzono, że stres oksydacyjny zaburzał przepływ krwi, który został następnie poprawiony dzięki podawaniu witaminy C.

Magnez zapobiega skurczom tętnic wieńcowych

Niedobór magnezu wywołuje skurcze tętnic wieńcowych: związek z etiologią nagłej śmierci choroby niedokrwiennej serca

Obecne badania komórek i tkanek dotyczyły wpływu niedoboru magnezu na tętnice wieńcowe. Komórki tętnic wieńcowych od psów eksponowano na różne stężenia magnezu (normalny, wysoki, niski i nie zawiera magnezu). Okazało się, że nagłe odstawienie magnezu zwiększyło podstawowe napięcie tętnic, prowadząc do zwężenia tętnic wieńcowych.
W przeciwieństwie do tego, wysokie stężenia magnezu zmniejszały napięcie podstawowe i powodowały ekspansję tętnic wieńcowych.

Witamina E i inne przeciwutleniacze chronią przed chorobami serca

Ryzyko dusznicy bolesnej i stężeń witaminy A, C i E oraz karotenu w osoczu

W badaniu populacyjnym przeprowadzonym w ramach badania populacyjnego zbadano zależność między ryzykiem wystąpienia dławicy piersiowej a stężeniem witamin A, C i E w osoczu oraz karotenu. 110 pacjentów w wieku od 35 do 54 lat z dławicą było porównywanych z 394 osobami kontrolnymi. Badanie wykazało, że wysoki poziom witamin C i E oraz karotenu były związane ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia dusznicy bolesnej. Stwierdzono, że witamina E ma korzystny wpływ zarówno na palaczy, jak i osoby niepalące. Naukowcy zasugerowali, że przeciwutleniacze, szczególnie witamina E, chronią przed chorobami serca.

Magnez chroni przed atakami dławicy piersiowej

Wpływ magnezu na atak anginalny indukowany przez hiperwentylację u pacjentów z dławicą piersiową

Badanie to przeprowadzono w celu zbadania korzyści z magnezu w dławicy piersiowej. W badaniu wzięło udział 20 pacjentów z dławicą piersiową (odmiana dławica piersiowa). Do oceny częstości ataków dusznicy bolesnej zastosowano elektrokardiogramy. Przez 3 dni uczestnicy badania otrzymywali infuzję siarczanu magnezu (dzień 2) i placebo (dni 1 i 3). Gdy podawano magnez, tylko 30% uczestników cierpiało na atak dławicy piersiowej. Natomiast u pacjentów przyjmujących jedynie placebo objawy dusznicy bolesnej występowały nadal. W badaniu stwierdzono, że magnez jest skuteczny w tłumieniu objawów choroby u pacjentów z dławicą piersiową.

Magnez zmniejsza objawy dusznicy bolesnej

Choroba niedokrwienna serca z powodu niedoboru magnezu wewnątrzkomórkowego

To badanie przypadku przeprowadzono u 51-letniej pacjentki cierpiącej na specjalną postać dusznicy bolesnej (odmiana dławica piersiowa). Choroba charakteryzowała się wieloma objawami, w tym skurczami tętnic wieńcowych, tj. Zwężeniem tętnic, które dostarczają krew do serca. Przed badaniem pacjent był bezskutecznie leczony blokerami kanałów wapniowych i azotanami. Na początku niniejszego badania testy moczu wykazały niski poziom magnezu u pacjenta. Po infuzji siarczanu magnezu (80 mEq na godzinę) objawy dusznicy bolesnej nie wystąpiły. Ta poprawa utrzymywała się nawet po podaniu ergonowiny, leku wywołującego skurcze wieńcowe. Naukowcy doszli do wniosku, że magnez powinien być brany pod uwagę w leczeniu dusznicy bolesnej.

Witamina C zmniejsza śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych

Pobranie witaminy C i śmiertelność wśród próbki populacji Stanów Zjednoczonych

W tym kompleksowym badaniu epidemiologicznym zbadano zależność między spożyciem witaminy C a śmiertelnością (całkowita, rakowa i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych). Uwzględniono 11.348 obywateli USA w wieku od 25 do 74 lat. Uczestnicy zostali zbadani pod kątem żywieniowym w początkowym okresie 3 lat. W kolejnym okresie 10 lat śmiertelność została udokumentowana. Wyniki badania wykazały, że wraz ze wzrostem spożycia witaminy C śmiertelność zmniejszyła się we wszystkich grupach (ogółem, rak i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych). Spadek ten był szczególnie widoczny u mężczyzn: wysokie spożycie witaminy C było w stanie zapobiec niemal co drugi atak serca u mężczyzn.

Poziomy witaminy C związane ze śmiertelnością na zawał serca

Zależność poziomu witaminy C w osoczu od umieralności z powodu choroby niedokrwiennej serca

W badaniu oceniano zależność między poziomem witaminy C we krwi a występowaniem zaburzeń krążenia serca lub zawału serca. Badanie wykazało, że niski poziom witaminy C (<4 mg / l) lub witaminy E (9 mg / l) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca i zawału serca. Do tej pory niedobór tych istotnych przeciwutleniaczy był niedocenianym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia.

Niski poziom witaminy E zwiększa ryzyko zawału serca

Odwrotna korelacja między witaminą E w osoczu a umieralnością z powodu choroby niedokrwiennej serca w interdyscyplinarnej epidemiologii.

W badaniu z udziałem mężczyzn w średnim wieku z 16 krajów europejskich zbadano zależność między poziomem witaminy E we krwi a umieralnością na zawał serca (choroba niedokrwienna serca). Spośród wszystkich badanych czynników ryzyka, w tym poziomu cholesterolu, ciśnienia krwi i innych znanych czynników ryzyka, niski poziom witaminy E był najbardziej związany ze wzrostem częstości akcji serca. Zmniejszenie innych czynników ryzyka miało dodatkowy pozytywny wpływ na zmniejszenie ryzyka zawału serca. Jednak biorąc pod uwagę czynniki te nie wykazały istotnego związku.

Koenzym Q10 zwiększa wydolność fizyczną u pacjentów z dusznicą bolesną (ucisk w klatce piersiowej)

Wpływ koenzymu Q10 na tolerancję wysiłku w przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej

W tym zrandomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z podwójnie ślepą próbą badano wpływ koenzymu Q10 na wydolność fizyczną pacjentów z dławicą piersiową. W tym celu 12 pacjentów ze średnią wieku 56 lat otrzymało doustny koenzym Q10 lub nieskuteczne placebo przez okres 4 tygodni. Na początku i na końcu badania pacjenci przeszli wieloetapowe testy wysiłkowe na bieżni. Okazało się, że liczba ataków dusznicy bolesnej zmniejszyła się o połowę w wyniku podania koenzymu Q10. Dodatkowo, czas trwania wysiłku na bieżni – bez doświadczania ataku dusznicy – był znacznie zwiększony. Autorzy doszli do wniosku, że koenzym Q10 może być skutecznym wsparciem w leczeniu dusznicy bolesnej.

Koenzym Q10 poprawia funkcje serca

Lowastatyna zmniejsza stężenie koenzymu Q10 u ludzi

Badanie to zostało przeprowadzone w celu ustalenia, czy Lowastatyna, lek na statyny z poważnymi działaniami niepożądanymi, które są stosowane w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi, hamuje wytwarzanie koenzymu Q10 przeciwutleniacza w organizmie, powodując w ten sposób nowe choroby serca i inne działania niepożądane. W tym celu przeprowadzono 2 podobne eksperymenty. Jedna z nich obejmowała pacjentów w szpitalu, druga – ochotnika. U wszystkich uczestników badania Lowastatyna zmniejszała stężenie Q10 i zwiększała ryzyko wystąpienia chorób serca potencjalnie zagrażających życiu. Przeciwnie, spożycie Q10 zwiększyło poziom Q10 we krwi i doprowadziło do poprawy funkcji serca.

L-karnityna poprawia tolerancję na stres w zaburzeniach krążenia mięśnia sercowego

Poprawiona tolerancja stymulacji niedokrwionego mięśnia sercowego człowieka po podaniu L-karnityny

Aby zbadać ochronny wpływ aminokwasu L-karnityny na zaburzenia krążenia mięśnia sercowego (niedokrwienie mięśnia sercowego), przeprowadzono dwa szybkie badania stymulacji serca w odstępach 15 minut u 21 pacjentów z chorobą wieńcową. 11 pacjentów otrzymywało L-karnitynę przed drugim badaniem stymulującym. Wśród pacjentów
z suplementacją L-karnityną nastąpiła istotna poprawa częstości akcji serca i ciśnienia krwi. Autorzy doszli do wniosku, że L-karnityna może poprawić czynność serca u pacjentów z zaburzeniami krążenia w sercu, szczególnie podczas intensywnego wysiłku fizycznego.

Witamina E chroni chorych na miażdżycę przed zawałem serca

Losowe kontrolowane badanie witaminy E u pacjentów z chorobą wieńcową: Cambridge Heart Antioxidant Study (CHAOS)

To kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie przeprowadzone przez Cambridge University (Wielka Brytania) dotyczyło kwestii, czy suplementacja wysokimi dawkami alfa-tokoferolu (witaminy E) może zmniejszyć ryzyko zawału serca. Badaniem objęto 2 002 pacjentów z miażdżycą tętnic podzielonych na dwie grupy. W ciągu średnio 17 miesięcy jedna grupa (1035 osób) otrzymywała kapsułki witaminy E (400 IU lub 800 IU dziennie), a druga grupa (967) placebo. Pacjenci leczeni alfa-tokoferolem wykazywali znaczący spadek ryzyka zgonu sercowego i niewydolności serca. Wynik ten doprowadził do wniosku, że suplementacja witaminy E może znacznie zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe.

L-karnityna jest skuteczna w dławicy piersiowej (ucisk w klatce piersiowej)

Wpływ L-karnityny na tolerancję wysiłku w przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej: wieloośrodkowe, podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie krzyżowe

W tym badaniu badano wpływ L-karnityny na sprawność serca 44 pacjentów cierpiących na zaawansowaną chorobę wieńcową. Wszyscy pacjenci wykazywali objawy przewlekłego ucisku w klatce piersiowej (dusznica bolesna) – wskazanie niewystarczającego przepływu krwi w naczyniach wieńcowych. W tym kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą krzyżówką uczestnicy otrzymywali L-karnitynę lub placebo. W porównaniu z uczestnikami otrzymującymi placebo, pacjenci leczeni karnityną osiągnęli znacznie lepsze wyniki w teście wysiłkowym cykloergometru. Pomimo większego stresu kardiologicznego u tych pacjentów początek dławicy był znacznie opóźniony w porównaniu z grupą placebo. Ponadto zmiany EKG (obniżenie odcinka ST) – typowa cecha w tym stanie – znacznie się poprawiły w grupie L-karnityny. Badanie to wykazało, że karnityna jest zdolna do poprawy przepływu krwi wieńcowej i sprawności serca u pacjentów z zaawansowaną chorobą wieńcową. Dalsze szczegóły można znaleźć w badaniu.

Witamina E chroni przed chorobą wieńcową

Spożycie witaminy E i ryzyko choroby wieńcowej u mężczyzn

Niniejsze badanie przeprowadzono w celu oceny wpływu różnych mikroelementów na ryzyko choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn. W tym celu naukowcy zgromadzili dane od 40 000 pracowników służby zdrowia za pomocą kwestionariuszy związanych z żywieniem. Na początku badania żaden z uczestników nie chorował na chorobę wieńcową ani cukrzycę, a poziom cholesterolu był w normie. Badanie wykazało, że uczestnicy, którzy otrzymywali większe ilości witaminy E w diecie, mieli mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową w ciągu 4-letniego okresu badania. Autorzy doszli do wniosku, że wysokie spożycie witaminy E może chronić mężczyzn przed chorobą niedokrwienną serca.

Witamina E chroni kobiety przed chorobą niedokrwienną serca

Spożycie witaminy E i ryzyko choroby wieńcowej u kobiet

W niniejszym badaniu zbadano korzyści witaminy E w zapobieganiu chorobie niedokrwiennej serca u kobiet. W okresie do ośmiu lat oceniono dane od 87 000 kobiet w wieku od 34 do 59 lat. Uczestnicy badania przekazali informacje o swoich nawykach żywieniowych, w szczególności o spożyciu mikroelementów, wypełniając kwestionariusze. Badanie wykazało, że stosowanie suplementów diety zawierających witaminę E znacznie zmniejszyło ryzyko choroby niedokrwiennej serca, szczególnie gdy jest przyjmowane przez ponad dwa lata. Dalsze szczegóły można znaleźć w badaniu.

Magnez zmniejsza umieralność na zawał serca

Rola magnezu w redukcji śmiertelności w ostrym zawale mięśnia sercowego. Przegląd dowodów

Ten przegląd University of Alberta in Canada ocenił kilka badań dotyczących stosowania magnezu podawanego dożylnie pacjentom z zawałami serca. Liczba uczestników badania wyniosła ogółem 4000 pacjentów. Analiza wykazała, że ​​magnez znacząco zmniejsza występowanie arytmii serca i niewydolności serca. Ponadto magnez był w stanie zmniejszyć śmiertelność pacjentów z zawałami serca. Dalsze szczegóły można znaleźć w badaniu.

Witamina C, witamina E i karoten zmniejszają ryzyko wystąpienia dusznicy bolesnej

Ryzyko dusznicy bolesnej i stężenia witamin A, C, E i karotenu w osoczu

W niniejszym badaniu klinicznym przeprowadzonym przez University of Edinburgh (Szkocja) zbadano zależność pomiędzy stężeniem różnych antyoksydacyjnych mikroelementów we krwi a ryzykiem wystąpienia ucisku w klatce piersiowej (dławica piersiowa), typowego objawu choroby niedokrwiennej serca. W badaniu wzięło udział 110 pacjentów z dławicą piersiową i 394 pacjentów w wieku 35-54 lat. Badanie wykazało, że większe spożycie witaminy C i E z karotenem wiązało się ze znacznie niższym ryzykiem wystąpienia dusznicy bolesnej. Oceniając poszczególne podgrupy badania, okazało się, że palacze szczególnie korzystali z większego spożycia witaminy E. Wyniki badania sugerują, że przeciwutleniacze, zwłaszcza witamina E, mogą znacznie zmniejszyć ryzyko choroby niedokrwiennej serca.

Terapia witaminowa powstrzymuje stwardnienie tętnic wieńcowych we wczesnym stadium

Program suplementacji żywieniowej zatrzymuje postęp wczesnej miażdżycy tętnic Udokumentowany przez ultraszybką tomografię komputerową

Celem tego badania było udokumentowanie skuteczności mikroskładników odżywczych przeciwko stwardnieniu tętnic wieńcowych (choroba wieńcowa serca). Badanie z 12 miesięcy zaplanowano jako prospektywne badanie leczenia i obejmowało 55 pacjentów z chorobą serca w wieku od 44 do 67 lat. Stwierdzono, że bez dodatku mikroelementów stwardnienie tętnic wieńcowych wzrosło średnio o 44% w ciągu jednego roku. Jednak po suplementacji witaminą wzrost ten spowolnił u wszystkich pacjentów średnio o 15%. Ponadto u pacjentów z wczesnym stadium miażdżycy tętnic wieńcowych postęp choroby został całkowicie zatrzymany w ciągu jednego roku. U niektórych uczestników badania stwardnienie tętnic szyjnych było odwrócone i całkowicie wyeliminowane. Według badań, przetestowana kombinacja mikroelementów jest skutecznym i bezpiecznym podejściem do zapobiegania i dodatkowego leczenia chorób sercowo-naczyniowych.

Witamina B i niedobór kwasu foliowego zwiększa ryzyko miażdżycy

Niskie stężenie kwasu foliowego i witaminy B6: czynniki ryzyka udaru, choroby naczyń obwodowych i choroby wieńcowej. Europejska grupa COMAC.

Niniejsze badanie przeprowadzono w kilku krajach europejskich w ramach badania wieloośrodkowego. Jego celem była ocena, czy poziomy homocysteiny i witaminy B we krwi wpływają na ryzyko miażdżycy. Badaniem objęto 750 pacjentów z miażdżycą tętnic i 800 osób z grupy kontrolnej. Okazało się, że wysokie poziomy czynnika ryzyka homocysteiny były związane z wyższym ryzykiem chorób naczyniowych. Zwiększone poziomy homocysteiny zostały częściowo przypisane niskim poziomom witaminy B i kwasu foliowego. Autorzy doszli do wniosku, że brak kwasu foliowego i witaminy B zwiększa ryzyko miażdżycy. Dalsze szczegóły można znaleźć w badaniu.

L-karnityna zmniejsza arytmię serca u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego

Wysokie dawki L-karnityny w ostrym zawale mięśnia sercowego: efekty metaboliczne
 antyarytmiczne

W tym kontrolowanym placebo badaniu z podwójnie ślepą próbą oceniano skuteczność L-karnityny we krwi u pacjentów z arytmią serca. Celem badania było zbadanie, czy podawanie dużych dawek L-karnityny zmniejsza ciężką arytmię serca (komorowe zaburzenia rytmu) u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego. Do badania zakwalifikowano 56 pacjentów z ostrym zawałem serca. Połowa z nich otrzymywała 100 mg L-karnityny, a druga połowa placebo podawana dożylnie. Wyniki badania pokazały, że częstość występowania arytmii serca była zmniejszona w wyniku przyjmowania L-karnityny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz badanie.

Zapisz się do naszego newslettera

Polecam również artykuł: “Witamina C zmniejsza ryzyko zgonów z powodu chorób układu krążenia.”

Źródło: http://www.healthlibrary.info/en/i-was-diagnosed-with/cardiovascular-diseases/heart-attack-and-coronary-artery-disease

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet.Rejestracja do niczego nie zobowiązuje!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x