Menu

Fundacja Gatesów, WHO i dyrektorzy firm farmaceutycznych wzięli udział w „symulacji” pandemii małpiej ospy

6 czerwca, 2022 - Małpia ospa
Fundacja Gatesów, WHO i dyrektorzy firm farmaceutycznych wzięli udział w „symulacji” pandemii małpiej ospy

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zorganizowała 27 maja nadzwyczajne spotkanie  w celu omówienia epidemii małpiej ospy po tym, jak w 12 krajach odnotowano ponad 100 przypadków zachorowań.

Na kilka dni przed posiedzeniem WHO administracja Bidena złożyła  zamówienie na szczepionki przeciwko małpiej ospie o wartości 119 milionów dolarów, po tym jak Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) potwierdziło, że sześć osób w USA jest monitorowanych pod kątem zakażenia tym wirusem, a jedna osoba uzyskała wynik pozytywny.

Belgia stała się pierwszym krajem, który wprowadził obowiązkową 21-dniową kwarantannę dla chorych na małpią ospę po tym, jak w ostatnim tygodniu odnotowano cztery przypadki zachorowań – donosi serwis Politico.

100 nowo zgłoszonych przypadków lub podejrzanych przypadków zwróciło uwagę, ponieważ wiele z nich nie wydaje się być związanych z podróżami do Afryki, gdzie w niektórych regionach małpia ospa jest chorobą endemiczną.

Przypadki zachorowań odnotowano w Australii, Austrii, Belgii,  Kanadzie , Danii, Francji, Niemczech, Grecji, Izraelu, Włoszech, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.  Jak dotąd nie zgłoszono żadnych zgonów.

Liczba zidentyfikowanych przypadków w Europie jest rekordowa, i została opisana przez służby medyczne niemieckich sił zbrojnych jako “największa i najbardziej rozległa epidemia (…), jaką kiedykolwiek widziano w Europie”, natomiast jej rozprzestrzenienie się w Wielkiej Brytanii zostało opisane jako „bezprecedensowe”.

Brytyjscy urzędnicy ds. zdrowia publicznego ostrzegli, że “codziennie” wykrywane są kolejne przypadki małpiej ospy i że “w ciągu najbliższych dwóch lub trzech tygodni może dojść do naprawdę znacznej liczby zachorowań”, choć nie sprecyzowali, jakie “liczby” zostaną uznane za “naprawdę znaczne”.

Sposób, w jaki mogła się rozprzestrzenić małpia ospa  – poprzez usługi zdrowia seksualnego i kontakty seksualne między mężczyznami – również mógł zwrócić uwagę na tę nową epidemię.

Dyrektor regionalny WHO na Europę, Hans Kluge, wyraził zaniepokojenie dotyczące przenoszenia choroby podczas “masowych zgromadzeń, festiwali i imprez”.

Jednak inni specjaliści zdrowia publicznego stwierdzili jednak, że istnieje niskie ryzyko dla społeczeństwa i małe prawdopodobieństwo, że epidemia będzie trwać długo.

Tymczasem pojawiają się pytania dotyczące podobieństwa między „symulacją” epidemii małpiej ospy z marca 2021 r. a podobną symulacją z 2019 r. – Event 201 – które prawidłowo „przewidziało” pandemię COVID-19.

Małpia Ospa – co to jest?

Małpia ospa została po raz pierwszy odkryta w 1958 u małp, chociaż nie są one źródłem wirusa. Po raz pierwszy została zidentyfikowana u ludzi w 1970 roku.

Wirus jest szczególnie rozpowszechniony w Afryce Środkowej i Zachodniej i jest uważany za rzadką chorobę odzwierzęcą, co oznacza, że ​​jest wywoływany przez zarazki rozprzestrzeniające się między zwierzętami a ludźmi.

Małpia ospa jest zazwyczaj przenoszona przez dzikie zwierzęta, np. w przypadku ugryzienia człowieka lub kontaktu z krwią lub płynami ustrojowymi zwierzęcia. Możliwe jest jednak przeniesienie ospy z człowieka na człowieka, choć rzadko.

Wiadomo, że wirus wnika do organizmu człowieka przez uszkodzoną skórę, drogi oddechowe, oczy, nos lub usta lub przez kontakt – w tym seksualny – z płynami ustrojowymi lub zmianami chorobowymi, albo pośrednio przez skażoną odzież lub pościel.

Jednak „powszechne domowe środki dezynfekujące mogą go zabić”.

Wcześniejsze ognisko choroby – pierwsze, które wystąpiło poza kontynentem afrykańskim – pojawiło się w Stanach Zjednoczonych w 2003 r. i było związane ze zwierzętami wysłanymi do Teksasu z Ghany.

W lipcu 2021 r. potwierdzono obecność małpiej ospy  u osobnika z Teksasu, który wrócił do Dallas z Nigerii, jak podaje CDC.

Objawy zakażenia małpią ospą są zwykle łagodne i obejmują gorączkę, wysypkę i obrzęk węzłów chłonnych, a czasami intensywny ból głowy, ból pleców, bóle mięśni, brak energii i wykwity skórne, które czasami mogą być bolesne.

Istnieją dwa szczepy małpiej ospy: szczepy z Afryki Zachodniej i Afryki Środkowej. Ten ostatni jest znany jako bardziej śmiercionośny, ale wydaje się, że wszystkie przypadki stwierdzone podczas niedawnego wybuchu epidemii zostały spowodowane przez łagodniejszy szczep zachodnioafrykański.

Czy „ćwiczenia pandemiczne” z marca 2021 r. przewidywały wybuch epidemii małpiej ospy?

W październiku 2019 r., zaledwie kilka tygodni przed wybuchem epidemii COVID-19, Centrum Bezpieczeństwa Zdrowotnego Johnsa Hopkinsa, wraz ze Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) oraz Fundacją Billa i Melindy Gatesów, zorganizowało „ Wydarzenie 201 ”, „ćwiczenia pandemiczne na wysokim szczeblu”, które odzwierciedlały to, co później nastąpiło w związku z pandemią COVID-19.

W marcu 2021 r. Inicjatywa Zagrożenia Nuklearnego (NTI), w połączeniu z Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa, przeprowadziłaćwiczenia symulacyjne w zakresie ograniczania zagrożeń biologicznych o wysokiej szkodliwości“.

Ten “fikcyjny scenariusz ćwiczeń” obejmował symulację “śmiertelnej, globalnej pandemii z udziałem niezwykłego szczepu wirusa małpiej ospy, który po raz pierwszy pojawił się w fikcyjnym kraju Brinia i rozprzestrzenił się na cały świat w ciągu 18 miesięcy”.

Według NTI ćwiczenie te, które zostało “opracowane w konsultacji z ekspertami technicznymi i politycznymi”, wzięło udział “19 liderów i ekspertów wyższego szczebla z Afryki, obu Ameryk, Azji i Europy, posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zdrowia publicznego, przemysłu biotechnologicznego, bezpieczeństwa międzynarodowego i filantropii”.

Zwieńczeniem ćwiczeń był raport, opublikowany w listopadzie 2021 r., zatytułowany „Wzmacnianie globalnych systemów zapobiegania i reagowania na zagrożenia biologiczne o dużym ryzyku: wyniki ćwiczenia symulacyjnego z 2021 r. przeprowadzonego we współpracy z Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa.”

Raport ten zawiera najważniejsze wnioski z ćwiczenia, a także “możliwe do zastosowania zalecenia dla społeczności międzynarodowej“.

W wyniku tego “scenariusza ćwiczeń” okazało się, że fikcyjna pandemia, “spowodowana atakiem terrorystycznym z wykorzystaniem patogenu stworzonego w laboratorium o nieodpowiednich przepisach dotyczących bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej oraz słabym nadzorze”, doprowadziła do “ponad trzech miliardów zachorowań i 270 milionów ofiar śmiertelnych na całym świecie”.

Fikcyjną datą rozpoczęcia pandemii małpiej ospy w tym ćwiczeniu był 15 maja 2022 roku. Pierwszy europejski przypadek ospy małpiej został zidentyfikowany 7 maja 2022 roku.

Kluczowe wnioski z raportu obejmowały:

Kluczowe zalecenia obejmowały:

Ustanowienie “solidnego międzynarodowego procesu mającego na celu sprostanie wyzwaniu, jakim jest odporność łańcucha dostaw”, opartego na “panelu wysokiego szczebla”, który zostałby zwołany przez sekretarza generalnego ONZ w celu “opracowania zaleceń dotyczących krytycznych środków mających na celu wzmocnienie odporności globalnego łańcucha dostaw materiałów medycznych i artykułów związanych ze zdrowiem publicznym”.

Powyższe zalecenia sprawdziły się w praktyce podczas symulowanej pandemii małpiej ospy.

Jak stwierdzono w raporcie:

„W krajowych planach reagowania na pandemię określone środki gotowości byłyby “uruchamiane” w oparciu o czynniki związane z potencjalną dotkliwością epidemii, spodziewanymi opóźnieniami w zakresie świadomości sytuacyjnej oraz czasem potrzebnym do wdrożenia środków reagowania i uzyskania widocznych rezultatów.”

To, co miałoby zostać “uruchomione”, wykazuje niezwykłe podobieństwo do środków związanych z programem COVID-19 z ostatnich dwóch lat.

Raport stwierdza:

„Chociaż podejmowane działania różnią się w zależności od konkretnych potrzeb danego kraju, w większości przypadków cele są takie same: spowolnienie rozprzestrzeniania się chorób, aby zyskać na czasie i spłaszczyć krzywą epidemiologiczną, a jednocześnie wykorzystać ten czas na rozbudowę systemów zdrowia publicznego i opieki medycznej, aby sprostać rosnącej liczbie zachorowań i ratować życie.”

„Uznano, że NPI [interwencje niefarmakologiczne], takie jak nakaz noszenia masek i zakaz masowych zgromadzeń, mają kluczowe znaczenie dla zablokowania łańcuchów przenoszenia chorób.”

Uczestnicy generalnie nie popierali ograniczeń w podróżowaniu, takich jak zamykanie granic, ale uznali za wartościowe środki kontroli zdrowia podróżnych (np. paszporty szczepień)”.

Zgodnie z wynikami symulowanego scenariusza, fikcyjne kraje, które “priorytetowo traktowały utrzymanie otwartych gospodarek, podejmowanie niewielkich lub żadnych działań w zakresie interwencji niefarmakologicznych oraz bagatelizowanie wirusa i jego potencjalnych skutków (…) doświadczyły znacznie gorszych wyników pod względem zachorowań i śmiertelności” niż te fikcyjne kraje, które “niezwłocznie podjęły agresywne działania w celu spowolnienia transmisji wirusa”, takie jak “zamykanie masowych zgromadzeń, wprowadzanie środków ograniczających aktywność społeczną oraz wdrażanie nakazów stosowania masek”, a także “przeprowadzanie na szeroką skalę testów i operacji śledzenia kontaktów”.

Fundacja Gatesów, firmy farmaceutyczne i WHO uczestniczyły w symulacji pandemii małpiej ospy

Kto brał udział w symulacji pandemii małpiej ospy przeprowadzonej przez Inicjatywę Zagrożenia Nuklearnego (NTI)?

Kluczowi uczestnicy to :

Kilku uczestników wymienionych powyżej również “uczestniczyło” w Wydarzeniu 201.

Autorzy raportu wyróżniają się także swoim wykształceniem.

Na przykład dr Jaime M. Yassif , wiceprezes ds. globalnej polityki i programów biologicznych w NTI, uzyskał tytuł doktora biofizyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz tytuł magistra w dziedzinie nauki i bezpieczeństwa na wydziale studiów wojennych King’s College w Londynie.

Yassif kierowała wcześniej inicjatywą dotyczącą bezpieczeństwa biologicznego i gotowości na wypadek pandemii w Open Philanthropy Project, w tym zarządzała grantami na bezpieczeństwo biologiczne o wartości prawie 40 milionów dolarów, zainicjowała nowe działania w zakresie bezpieczeństwa biologicznego w Chinach i Indiach oraz stworzyła Globalny Indeks Bezpieczeństwa Zdrowotnego.”

Wcześniej doradzała także Departamentowi Obrony USA w zakresie polityki naukowej i technologicznej oraz pracowała nad Globalną Agendą Bezpieczeństwa Zdrowotnego w Departamencie Zdrowia i Usług Społecznych USA.

Współautor Chris Isaac , kierownik programowy zespołu ds. globalnej polityki i programów biologicznych NTI, „od początku swojej kariery naukowej zajmuje się biologią syntetyczną w ramach międzynarodowego konkursu na maszyny genetycznie zmodyfikowane” i “jest absolwentem programu Emerging Leaders in Biosecurity Fellowship w Centrum Bezpieczeństwa Zdrowotnego Johnsa Hopkinsa”.

Raport jest efektem współpracy pomiędzy NTI, której współzałożycielami są Nunn i Ted Turner, a Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa.

Zarówno NTI (3,5 mln USD na “opracowanie szczepionki”), jak i Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (1,2 mln USD) otrzymały fundusze od Fundacji Gatesów.

Sam raport został sfinansowany przez Open Philanthropy, którego jednym z głównych fundatorów jest Dustin Moscovitz, współzałożyciel Facebooka wraz z Markiem Zuckerbergiem.

W ciągu ostatniej dekady Open Philanthropy przekazała darowizny i dotacje następującym podmiotom i na następujące cele:

Centrum Bezpieczeństwa Zdrowotnego Johnsa Hopkinsa w centrum wielu ćwiczeń symulacyjnych

NTI i Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa nie są nowicjuszami w dziedzinie “ćwiczeń symulacyjnych – w swoim raporcie podkreślają poprzednie symulacje, w tym raport z 2019 r. zatytułowany „Rozprzestrzeniająca się plaga” i raport z 2020 r. zatytułowany „Zapobieganie globalnym katastrofalnym zagrożeniom biologicznym”.

Inne symulacje przeprowadzone w ostatnim czasie, oprócz wydarzenia 201, obejmują:

Wspólny mianownik wszystkich tych symulacji? Centrum Bezpieczeństwa Zdrowotnego Johnsa Hopkinsa , które opublikowało dokument zatytułowany “The SPARS Pandemic 2025-2028″, zawierający “futurystyczny scenariusz ilustrujący dylematy komunikacyjne dotyczące medycznych środków zaradczych (MCM), które mogą prawdopodobnie pojawić się w niezbyt odległej przyszłości”.

Na tym jednak przewidywania na przyszłość się nie kończą. Na przykład we wrześniu 2017 roku NTI i WEF zorganizowały dyskusję przy okrągłym stole na temat obecnego stanu zagrożeń biologicznych, jakie stwarza postęp technologiczny w świetle czwartej rewolucji przemysłowej.

W styczniu 2020 r. NTI i WEF ponownie połączyły siły, wydając raport zatytułowany „Innowacje w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i redukcja ryzyka: Globalne ramy dla dostępnej, bezpiecznej i pewnej syntezy DNA.

Według raportu:

“Szybki postęp w komercyjnie dostępnych technologiach syntezy DNA — wykorzystywanych np. do sztucznego tworzenia sekwencji genów na potrzeby diagnostyki klinicznej i leczenia — stwarza coraz większe ryzyko, mogąc w razie przypadkowego lub celowego niewłaściwego użycia spowodować katastrofalne zagrożenie bezpieczeństwa biologicznego.”

Firma Merck, którego szef ds. korporacyjnych brał udział w symulacji małpiej ospy, był przedmiotem dochodzenia FBI i CDC  w listopadzie 2021 r. w sprawie 15 podejrzanych fiolek oznaczonych jako „ospa” w zakładzie firmy Merck w Filadelfii.

Bill Gates o przepowiadaniu przyszłości

Sam Bill Gates był niezwykle przewidujący przyszłych wydarzeń.

Oto niektóre z przewidywań Gatesa:

Polecam również artykuł: “Historia kartelu farmaceutycznego.”

Źródło: https://greenmedinfo.com/blog/monkeypox-cases-spread-report-shows-gates-foundation-who-pharma-execs-took-part-m

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x