Menu

Glifosat wywołuje mutacje genetyczne u dzieci

3 marca, 2021 - Glifosat
Glifosat wywołuje mutacje genetyczne u dzieci

Glifosat jest aktywnym składnikiem wszechobecnego herbicydu Roundup. Większość ludzi uważa, że glifosat jest praktycznie nietoksyczny dla ludzi, po części dlatego, że rządy pozwalają na jego stosowanie, a ludzie chcą wierzyć, że ich rząd jest godny zaufania. Ale stopniowo rośnie świadomość, że glifosat jest znacznie bardziej toksyczny, niż nam się wydaje.

Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy glifosat jest toksyczny, jest poznanie ludzi, którzy narażeni są w swoim życiu codziennym na duże dawki glifosatu. Dobrym wyborem mogą być ludzie mieszkający w małej wiosce w północnej Argentynie, otoczonej polami tytoniu, które zostały genetycznie zmodyfikowane. Właśnie to postanowiło zrobić dwóch dziennikarzy śledczych, a ich wysiłki zaowocowały nagraniem mocnego filmu dokumentalnego.

Film ten opisuje poważne problemy zdrowotne u dzieci pracowników rolnych, które mieszkają w otoczeniu upraw tytoniu odpornego na glifosat. Rolnicy, z którymi przeprowadzono wywiady przyznali, że firma Philip Morris najprawdopodobniej odrzuciłaby ich produkt, gdyby nie użyli środka owadobójczego Confidor firmy Bayer do zwalczania owadów, zawierającego glifosat.

Dokument ujawnia poważne deformacje fizyczne, upośledzenie umysłowe i nowotwory, których doświadczają dzieci tych plantatorów tytoniu, i przedstawia dość śmiałą hipotezę, że glifosat wywołuje mutacje genetyczne u dzieci tych rolników.

Korelacje między glifosatem a różnymi chorobami

W ciągu ostatnich 20 lat w Stanach Zjednoczonych odnotowano ogromny wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe. Podobny wzrost zaobserwowano na całym świecie. Herbicyd glifosat został wprowadzony w 1974 r., a jego stosowanie znacząco wzrosło wraz z pojawieniem się upraw genetycznie modyfikowanych odpornych na herbicydy. Glifosat zaburza układ hormonalny i równowagę bakterii jelitowych, uszkadza DNA i jest czynnikiem powodującym mutacje, które prowadzą do powstawania nowotworów.

Przeszukano rządowe bazy danych USA pod kątem danych dotyczących upraw GMO, zastosowania glifosatu oraz danych epidemiologicznych dotyczących chorób i przeprowadzono analizę ich korelacji dla 22 chorób.

Zastosowano współczynnik korelacji liniowej (Pearsona), który służy do badania liniowej zależności między danymi.

Siła korelacji dla |R|

< 0.2 – brak związku liniowego

0.2 – 0.4 – słaba zależność

0.4 -0.7 – umiarkowana zależność

0.7 – 0.9 – dość silna zależność

> 0.9 – bardzo silna zależność

Współczynniki korelacji Pearsona są wysoce znaczące między stosowaniem glifosatu a nadciśnieniem (R = 0,923), udarem mózgu (R = 0,925), częstością występowania cukrzycy (R = 0,971), otyłością (R = 0,962), zaburzeniami metabolizmu lipoprotein (R = 0,973), chorobą Alzheimera (R = 0,917), demencją starczą (R = 0,994), chorobą Parkinsona (R = 0,875), stwardnieniem rozsianym (R = 0,828), autyzmem (R = 0,989), nieswoistym zapaleniem jelit (R = 0,938), infekcją jelitową (R = 0,974), schyłkową niewydolnością nerek (R = 0. 975), ostrą niewydolnością nerek (R = 0,978), nowotworami tarczycy (R = 0,988), wątroby (R = 0,960), pęcherza moczowego (R = 0,981), trzustki (R = 0,918), nerek (R = 0,973) i białaczki szpikowej (R = 0,878).

Współczynniki korelacji Pearsona są wysoce istotne dla kukurydzy GMO i soi GMO uprawianej w USA a nadciśnieniem (R = 0,961), udarem mózgu (R = 0,983), częstością występowania cukrzycy (R = 0,983), otyłością (R = 0,962), zaburzeniami metabolizmu lipoprotein (R = 0,955), chorobą Alzheimera (R = 0. 937), chorobą Parkinsona (R = 0,952), stwardnieniem rozsianym (R = 0,876), zapalenie wątroby typu C (R = 0,946), schyłkową niewydolnością nerek (R = 0,958), ostrą niewydolnością nerek (R = 0. 967), nowotworami tarczycy (R = 0,938), wątroby (R = 0,911), pęcherza moczowego (R = 0,945), trzustki (R = 0,841), nerek (R = 0,940) i białaczki szpikowej (R = 0,889).

Znaczenie i siła tych korelacji wskazują, że należy dokładniej zbadać wpływ glifosatu i upraw GMO na zdrowie człowieka.


Rysunek 1: Korelacja między występowaniem raka tarczycy a zastosowaniami glifosatu i odsetkiem upraw kukurydzy i soi w USA, które są modyfikowane genetycznie.

Wskaźniki zachorowalności na chłoniaka nieziarniczego, guzy mózgu i rdzenia kręgowego oraz guzy wątroby i nerek, wzrósł wśród dzieci w Stanach Zjednoczonych w latach 2001–2014, wraz ze wzrostem stosowania glifosatu.

Glifosat i rozszczep kręgosłupa

Przepuklina oponowo-rdzeniowa jest najpoważniejszą postacią rozszczepu kręgosłupa, która ogólnie jest wadą dojrzewania kręgosłupa z powodu upośledzenia zamykania cewy nerwowej. Powoduje problemy z chodzeniem, zaburzenia czynności pęcherza moczowego i jelit oraz wodogłowie. Przyczyny rozszczepu kręgosłupa są wieloczynnikowe i obejmują niedobór kwasu foliowego, nadmierną ekspozycję na kwas retinowy, upośledzoną zdolność metylacji, upośledzony szlak transsiarczania, upośledzony metabolizm glukozy i upośledzone systemy naprawy kwasów nukleinowych.


Rysunek 2: Wskaźniki wypisów szpitalnych z powodu zaburzeń układu moczowo-płciowego noworodków w porównaniu z zastosowaniami glifosatu w uprawach pszenicy, kukurydzy i soi.

Niedobór kwasu foliowego jest prawdopodobnie najbardziej znanym czynnikiem powodującym rozszczep kręgosłupa. Związek glifosatu z niedoborem kwasu foliowego jest łatwy do zrozumienia. Spożywając produkty z nawet niewielką ilością glifosatu, zabijamy pożyteczne bakterie jelitowe, umożliwiając wzrost patogenów. Zakłócona zostaje synteza aminokwasów, w tym metioniny, co prowadzi do niedoborów krytycznych neurotransmiterów i kwasu foliowego. Ponadto glifosat usuwa ważne minerały, takie jak żelazo, kobalt i mangan.

Niedobór metioniny jest kolejnym ogniwem prowadzącym do wad cewy nerwowej, ponieważ metionina dostarcza grupy metylowe, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju układu nerwowego. Niedobór metioniny zaburza zarówno szlaki metylacji, jak i szlaki transsiarczania.

Glifosat i układ rozrodczy

Zarówno badania populacji ludzi, jak i badania na zwierzętach wykazały liczne problemy z układem rozrodczym w związku z narażeniem na glifosat. Argentyna wykorzystuje rocznie 240 000 ton glifosatu w swoim programie rolnictwa przemysłowego. Formalne badanie opublikowane w 2018 roku, przeprowadzone w wiejskim miasteczku Monte Maíz, wykazało, że odsetek spontanicznych aborcji był tam trzykrotnie wyższy od średniej krajowej, a odsetek wad wrodzonych podwoił się.

W niedawnym badaniu przeprowadzonym na kobietach ciężarnych w Indianie (USA) wykazało, że ponad 90% z nich uzyskało wynik pozytywny na zawartość glifosatu w moczu. Ponadto wyższe poziomy glifosatu zostały powiązane ze skróconym okresem ciąży.

Glifosat powoduje uszkodzenie DNA i nowotwory

Wczesnym krokiem w rozwoju nowotworów i mutacji genetycznych jest uszkodzenie DNA, często wywołane stresem oksydacyjnym. Kilka niezależnych badań potwierdziło, że glifosat powoduje pęknięcia podwójnych nici DNA, a także wywołuje stres oksydacyjny, który zwykle poprzedza uszkodzenie DNA.

Artykuł z Kolumbii wykazał, że ludzie mieszkający w regionach otoczonych uprawami opryskanymi glifosatem mieli znacznie wyższe liczby defektów komórkowych związanych z uszkodzeniem DNA w porównaniu z ludźmi mieszkającymi na obszarze, na którym uprawiano organiczną kawę.

Ważne badanie opublikowane zostało przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) w 2018 roku, które przeprowadzone zostało w odpowiedzi na klasyfikację glifosatu jako prawdopodobnego czynnika rakotwórczego. Badanie to wykazało zwiększone ryzyko zarówno pęknięć pojedynczych, jak i podwójnych nici DNA, a także utleniania nukleotydów DNA. Stwierdzono, że preparat Roundap jest znacznie bardziej genotoksyczny niż wyizolowane substancje chemiczne. Zasugerowano, że glifosat powoduje uszkodzenia oksydacyjne poprzez zwiększenie produkcji reaktywnych form tlenu w komórce, a to z kolei wywołuje pęknięcia nici DNA.

Wiele kobiet, które przeszły terapię raka piersi, zdaje sobie sprawę, że komórki raka piersi mają receptory estrogenowe i guz będzie rósł pod wpływem estrogenów. Fakt ten doprowadził do gwałtownego ograniczenia hormonalnej terapii zastępczej, gdy stało się jasne, że jest to związane z alarmującym wzrostem ryzyka raka piersi. Stwierdzono, że komórki raka piersi wrażliwe na estrogen, negatywnie reagują na niewielkie dawki glifosatu, co sugeruje, że glifosat jest środkiem estrogennym.

Glifosat jako analog glicyny

Glicyna jest najmniejszym aminokwasem, który buduje białko, a także syntezuje inne związki, takie jak kreatyna, glutation, RNA i DNA.

Glifosat jest pozornie prostą cząsteczką i zaskakujące jest, że potrafi zabijać wszystkie rośliny z wyjątkiem tych, które zostały zmodyfikowane. Jedną z wyjątkowych właściwości glifosatu jest to, że jest to analog aminokwasu glicyny. Część toksyczności glifosatu wiąże się z jej zdolnością do naśladowania glicyny w miejscach receptora glicyny, stymulując wnikanie wapnia, a inna część ma związek z zakłócaniem reakcji, w których glicyna jest substratem. Jednak znacznie bardziej podstępnym mechanizmem toksyczności glifosatu jest to, że podczas syntezy białek zastępuje glicynę.

Glifosat jest jedynym pestycydem stosowanym w rolnictwie, którego wskaźnik użycia wzrósł dramatycznie w ciągu ostatnich dwóch dekad, wraz z dramatycznym wzrostem długiej listy wyniszczających chorób i dolegliwości.

Polecam również artykuł: “Szkodliwe działanie glifosatu na ludzkie komórki.”

Źródła:

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestr
acja do niczego nie zobowiązuje!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x